Ajankohtaista

Hakijalle

Yhteishaku 2024

Päivitetty 18.9.2023

Ammatilliseen koulutukseen ja lukioon.

 • Hakuaika 20.2.–19.3.2024
 • Hakijalla on mahdollisuus hakea seitsemään eri hakukohteeseen
 • Hakuaika päättyy 19.3.2024 kello 15.00.
 • Tiedot tuloksista aikaisintaan 13.6.2024 . Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakemuksella, saat tulokset sähköpostiisi. Sataedu.fi ja Sataedun Facebookissa julkaistaan julkaisuluvan antaneiden nimet.
 • Ota vastaan opiskelupaikkasi viimeistään 27.6.2024
 • Varasijat ovat voimassa 16.8.2024

Yhteishaku opintopolku.fi-palvelussa

 • Yhteishaussa voi hakea peruskoulun päättävät sekä sellaiset hakijat, joilla ei ole aikaisempaa ammatillista perustutkintoa. Lukion oppimäärän suorittaneet eivät voi enää hakea yhteishaussa.

Avoimet ovet

 • Sataedu Harjavalta tiistai 26.9.2023 klo 13-18
 • Sataedu Huittinen perjantai 1.9.2023 klo 10-14
 • Sataedu Kankaanpää torstai 15.2.2024 klo 10-18
 • Sataedu Kokemäki keskiviikko 22.11.2023 klo 17-19
 • Sataedu Ulvila keskiviikko 15.11.2023 klo 16-18

Opinnot maksuttomia peruskoulun päättäville

Nuoret, jotka keväällä 2021 tai sen jälkeen ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 ja sitä myöhemmin syntyneet), ovat oppivelvollisia ja velvollisia hakeutumaan jatko-opintoihin toiselle asteelle perusopetuksen jälkeen.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Oppivelvollisille opiskelijoille maksuttomia ovat:

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja –aineet
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat korvaa Kelan koulumatkatuki

Opetus ja päivittäinen ruokailu ovat maksuttomia myös muille kuin oppivelvollisille opiskelijoille.

Kieli- ja soveltuvuuskokeet

Kielitaitotesti

Harkintaan perustuvalla valinnalla hakeutuvat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielitaitotestaukseen. Ulkomaisella todistuksella hakeva ohjautuu Opintopolussa automaattisesti harkintaan perustuvan valinnan hakijaksi. Testauksen tarkoituksena on selvittää etukäteen hakijoiden kielitaitotaso, jotta S2-opetuksen tarjonnan suunnittelu ja soveltuviin palveluihin ohjaaminen onnistuu paremmin.

Hakijan kielitaitotestiin osallistumisen tarve voidaan arvioida uudelleen hakijan pyynnöstä (esim. hakija on asunut jo vuosia Suomessa ja suorittanut perusopetuksen täällä).

Testauksessa käytetään Sataedun omia testejä. Kielitaitovaatimukset ovat kaikilla aloilla samat.

Kielitaidon testauspäivät toukokuussa 2024 ovat

 • 6.5.2024 Ulvila
 • 8.5.2024 Kankaanpää
 • 7.5.2024 Kokemäki

Soveltuvuuskokeet

Kaikki sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen, jos ei ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen.

Soveltuvuuskokeessa hakija tekee kirjallisia tehtäviä ja osallistuu ryhmäkeskustelutilanteeseen sekä psykologin yksilölliseen haastatteluun.

Hakija voi saada 0–10 pistettä soveltuvuuskokeesta. Tämä pistemäärä lisätään hakijan muihin hakupisteisiin. Hakija, joka saa soveltuvuuskokeesta 0 pistettä, ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Soveltuvuuskoe on maksuton ja kestää koko päivän. Soveltuvuuskokeen toteuttaa Suomen Psykologikeskus yhteistyössä Sataedun kanssa.

Soveltuvuuskokeissa arvioidaan seuraavia osa-alueita:

 • Oppimisen valmiuksia (asteikko 1–5)
 • Kouluttautumismotivaatiota ja alalle orientoitumista (asteikko 1–5)
 • Valmiuksia alalla työskentelyyn, voimavaroja ja toimintakykyä (asteikko 1–5)

Tulos 1 jollakin arvioitavalla osa-alueella johtaa tulokseen 0, eikä silloin voi kertyä lisäpisteitä. Lisäpisteiden saavuttamiseksi jokaisesta osa-alueesta on saatava 2–5 pistettä ja pisteiden summa muutetaan asteikolle 1–10.

