Autoalan perustutkinto

(peruskoulu, ylioppilastutkinto)

Opiskele ajoneuvoasentajaksi

Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila

Ajoneuvoasentaja osaa huoltaa ja korjata asiakkaan ajoneuvon. Koulutus antaa monipuolisen osaaminen alalla ja hyvät asiakaspalvelutaidot. Koulutukseen voi hakea peruskoulu- tai yo-pohjalta.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Autoalalla työskentelevän on tärkeää osata asiakaskeskeinen, työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa. Koulutuksessa opitaan tekemään työtä erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa.

Autoalan perustutkinto antaa valmiudet toimia liikenneturvallisuuden huomioiden oma-aloitteisesti, täsmällisesti, luotettavasti ja joustavasti. Ajoneuvoasentaja hallitsee yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisen toiminnan ja pystyy myös kehittämään sitä.

Autoalan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa autotekniikan osaamisalan. Alan opiskelijoilla on myös mahdollisuus erikoistua paikkakunnittain ja parantaa osaamistaan esimerkiksi raskaskoneasennuksessa, asiakaspalvelussa tai kuorma-autojen huolloissa. Osaamisalan opinnot ja muut valinnaiset opinnot antavat hyvä valmiudet työelämään ja tarvittavan ammattitaidon alalle.

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Koulutus paikkakunnittain

Kankaanpäässä opiskelijat voivat erikoistua halutessaan raskaskoneasennukseen, joka sisältää enemmän hitsaus – ja koneistustaitoja kuin tavallinen ajoneuvoasentajan koulutus.

Kokemäellä opiskelijat syventävät osaamistaan asiakaspalvelussa ja yrittäjyydessä. Kokemäellä toimii Sataedu Korjaamo, jossa tehdään aitoja asiakastöitä.

Ulvilassa opiskelijat voivat erikoistua halutessaan kuorma-autojen huoltoihin ja korjauksiin.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Aloittavan opiskelijan opiskelukustannukset: Työasut 85 euroa, oppimateriaalimaksut 100 euroa sekä tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 30 euroa.

Jatkavilla opiskelijoilla myös työasu- ja oppimateriaalikustannuksia.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen
 • Auton korjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, 55 osp, esimerkiksi (valitse!)

Suoritetaan pääsääntöisesti pakollisten tutkinnon osien jälkeen

 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • Rengastyöt
 • Varaosatyöt ja varaston hallinta
 • Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus
 • Maalauksen esikäsittelytyöt
 • Auton lisävarustetyöt
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta
 • Korkeakouluopinnot
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Videolla toisen vuoden opiskelija Jerry kertoo miten opiskelu on tiimitoimintamallissa sujunut ja mitkä ovat opiskelun tavoitteet.

 

Englanninkielen oppimistehtävä

Ajankohtaista

 • Sataedu Korjaamo toiminta jatkaa aktiivisena toimintaansa
 • Sataedu Korjaamolla huolletaan ja korjataan noin 400 autoa vuodessa
 • Opiskelija opiskelee omaan tahtiinsa ja omaa polkuaan
 • Alan opinnoissa on sähkötekniikka lisääntynyt sekä kansainvälinen opiskelijavaihto
 • Ei oppikirjoja
 • Vuosi työssäoppimalla
 • Hyvä työllistyminen

Suosittelemme

 

Katso videoita autoalalta. Soittolista YouTube.