Autoalan perustutkinto

(peruskoulu)

Opiskele ajoneuvoasentajaksi

Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila

Ajoneuvoasentaja osaa huoltaa ja korjata asiakkaan ajoneuvon. Koulutus antaa monipuolisen osaaminen alalla ja hyvät asiakaspalvelutaidot. Koulutukseen voi hakea peruskoulu- tai yo-pohjalta.

(Huom! Autoalalla voi opiskella myös muihin alan ammatteihin koulutus- tai oppisopimuksella: automaalari, automyyjä, varaosamyyjä, autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja.)

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Autoalalla työskentelevän on tärkeää osata asiakaskeskeinen, työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa. Koulutuksessa opitaan tekemään työtä erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa.

Autoalan perustutkinto antaa valmiudet toimia liikenneturvallisuuden huomioiden oma-aloitteisesti, täsmällisesti, luotettavasti ja joustavasti. Ajoneuvoasentaja hallitsee yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisen toiminnan ja pystyy myös kehittämään sitä.

Autoalan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa autotekniikan osaamisalan. Alan opiskelijoilla on myös mahdollisuus erikoistua paikkakunnittain ja parantaa osaamistaan esimerkiksi raskaskoneasennuksessa, asiakaspalvelussa tai kuorma-autojen huolloissa. Osaamisalan opinnot ja muut valinnaiset opinnot antavat hyvä valmiudet työelämään ja tarvittavan ammattitaidon alalle.

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Koulutus paikkakunnittain

Kankaanpäässä opiskelijat voivat erikoistua halutessaan raskaskoneasennukseen, joka sisältää enemmän hitsaus – ja koneistustaitoja kuin tavallinen ajoneuvoasentajan koulutus.

Kokemäellä opiskelijat syventävät osaamistaan asiakaspalvelussa ja yrittäjyydessä. Kokemäellä toimii Sataedu Korjaamo, jossa tehdään aitoja asiakastöitä.

Ulvilassa opiskelijat voivat erikoistua halutessaan kuorma-autojen huoltoihin ja korjauksiin.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

Aloittavan opiskelijan opiskelukustannukset: Työasut 85 euroa, oppimateriaalimaksut 100 euroa sekä tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 30 euroa.

Jatkavilla opiskelijoilla myös työasu- ja oppimateriaalikustannuksia.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen, ajoneuvoasentaja

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ajoneuvoasentajaksi opiskellaan oppilaitoksessa sekä osin työelämässä

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen, 45 osp
 • Auton korjaaminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 55 osp, esimerkiksi (valitse!)

Suoritetaan pääsääntöisesti pakollisten tutkinnon osien jälkeen

 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus, 15 osp
 • Rengastyöt, 15 osp
 • Varaosatyöt ja varaston hallinta, 15 osp
 • Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus, 15 osp
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus, 15 osp
 • Maalauksen esikäsittelytyöt, 15 osp
 • Auton lisävarustetyöt, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 5-25 osp

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Muut osaamisalat

Nämä osaamisalat opiskellaan koulutus- tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen sisälty myös opintoja oppilaitoksessa. Opiskelija hankkii itse koulutus- ja/tai oppisopimuspaikan.

 • Automaalauksen osaamisala (automaalari)
 • Automyynnin osaamisala (automyyjä)
 • Varaosamyynnin osaamisala (varaosamyyjä)
 • Autokorinkorjauksen osaamisala (autokorinkorjaaja)
 • Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala (pienkonekorjaaja)

Lue koulutus- ja oppisopimuskoulutuksesta kohdasta Hakijalle.

 

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: matemaatikan perustyökalut insinöörille 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Videolla toisen vuoden opiskelija Jerry kertoo miten opiskelu on tiimitoimintamallissa sujunut ja mitkä ovat opiskelun tavoitteet.

Englanninkielen oppimistehtävä

Ajankohtaista

 • Sataedu Korjaamo toiminta jatkaa aktiivisena toimintaansa
 • Sataedu Korjaamolla huolletaan ja korjataan noin 400 autoa vuodessa
 • Opiskelija opiskelee omaan tahtiinsa ja omaa polkuaan
 • Alan opinnoissa on sähkötekniikka lisääntynyt sekä kansainvälinen opiskelijavaihto
 • Uudet osaamisalat koulutus- ja oppisopimuksena
 • Ei oppikirjoja
 • Vuosi työssäoppimalla
 • Hyvä työllistyminen

Suosittelemme

Katso videoita autoalalta. Soittolista YouTube.