Soveltuvuuskokeet järjestetään toukokuussa 2024

 • 7.5.2024 Kankaanpää
 • 6.5.2024 Kokemäki
 • 8.5.2024 Ulvila

Jos olet osallistunut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon soveltuvuuskokeeseen keväällä 2023 tai sen jälkeen ja olet saanut hyväksytyn tuloksen, voit käyttää sitä tässä valinnassa. Ilmoita asiasta opintosihteerille.

Jos sairastut ennen koetta tai jostain muusta syystä et pääse osallistumaan kokeeseen ota yhteyttä välittömästi opintosihteeriin. 

Pääsykokeet

Hius- ja kauneudenhoitoalalla ei ole pääsykoetta vuonna 2024.

Tulokset ja valinnat

Yhteishaun tulokset julkaistaan Sataedun verkkosivuilla.

Jatkuva haku

Yhteishaussa mahdollisesti vapaiksi jääviin paikkoihin voi hakea oppilaitoksen jatkuvan haun kautta. Lisätiedot Sataedun verkkosivuilta.

Harkintaan perustuva valinta

Sataedu voi ottaa harkintaan perustuvan valinnan kautta kuhunkin perustutkintoon enintään 30 % opiskelijoista.

Kun hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksen äidinkielessä ja matematiikassa (molemmissa), hän voi yhteishaussa tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvalla valinnalla. Hän ei ole mukana pistevalinnassa. Hakija ei voi hakulomaketta täyttäessään itse valita hakevansa harkintaan perustuvalla valinnalla. Tieto tulee hakemukseen automaattisesti Koski-järjestelmästä.

Muut hakijat (joilla ei ole yksilöllistetty matematiikka ja äidinkieli) voivat halutessaan hakea harkintaan perustuvalla valinnalla perusteena oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistuksen puuttuminen, todistuksen vaikea vertailtavuus tai hakijan riittämätön kielitaito. Näillä syillä hakevat (lukuun ottamatta ulkomaisella todistuksella hakevia) ovat harkintaan perustuvan valinnan lisäksi mukana pistevalinnassa. Ulkomaisella todistuksella hakevat voivat tulla valituksi vain harkintaan perustuvalla valinnalla.

Edellä mainittuja sosiaalisia syitä voivat olla esimerkiksi oppilaaseen ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen, oppilaan oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy.

Koulutukset paikkakunnittain

(koulutusten tiedot katso ylävalikko)

Kaikilla paikkakunnilla on mahdollisuus suorittaa yhdistelmäopinnot, SAMKin väyläopinnot, osallistua Sports Academyn (SSA) ja kilpailutoimintaan sekä lähteä kansainväliseen vaihtoon. 

Huittinen

Opiskelupäivät klo 8.30–14.30

 • Logistiikan perustutkinto, kuorma-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Kankaanpää

Opiskelupäivät klo 8–14 (hius- ja kauneudenhoitoala ja liiketoiminta klo 9-15)

 • Ajoneuvoalan perustutkinto, automekaanikko (EI KEVÄÄN 2024 YHTEISHAUSSA)
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto,
  kampaaja, parturi, kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
  koneasentaja, koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja
 • Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
 • Logistiikan perustutkinto, kuorma-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, Parkano (YHTEISHAUSSA KEVÄÄLLÄ 2026)
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari
 • Puuteollisuusalan perustutkinto, teollisuuspuurakentaja (ei yhteishaussa)
 • Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija, kokki
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja
 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, suutari (ei yhteishaussa)
 • TUVA = tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Kokemäki

Opiskelupäivät klo 8–14

 • Ajoneuvoalan perustutkinto, automekaanikko
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto,
  kampaaja, parturi, kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
  koneasentaja, koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari (ei yhteishaussa)
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja
 • Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija, kokki
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja
 • Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani
 • TUVA = tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Nakkila

Opiskelupäivät klo 8.15-14 ja 8.15-15

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja

 • Elokuva- ja tv-alan painotus
 • Animaatio- ja pelialan painotus

Kuvallisen ilmaisun osaamisala, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

 • Graafisen suunnittelun painotus
 • Valokuvauksen painotus (ei yhteishaussa)

Ulvila

Opiskelupäivät klo 8-14

 • Ajoneuvoalan perustutkinto, automekaanikko
 • Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja (ei yhteishaussa)
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
  koneasentaja, koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja
 • Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija, kokki
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, tietoverkkoasentaja, IT-tukihenkilö
 • Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja (ei yhteishaussa)
 • TUVA = tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

TUVA

Kevään 2024 yhteishaussa vapaaksi jääneet paikat ovat jatkuvassa haussa 13.6.2024 alkaen. Koulutuspaikkoina Kankaanpää, Kokemäki ja Ulvila.

Testaa: Tunnistatko?

Eri alojen työvälineitä. Testaa taitosi Opojen kuvakilpailussa. Tästä linkistä.

