Logistiikan perustutkinto

(peruskoulu)

Opiskele kuorma-autonkuljettajaksi tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi

Huittinen

Logistiikan perustutkinnon uudistuneet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2022.

Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen tehokkaasti ja turvallisesti ja palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin. Ala on kansainvälinen ja edellyttää ammattilaiselta osaamista, kykyä kehittyä, erilaisten autojen, työkoneiden ja laitteiden käsittelykykyä, tietoteknisiä taitoja ja kielitaitoa.

Kuljetusalan ammattilainen osaa palvella henkilö- tai tavaraliikenteessä asiakkaita eri tilanteissa. Alan ammattilainen huomioi asiakkaiden tarpeet ja odotukset, noudattaa hyviä käytöstapoja sekä huolehtii turvallisuudesta.

Alalla työ on vaihtelevaa ja työpäivät ovat erilaisia. Työskentely on itsenäistä ja usein vuorotyötä.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kuljetusalalla edellytetään riittävää ja hyvää fyysistä kuntoa ja ajokorttiasetuksen edellyttämiä terveysvaatimuksia.

Opiskelija suorittaa koulutuksen aikana tarvittavat ajokortit. Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskeleva voi saada henkilöautokortin (B- tai BE-luokka) jo 17-vuotiaana. Ajo-oikeus on kuitenkin rajoitettu vain opiskeluun liittyviin ajoihin ennen 18 vuoden iän saavuttamista. Opiskelija voi aloittaa ajo-opetuksen jo 16-vuotiaana.

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Sataedussa voit opiskella myös linja-autonkuljettajaksi (kuljetusalan ammattitutkinto) ja ajojärjestelijäksi, esimieheksi, vuoromestariksi, juitsariksi (liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto).

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

Työhaalarit 50 euroa, kuljettajan työasu 250 euroa, oppikirjat noin 100 euroa.

Ensiapu-, tieturva-, tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 55 euroa.

Jatkavilla opiskelijoilla tulee ajokorttiin liittyviä viranomaismaksuja ja myös lisää työasu- sekä oppimateriaalikustannuksia.

Opetus on maksutonta.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Tutkintojen muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

Autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pakolliset tutkinnon osat, 90 osp 

 • Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Kuorma-autokuljetukset tai yhdistelmäajoneuvokuljetukset 40 osp
  • ajokorttikoulutus BC tai ajokorttikoulutus BECE
  • molemmat sisältävät vaarallisten aineiden ajolupakoulutuksen ADR-peruskurssi 

Valinnaiset tutkinon osat, 55 osp, esimerkiksi (valitse!)

 • Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp
 • Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 15 osp
 • Elintarvikekuljetukset, 30osp
 • Massatavarakuljetukset (sisältää Tieturva 1 -korttikoulutuksen), 30 osp
 • Ympäristöhuollonkuljetukset, 30 osp
 • Jakelukuljetukset,
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osu
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1-25 osp
 •  

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajalla kuorma-autokuljetusten tilalla on yhdistelmäajoneuvokuljetukset. Valinnaiset tutkinnon osat sovitaan opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti.

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulu opintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: yrittäjyyden perusteet, 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista. 

Kansainvälisyys

Logistiikan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. Meiltä mennään ja meille tullaan: Belgia ja Tanskaan. 

Jatko-opinnot

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Sataedussa voit opiskella myös linja-autonkuljettajaksi (kuljetusalan ammattitutkinto) ja ajojärjestelijäksi, esimieheksi, vuoromestariksi, juitsariksi (liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto). 

Tee alan tehtäviä

Logistiikka, matematiikan tehtäviä

Logistiikka, tehtäviä rahdituspainot

Logistiikka, tehtävä kantavuuden laskeminen

Logistiikka, fysiikan tehtävä – tiheys tilavuus

Logistiikka, näyttö kuorma-autokuljetukset

Logistiikka, näyttö kuorma-autokuljetukset

 

Logistiikka-alalla huomioitavia säädöksiä

 • Ajokorttilaki (386/2011)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä (1181/2011)
 • Valtioneuvoston asetus ajokorteista (423/2011)
 • Katso lisätietoja www.finlex.fi

 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen

Ennen opintojen aloittamista opiskelijan pitää toimittaa lääkärinlausunto terveydentilasta. Opiskelijan terveydentila voi olla syy opiskeluoikeuden peruuttamiseen.

 

Ajankohtaista

 • Opiskelijoiden käytössä on uusi ajosimulaattori
 • Tilausajoa ympäri Suomen
 • Raskaankaluston huoltoa ja kunnossapitoa
 • BECE-ajokortit, meillä 500 € (oppilaitoksen ulkopuolella 15 000 €)
 • Työssäoppimista paljon 2. vuodesta alkaen
 • Yksilöllinen oppiminen, rinnalla kulkeminen