Auto- ja logistiikka-alalla tarvitaan monenlaisia ja monipuolisia osaajia. Alan kaikissa tehtävissä korostuu kansainvälisyys, asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun merkitys. Alan töissä tarvitaan myös teknisten taitojen soveltamista sekä hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja. Alan haasteina ovat uuden tekniikan jatkuva seuraaminen ja soveltaminen sekä materiaalien uudelleenkäyttö.

Auto- ja kuljetusalan opiskelijat opiskelevat tiimeinä. Opiskelu tapahtuu tekemällä oppien ja on käytännönläheistä.

Opetuksessa hyödynnetään myös sähköisiä päiväkirjoja ja pilvipalveluja teoriatehtävien tekemisessä ja tehtävien palautuksissa.

Työssäoppimispaikkoja on lähellä ja maailmalla. Autoalan opiskelijat ovat olleet työssäoppimassa erilaisissa merkkikorjaamoissa Suomessa ja Euroopan eri maissa kuten  Unkarissa ja Irlannissa. Logistiikan opiskelijoiden työssäoppimispaikkoina on erilaiset kuljetusyritykset. Opiskelijat ovat käyneet myös työssäoppimassa Tanskassa, Saksassa ja Unkarissa.

Sataedun autoalalla on ollut tavoitteena luoda puhtaasti luokaton ja osaamiseen perustava koulutusmalli, joka perustuu tiimioppimiseen. Yhä useampi opiskelija suorittaa tutkinnon osaamisperusteisella tiimitoimintamallilla.

Valmistumisen jälkeen alan opiskelijat ovat siirtyneet suoraan työelämään tai jatko-opintoihin. Opiskelijamme ovat työllistyneet hyvin. Autoalan opiskelijat ovat suorittaneet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi insinööri tutkinnon ajoneuvotekniikasta. Logistiikan opiskelijat ovat hakeutuneet opiskelemaan logistiikkaa (insinööri) tai liiketoiminnan logistiikkaa (tradenomi) ammatillisen perustutkinnon jälkeen.