Kilpailu, tunnista työkalu 1

Kilpailu, tunnista työkalu 2

9-päivät

Tervetuloa tutustumaan Sataeduun. Järjestämme 9-päiviä, 8-päiviä ja erilaisia tapahtumia pitkin lukuvuotta ryhmille, luokille ja yksittäisille vierailijoille.

Ota yhteyttä toimipaikan opinto-ohjaajaan ja sovi vierailusta!

Vastaa 9-päivän kyselyyn:

Testaa: Tunnistatko?

Eri alojen työvälineitä. Testaa taitosi Opojen kuvakilpailussa. Tästä linkistä.

Kilpailu, tunnista työkalu 1

Kilpailu, tunnista työkalu 2

 

Huittinen 9-PÄIVÄT

Syksyn 9-päivä

 • Keskiviikkona 22.11.2023 klo 8.30-11 ja klo 12-14.30. TÄYNNÄ!

Kevään 9-päivät

 • Keskiviikkona 31.1.2024 klo 8.30-11 ja klo 12-14.30. Ilmoittautumislinkki aukeaa joulukuussa 2023.
 • Keskiviikkona 7.2.2024 klo 8.30-11 ja klo 12-14.30. Ilmoittautumislinkki aukeaa tammikuussa 2024.

Lisätietoja Huittinen

jukka.vierimaa@sataedu.fi

Kankaanpää 9-PÄIVÄT 

Oppilas valitsee yhden alan, johon tutustuu 9-päivän aikana. Päivän aikana pääsee tekemään alaan liittyviä harjoituksia ja samalla voi haastatella opiskelijoita ja opettajaa alan opinnoista.

Alat/maksimimäärä osallistujia. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä:

 • Rakennusala, 7 osallistujaa
 • Pintakäsittelyala, 7 osallistujaa
 • Sosiaali- ja terveysala, 6 osallistujaa
 • Ravintola- ja cateringala, 4 osallistujaa
 • Hiusala- ja kauneudenhoitoala, 5+ 4 osallistujaa
 • Kone- ja tuotantotekniikka, 8 osallistujaa
 • Sähkö- ja automaatioala, 7 osallistujaa
 • Ajoneuvoala, 3 osallistujaa
 • TUVA, 6 osallistujaa

Syksy 2023

MERIKARVIA, SIIKAINEN

Tiistai 7.11. Merikarvia, Siikainen. Ilmoittaudu tästä linkistä

KANKAANPÄÄ

Torstai 9.11. Pohjanlinnan koulu, Kankaanpää. Ilmoittaudu tästä linkistä

HONKAJOKI, KANKAANPÄÄ

Tiistai 14.11. Pohjanlinnan koulu, Kankaanpää ja Honkajoen yhtenäiskoulu. Ilmoittaudu tästä linkistä

KARVIA, LAVIA, POMARKKU

Keskiviikko 15.11. Karvian yhtenäiskoulu, Lavian yhtenäiskoulu, Pomarkun yhteiskoulu. Ilmoittaudu tästä linkistä

PARKANO, KIHNIÖ, JÄMIJÄRVI

Torstai 16.11. Parkanon yhtenäiskoulu, Kihniön yhtenäiskoulu, Jämijärven keskuskoulu. Ilmoittaudu tästä linkistä

Kevät 2024

 • 9-päivät viikoilla 6-7. Päivämäärät vahvistuvat myöhemmin

Osallistuitko 9-päivään Kankaanpäässä. Vastaa 9-kyselyyn tästä linkistä.

Lisätietoja Kankaanpää

kaisa.kallio@sataedu.fi ja petri.tyrkko@sataedu.fi

 

Kokemäki 9-PÄIVÄT

Syksy 2023

SÄKYLÄ

HARJAVALTA

 • Torstai 9.11. Harjavallan keskustan yläkoulu. Harjavallan yläkoulun oppilas, ilmoittaudu tästä linkistä 9-päivään
 • Huom! Sosiaali- ja terveysalaa ei voi valita to 9.11. Alan opiskelijat apuvälinemessuilla.

KOKEMÄKI

EURA

HUITTINEN

Kevät 2024

 • Tiistai 6.2.2024 klo 9-14. Ilmoittautumislinkki aukeaa tammikuussa 2024.

