Ajoneuvoalan perustutkinto

(peruskoulu)

Opiskele automekaanikoksi

Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila

Automekaanikko osaa huoltaa ja korjata asiakkaan ajoneuvon. Koulutus antaa monipuolisen osaaminen alalla ja hyvät asiakaspalvelutaidot.

(Huom! Autoalalla voi opiskella myös muihin alan ammatteihin koulutus- tai oppisopimuksella: automaalari, automyyjä, varaosamyyjä, autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja.)

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Autoalalla työskentelevän on tärkeää osata asiakaskeskeinen, työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa. Koulutuksessa opitaan tekemään työtä erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa.

Ajoneuvoalan perustutkinto antaa valmiudet toimia liikenneturvallisuuden huomioiden oma-aloitteisesti, täsmällisesti, luotettavasti ja joustavasti. Automekaanikko hallitsee yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisen toiminnan ja pystyy myös kehittämään sitä.

Ajoneuvoalan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa autotekniikan osaamisalan. Alan opiskelijoilla on myös mahdollisuus erikoistua paikkakunnittain ja parantaa osaamistaan esimerkiksi raskaskoneasennuksessa, asiakaspalvelussa tai kuorma-autojen huolloissa. Osaamisalan opinnot ja muut valinnaiset opinnot antavat hyvä valmiudet työelämään ja tarvittavan ammattitaidon alalle.

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Koulutus paikkakunnittain

Kankaanpäässä opiskelijat voivat erikoistua halutessaan raskaskoneasennukseen, joka sisältää enemmän hitsaus – ja koneistustaitoja kuin tavallinen ajoneuvoasentajan koulutus.

Kokemäellä opiskelijat syventävät osaamistaan asiakaspalvelussa ja yrittäjyydessä. Kokemäellä toimii Sataedu Korjaamo, jossa tehdään aitoja asiakastöitä.

Ulvilassa opiskelijat voivat erikoistua halutessaan kuorma-autojen huoltoihin ja korjauksiin.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

Aloittavan opiskelijan opiskelukustannukset: Työasut 85 euroa, oppimateriaalimaksut 100 euroa sekä tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 30 euroa.

Jatkavilla opiskelijoilla myös työasu- ja oppimateriaalikustannuksia.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen, ajoneuvoasentaja

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Automekaanikoksi opiskellaan oppilaitoksessa sekä osin työelämässä

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen, 45 osp
 • Auton korjaaminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 55 osp, esimerkiksi (valitse!)

Suoritetaan pääsääntöisesti pakollisten tutkinnon osien jälkeen

 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus, 15 osp
 • Rengastyöt, 15 osp
 • Varaosatyöt ja varaston hallinta, 15 osp
 • Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus, 15 osp
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus, 15 osp
 • Maalauksen esikäsittelytyöt, 15 osp
 • Auton lisävarustetyöt, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 5-25 osp

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Muut osaamisalat

Nämä osaamisalat opiskellaan koulutus- tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen sisälty myös opintoja oppilaitoksessa. Opiskelija hankkii itse koulutus- ja/tai oppisopimuspaikan.

 • Automaalauksen osaamisala (automaalari)
 • Automyynnin osaamisala (automyyjä)
 • Varaosamyynnin osaamisala (varaosamyyjä)
 • Autokorinkorjauksen osaamisala (autokorinkorjaaja)
 • Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala (pienkonekorjaaja)

Lue koulutus- ja oppisopimuskoulutuksesta kohdasta Hakijalle.

 

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulu opintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: yrittäjyyden perusteet, 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Videolla toisen vuoden opiskelija Jerry kertoo miten opiskelu on tiimitoimintamallissa sujunut ja mitkä ovat opiskelun tavoitteet.

Englanninkielen oppimistehtävä

Ajankohtaista

 • Sataedu Korjaamo toiminta jatkaa aktiivisena toimintaansa
 • Sataedu Korjaamolla huolletaan ja korjataan noin 400 autoa vuodessa
 • Opiskelija opiskelee omaan tahtiinsa ja omaa polkuaan
 • Alan opinnoissa on sähkötekniikka lisääntynyt sekä kansainvälinen opiskelijavaihto
 • Uudet osaamisalat koulutus- ja oppisopimuksena
 • Ei oppikirjoja
 • Vuosi työssäoppimalla
 • Hyvä työllistyminen

Suosittelemme

Katso videoita autoalalta. Soittolista YouTube.