9-päivän aikana tehdään, Sataedu Kokemäki:

Ajoneuvoalan 9-päivä

 • Otetaan yhteensä 10 oppilasta/9-päivä
 • Teet auton huoltotöitä mm. öljyn- ja renkaiden vaihtoa
 • Yhteishaussa alalle valitaan 15 uutta opiskelijaa

Hius- ja kauneudenhoitoalan 9-päivä

 • Otetaan 4 oppilasta
 • Mitä sinä teet: tutustut hiustenhoitoon, kauneudenhoitoon, harjoittelet asiakaspalvelua ja tiimityöskentelyä
 • Yhteishaussa otetaan alalle 10 uutta opiskelijaa

Kone- ja tuotantotekniikan 9-päivä

 • Otetaan yhteensä 15 oppilasta/9-päivä
 • Teet ohutlevytyön ja harjoittelet manuaalisorvilla sorvaamista
 • Yhteishaussa alalle valitaan 18 uutta opiskelijaa

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 9-päivä

 • Otetaan yhteensä 6 oppilasta/9-päivä
 • Teet sisä- ja ulkotilojen huolto- ja korjaustöitä
 • Yhteishaussa alalle valitaan 5 uutta opiskelijaa

Rakennusalan 9-päivä

 • Otetaan yhteensä 15 oppilasta/9-päivä
 • Harjoittelet erilaisten mittavälineiden käyttöä ja osallistut raksan töihin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa.
 • Yhteishaussa rakennusalalle valitaan 14 uutta opiskelijaa

Ravintola- ja catering-alan 9-päivä

 • Otetaan 10 oppilasta/9-päivä
 • Tutustut kokin ja tarjoilijan työhön ja opiskeluun. Käytännön työharjoituksia.
 • Yhteishaussa valitaan alalle 12 uutta opiskelijaa.

Sosiaali- ja terveysalan 9-päivä

 • Otetaan yhteensä 15 oppilasta/9-päivä
 • Tutustut teemapajoissa lähihoitajan työhön, teet erilaisia hoitotyöhän liittyviä harjoituksia ja kuulet soveltuvuuskokeesta
 • Yhteishaussa alalle valitaan 14 uutta opiskelijaa

Sähkö- ja automaatioalan 9-päivä

 • Otetaan yhteensä 15 oppilasta/9-päivä
 • Teet jokamiehen sähkötöitä ja tutustut robotiikkaan sekä ohjelmointiin
 • Yhteishaussa alalle valitaan 18 uutta opiskelijaa

Taideteollisuusalan 9-päivä

 • Otetaan yhteensä 7 oppilasta/9-päivä
 • Tutustut alan työvälineisiin ja opiskeluun. Valmistat pienen tuotteen.
 • Yhteishaussa alalle valitaan 6 uutta opiskelijaa

TUVA

 • Otetaan yhteensä 5 oppilasta/9-päivä
 • Tutustut TUVAssa opiskeluun
 • Yhteishaussa TUVAan valitaan 16 uutta opiskelijaa

Lisätietoja Kokemäki

johanna.rantalainen@sataedu.fi ja jukka.vierimaa@sataedu.fi

Nakkila 9-PÄIVÄ

Syksyn 9-päivä torstai 23.11. klo 9-12

Marraskuun päivään on ilmoittautuminen loppunut.

 • Tulossa 9-päivä myös helmikuussa 2024
 • Yhteishaussa 2024 Sataedu Nakkilaan otetaan yhteensä 15 opiskelijaa.

Kaikille avoimet tutustumispäivät Sataedu Nakkila:

 • Torstai 12.10. klo 9-12
 • Torstai 23.11. klo 9-12
 • Torstai 14.12. klo 9-12
 • Ilmoittautumiset tutustumispäivään minna.ranta@sataedu.fi

Lisätietoja Nakkila

minna.ranta@sataedu.fi

Parkano 9-PÄIVÄ

Logistiikkaan tutustumiset sovitaan opettaja Janne Heikkilän kanssa

Lisätietoja: janne.heikkila@sataedu.fi 

Ulvila 9-PÄIVÄ

Ilmoittaudu tästä linkistä Ulvilan 9-päiviin

Jos valitset useamman kuin yhden alan, valitse yhdelle päivälle vain yksi ala.

Syksy 2023

 • Tutustumispäivän pituus on pääsääntöisesti klo 8–11. Poikkeukset: ajoneuvoala klo 8–14 ja ravintola- ja catering-ala klo 8–13.
 • Paikkoja on rajoitetusti ja paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli alaa ei näe enää valikoimassa, paikat ovat täyttyneet.


Torstai 23.11.

 • Rakennusala – max 10 

Perjantai 24.11. 

 • Sähkö- ja automaatioala – max 6 

Maanantai 27.11. 

 • Kiinteistöpalvelut – max 6 
 • Kone- ja tuotantotekniikka – max 8 
 • Rakennusala – max 10 
 • Sosiaali- ja terveysala – max 6

Tiistai 28.11. 

 • Ajoneuvoala – max 8 
 • Ravintola- ja cateringala – max 12 
 • Sähkö- ja automaatioala – max 6 

Keskiviikko 29.11. 

 • Ravintola- ja cateringala – max 12 
 • Tieto- ja viestintätekniikka – max 6 

Torstai 30.11. 

 • Ajoneuvoala – max 8 
 • Sosiaali- ja terveysala- max 6
 • Sähkö- ja automaatioala – max 6 
 • Tieto- ja viestintätekniikka – max 6 

Maanantai 4.12.  

 • Kiinteistöpalvelut – max 6 
 • Kone- ja tuotantotekniikka – max 8 
 • Sosiaali- ja terveysala – max 6
 • Tieto- ja viestintätekniikka – max 6 (vara) 

Tiistai 5.12. 

 • Ajoneuvoala – max 8 
 • Sähkö- ja automaatioala – max 6

Lisätietoja Ulvila

minna.takkunen@sataedu.fi ja suvi.hyyrykoski@sataedu.fi

Perustutkinnon rakenne

Ammatillinen perustutkinto, 180 osp. Tutkintorakenne.

 

Ammatilliset tutkinnon osat, 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat

 • Pakolliset tutkinnon osat kuuluvat kaikille tutkinnon suorittajille
 • Osaamisaloittain eriytyvät tutkinnon osat mahdollistavat erikoistumisen valitsemallasi alueella

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Valinnaiset tutkinnon osat laajentavat ammatillista osaamista sekä tukevat työelämään sijoittumista ja jatko-opintoihin hakeutumista
 • Tutkinnon perusteissa määriteltyjen tutkinnon osien lisäksi kaikissa perustutkinnoissa on valittavissa:
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
  • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
  • Korkeakouluopinnot
  • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

Yhteiset tutkinnon osat, yhteensä 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

 • Äidinkieli, 4 osp + 3 osp
 • Ruotsi, 1 osp + 3 osp
 • Englanti tai muu vieras kieli, 3 osp + 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp + 3 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp + 3 osp

 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp + 3 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp + 3 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp + 3 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp + 3 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp + 3 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp + 3 osp

 

Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla:

 • Tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita.
 • Opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.

Yhdistelmäopinnot

Sataedussa voi laajentaa osaamista yhdistelmäopinnoilla. 

Yhdistelmäopinnot ovat opiskelijoille, jotka tähtäävät jatko-opintoihin tai muuten haluavat lisähaastetta opintoihinsa.

Yhdistelmäopintoja voi suorittaa kaikissa perustutkinnoissa. Valittavana on erilaisia vaihtoehtoja yhdistelmäopintojen suorittamiseen:

Luet yhden tai useamman aineen kursseja lukiosta. Esimerkiksi lukion englannin kurssit voivat tukea työllistymistäsi tai matematiikan ja fysiikan opinnot voivat helpottaa ammattikorkeakouluun pääsyäsi.

Suoritat ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon tai kolme tutkintoa: ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion koko oppimäärä. Mikäli haluat suorittaa ylioppilastutkinnon, pitää sinun suorittaa hyväksytysti viisi ainetta. Ylioppilastutkinto laajentaa mahdollisuuksiasi hakeutua korkeakouluopintoihin.

Yhdistelmäopinnoissa menestymistä tukee

 • selkeä tavoite opinnoille
 • kohtuulliset lähtötiedot ja -taidot (keskiarvo suurempi kuin 7)
 • säännöllinen opiskelu
 • aktiivinen ja vastuuntuntoinen ote opintoihin

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Haku

 1. Hae yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon.
 2. Rastita hakulomakkeesta kohta, että haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella lukio-opintoja/ylioppilastutkinnon.

Yhdistelmäopinnot toteutetaan yhteistyössä opiskelupaikkakunnan lukion kanssa. Yhdistelmäopintojen toteutustapa vaihtelee Sataedun eri toimipaikkojen välillä. Kysy lisätietoa opinto-ohjaajilta.

AMK-väyläopinnot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJA OSAKSI TUTKINTOA

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Avoimessa AMKssa Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK). Valita voi kurkistuskursseja tai NOPSA-väyläopintoja.

Kurkistuskurssit antavat mahdollisuuden kokeilla ammattikorkeakouluopintoja ja auttavat kiinnostavan alan löytämisessä. Teknologia-, sosiaali- ja terveys- ja matkailualan kurkistuskurssit ovat 2–4 opintopisteen laajuisia.

Suorittamalla väyläopinnot hyväksytysti saa opiskelupaikan suoraan ilman valintakokeita SAMKista sopimuksen mukaiselta alalta. Pääsylippu on voimassa sen vuoden opiskelijavalinnassa, kun opiskelija valmistuu ammatillisesta tutkinnosta.

Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan 14–19 opintopistettä:

Peruspaketti kaikille, 11–14 op (matematiikka, ruotsia, englantia, viestintää), alakohtaiset opinnot, 3–5 op

Toteutus: lähiopetuksena ja verkko-opetuksena, kesto 1,5 vuotta

Nopsa-väyläopinnot alkavat tammikuussa. Hakuaika päättyy edeltävässä syys-lokakuussa.

Lisätietoja Sataedun opinto-ohjaajilta.

Satakunnan urheiluakatemia

Kilpaurheilijalle

Satakunnan urheiluakatemia järjestää lajikohtaista valmennustoimintaa. Urheiluakatemia on tarkoitettu kansallisesti lahjakkaille, menestykseen tähtääville urheilijoille. Se auttaa urheilijoita yhdistämään urheilun ja opiskelun toimivaksi kokonaisuudeksi.

Sataedussa on kilpaurheiluun valmentavaa toimintaa ja Sataedun opiskelijat voivat hakea Satakunnan urheiluakatemian opiskelijoiksi.

Lisätietoja: Opinto-ohjaaja Jukka Vierimaa, puh. 040 199 4492

Kankaanpään urheiluvalmennus

Sataedu Kankaanpäässä on tarjolla urheiluvalmennusta, joka jakaantuu yleisvalmennukseen sekä lajivalmennukseen. Urheiluvalmennus järjestetään yhteistyössä Kankaanpään yhteislyseon ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. Lajivalmennusta on tarjolla jääkiekkoilijoille, pesäpalloilijoille, yleisurheilijoille sekä jalkapalloilijoille. Ryhmä on tarkoitettu kansal­lisen tason kilpaurheilijoille.

Sataedun urheiluvalmennusryhmään haluavat voivat täyttää hakulomakkeen, joka löytyy tästä linkistä. 

Lisätietoja: opo Kaisa Kallio, puh. 040 199 4204, lehtori Teemu Manner, puh. 040 199 4212

SAKU-kilpailut

Aktiivisena urheilijana sinulla on mahdollisuus myös osallistua SAKU ry:n järjestämiin urheilukilpailuihin. SAKU ry on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto.

Sataedusta valmistuneita urheiluakatemia-opiskelijoita

Lähihoitaja, alppihiihtäjä Matleena Rinne.

Matleena Rinne opiskeli urheilijana lähihoitajaksi Sataedussa. Matleena kertoo:
 • ”Kilpaurheilulajini on alppihiihto.”
 • ”Olen harrastanut lajia yli 10-vuotta.”
 • ”Edustan Porin Slalomseuraa.”
 • ”Kilpailen aikuisten sarjassa.”
 • ”Talvisin on lumileirejä ja kilpailuja. Muina vuodenaikoina treenaan fysiikkaa.”
Matleenalle tuli opiskeluaikana poissaoloja kilpailu- ja harjoitteluleiripäivistä. Poissaoloja kuluvalla kaudella oli yhteensä noin 80 koulupäivää. ”Koulussa on poissaoloihin suhtauduttu hyvin ja joustavasti”, toteaa Matleena.
Olen saanut hyvää palautetta koululta opintojeni hoitamisesta.
Reissussa Matleena opiskeli, jotta eteni lähihoitajaopinnoissaan samassa tahdissa kuin muu ryhmä. Treenien välissä hän ehti tekemään myös koulutehtäviä.
Opettajat mahdollistivat opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittamista.
Matleena kertoo, että yksi suurimmista haasteista oli se, että työssäoppimisjakso sijoittui juuri keskelle kisakautta. Onneksi työpaikalla oltiin hyvin hengessä mukana ja jakso saatiin mukavasti hoidettua loppuun.
Matleena suosittelee Sataedua kilpaurheilijoille.
Tarvittaessa koulu joustaa ja tukee, kun olet itse valmis hoitamaan opiskelusi hyvin!
Opiskelun päämääränä on kuitenkin ammattiin valmistuminen.

Autoala, uimari Teemu Ihanamäki

IMG-20180206-WA0000

Teemu Ihanamäki valmistui autoalalta ajoneuvoasentajaksi. Lajeina hänellä oli sekä uinti että jääkiekko. Teemu kuului urheiluvalmennusryhmään eli harjoitukset olivat joka aamu. Urheilevana opiskelijana Teemu pystyi yhdistämään urheilun ja koulun joustavasti.

Lähihoitaja, painonnostaja Anette Maria Kirkanen

Anette Maria Kirkanen opiskeli sosiaali- ja terveysalalla ja valmistui lähihoitajaksi. Anette on painonnostaja ja edustaa Rovaniemen Reipasta. Päivät hän  vietti koulussa lähihoitajaopintojen parissa ja illat kuluu harjoitellessa. Lukujärjestyksen etäpäivinä Anette harjoitteli jo päiväaikaan.

Opettajat olivat joustavia. Leirit ja kilpailut sovitettiin opiskeluarkeen ja Anette kävi säännöllisesti Rovaniemellä. Tietysti sillä edellytyksellä, että poissaolon aikana opetetut asiat hän opiskelli itsenäisesti.

Lähihoitajaopinnot antoivat Anettelle myös paljon hyödyllistä tietoa urheilijan arkeen.

Kansainvälisyys

Sataedulaiset ovat valloittaneet työssäoppien jo ainakin Viron, Tanskan, Saksan, Ranskan, Kyproksen, Irlannin, Unkarin, Espanjan, Portugalin ja Englannin. Uusia kohteita ovat Japani ja Kanada.

Opiskelu ja työssäoppiminen ulkomailla kehittävät kielitaitoa sekä vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemusta. Samalla voi myös rikastuttaa omaa elämää uusilla kokemuksilla, mielenkiintoisilla kohtaamisilla ja uusilla ystävillä.

Valmiuksia ulkomailla toteutettavaan työssäoppimiseen saa valitsemalla opintopolkuunsa kieli- ja kulttuuriopintoja sekä toimimalla kv-tutorina omassa oppilaitoksessa. Kaikki kv-vaihtoon hakeneet kutsutaan myös Sataedun järjestämälle KV-valmennukselle.

Sataedulaisten kokemuksia kansainvälisestä vaihdosta ja työssäoppimisesta ulkomailla voi katsella ja lukea täältä:

SataMove, tarinat vaihdosta

Sataedu SATAMOVE

Sataedu Mobilities and Partnership, @vaihtoon

Sataedun kansainvälisyys kustannetaan Eurooppaan Erasmus + – hankkeiden kautta. Hankerahoitus mahdollistaa opiskelijoiden matkat, vakuutukset ja asumiskustannukset. Vuosittain noin 90 Sataedun opiskelijaa lähtee kv-vaihtoon.

Lisätietoa kansainvälisen vaihdon mahdollisuuksista saa heti opintojen alettua yhteisissä infoissa, omalta opettajalta tai opinto-ohjaajalta. Voit myös tutustua Opiskelijan oppaan kansainvälisyys osioon. Katso tästä.

Uusi kohde: Kanada, Gatineau.

Uusia elämyksiä. Hienoja makuja. Sataedun ensimmäiset opiskelijat Kanadassa.

Vieraita Sataedussa, kotikansainvälisyys

Ystävänpäivä illallisen valmistaminen yhdessä ranskalaisten, irlantilaisten ja virolaisten vaihto-opiskelijoiden ja opettajien kanssa Kokemäellä. 

Kilpailutoiminta

Taitajat

Taitaja-kisat antavat mahdollisuuden syventää ja parantaa opintojen aikana hankittua ammattitaitoa. Jokaisella on mahdollisuus osallistua oman alan ammattitaitokilpailuun ja testata omaa tietämystään.

Parhaat lähtevät Taitajiin edustamaan Sataedua ja kisaamaan Suomen mestaruudesta.

Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma. Siellä noin 40 eri alalta opiskelijoita kilpailee oman lajinsa Suomen mestaruudesta.

Valtakunnalliset kisat järjestetään vuosittain eri kaupungeissa ympäri Suomen. Taitaja2024 järjestetään 20.-23.5.2024 Kuopiossa.

Tutustu kisasivustoon Taitaja 2024 – Taitaja 2024

WorldSkills 2017 ja EuroSkills 2018

Taitaja kohti maailmanmestaruutta. Samu Lahti edusti Sataedu ja Suomea maailmanmestaruuskisoissa Abu Dhabissa vuonna 2017 ja tuli sijalle kymmenen.

EuroSkills 2018 Budapest toi Samulle ja Sataedulle pronssia. Lue koko juttu tästä linkistä. 

Samu ja 2.
Samu Lahti, Budapest 2018. Kuva: WorldSkills Europe

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

SakuStars

Tanssia, räppiä, digikuvataidetta, bändejä, yksinlaulua, akustisia soittimia, karaokea, shakkia, näytelmiä, lausuntaa…

23.-25.4.2024 Ikaalinen

Teemana Osaavat luovat maailmoja

SAKUstars-tapahtumassa on mukana kaikki, mikä kulttuuriin kuuluu!

SAKUstars on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Kisoissa voi esiintyä, testata taitoja, seurata muiden esityksiä ja saada palautetta tuomareilta. Heittäytyä koko yhdessäolon ja -tekemisen tunnelmaan.

Vuosittaisissa kolmipäiväisissä SAKUstars-kilpailuissa on sarjoja sekä ennakkoon lähetettäville että paikanpäällä tehtäville töille/suorituksille. Osallistujat voivat olla aloittelijoita, harrastajia tai taiteen alan opiskelijoita. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen löytyvät SAKUstars-kulttuurikilpailujen kisasivuilta.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Tervetuloa mukaan!

Lisää Saku ry toiminnasta ja SakuStars-kilpailusta osoitteessa http://www.sakury.net

SakuStars Facebook, tykkää!

https://www.facebook.com/SAKUstars-168228016524761/

Lisätiedot Sataedun SakuStars-toiminnasta:

Kaisa Kallio, puh. 040 199 4204. kaisa.kallio@sataedu.fi

Turnaukset ja kilpailut, vuosikelloa

Saku ry. Sataedun yhteiset turnaukset. #amiskuntoon
 • Salibandyn harrastesarjan ensimmäinen karsintaturnaus, joulukuu.
 • Luokkasähly, tammikuu
 • Erityisopiskelijoiden Salibandyn SM-turnaus, Tampere, huhtikuu
Kankaanpää
 • Sählyturnaus maaliskuussa
 • Kuplafutis syyskuussa
 • 100toistoa-kisa lokakuussa
Kokemäki
 • BeachVolley, elokuussa
 • Sählyturnaus lokakuussa
 • Lentopalloturnaus joulukuussa
 • Salibandy-kisat helmikuussa
 • Pesäpalloturnaus toukokuussa
Nakkila
 • Amiskuntoon kampanja, marraskuu
 • Pesäpallo-ottelu opettajat vs opiskelijat, huhtikuu
 • Kaupunkisota. toukokuu
Ulvila
 • Sählykisat keväällä

Taitaja9

Taitaja9-kilpailut 2024

(Päivitetty 20.9.2023)

Taitaja9-kilpailu on hyväntuulinen ja reipas tapahtuma, joka tempaa mukaansa niin 7.–9.-luokkalaiset kilpailijat kuin kannustusjoukotkin. Kilpailu on koko yläkoulun tapahtuma, jossa kilpaillaan kolmen hengen joukkuein. Joukkueen jäsenet voivat olla eri luokilta, mutta heidän tulee olla saman koulun oppilaita. Neljä parasta joukkuetta palkitaan paikalliskilpailujen tulosten perusteella.

Taitaja9- paikalliskilpailut käydään virtuaalisella pakohuonepelillä ja aluekisat ovat ammatillisessa oppilaitoksessa. Pakohuonepeli ei ole sama kuin vuonna 2022.

 • Ilmoittautumisaika pelaamiseen on 29.9. – 5.12.2023
 • Kilpailuaika on 1.11.- 5.12.2023
 • Peli-info on zoomissa 30.10.2023 klo 15 ja 31.10.2023 klo 8 (sama info kummassakin)
 • Sekä ilmoittautuminen että pelaaminen samassa osoitteessa: KOTI | TAITAJA9 (taitajaysi.fi) 
 • Pelin kesto max 45 min
 • Aluekilpailut järjestetään normaalisti ratakilpailuna 24.1.2024 WinNova Pori ja finaali kilpaillaan valtakunnallisen Taitaja2024-tapahtuman yhteydessä Kuopiossa 21.-22.5.2024. Paikkamäärä valtakunnalliseen finaaliin määräytyy paikalliskilpailuun osallistuneiden määrän mukaan.

Lähetämme kilpailukutsun ja ilmoittautumislinkin peruskoulujen yhteyshenkilöille.  

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

 

Työllistymisen tukeminen

Sataedussa kiinnitämme erityistä huomioita valmistuvien opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen.

Koulutuksen aikana valmennamme opiskelijoita työnhakuun ja tulevaa työelämää varten. Sataedulla on laaja ja monipuolinen työssäoppimisverkosto, joka tukee opiskelijoiden työllistymistä.

Jatko-opintoihin tutustutaan jo opiskeluaikana. Teemme vierailuja muun muassa eri ammattikorkeakouluihin.

Jo valmistuneet ja opintoja korkeakoulussa jatkaneet opiskelijamme pitävät jatko-opintoinfoja nykyisille opiskelijoillemme.

Tutustuminen työelämään
 • Työelämäjaksot
 • Yritysvierailut
 • Valmistuneiden opiskelijoiden vierailut
 • Vuokratyötoiminta
Tutustuminen jatko-opintoihin
 • Oppilaitosvierailut omalla koululla
 • Open-SAMK
 • Infotunti jatko-opintohauista
 • Opon ohjaus jatko-opintomahdollisuuksista ja hakemisesta jatkokoulutukseen