Hakijalle

Yhteishaku 2022

(päivitetty 8.10.2021)

Ammatilliseen koulutukseen ja lukioon

 • Hakuaika 22.2.–22.3.2022.
 • Hakijalla on mahdollisuus hakea seitsemään eri hakukohteeseen
 • Hakuaika päättyy 22.3.2022 kello 15.00.
 • Tiedot tuloksista aikaisintaan 16.6.2022. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakemuksella, saat tulokset sähköpostiisi. Sataedu.fi ja Sataedun Facebookissa julkaistaan julkaisuluvan antaneiden nimet.
 • Ota vastaan opiskelupaikkasi viimeistään 30.6.2022.
 • Varasijat ovat voimassa 19.8.2022 asti.

Sataedun Opiskelijan opas osoitteessa www. sataeduopiskelija.com

Yhteishaku opintopolku.fi-palvelussa

 • Yhteishaussa voi hakea peruskoulun päättävät sekä sellaiset hakijat, joilla ei ole aikaisempaa ammatillista perustutkintoa. Lukion oppimäärän suorittaneet eivät voi enää hakea yhteishaussa.

Opinnot syksystä alkaen maksuttomia peruskoulun päättäville

Nuoret, jotka keväällä 2021 tai sen jälkeen ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 ja sitä myöhemmin syntyneet), ovat tästä lähtien oppivelvollisia ja velvollisia hakeutumaan jatko-opintoihin toiselle asteelle perusopetuksen jälkeen. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Oppivelvollisille opiskelijoille maksuttomia ovat:

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja –aineet
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat korvaa Kelan koulumatkatuki

Opetus ja päivittäinen ruokailu ovat maksuttomia myös muille kuin oppivelvollisille opiskelijoille.

Kieli- ja soveltuvuuskokeet

Kielitaitotesti

Kaikki hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielitaidon testaukseen. Testauksen tarkoituksena on selvittää etukäteen hakijoiden kielitaitotaso, jotta S2-opetuksen tarjonnan suunnittelu ja soveltuviin palveluihin ohjaaminen onnistuu paremmin.

Hakijan kielitaitotestiin osallistumisen tarve voidaan arvioida uudelleen hakijan pyynnöstä (esim. hakija on asunut jo vuosia Suomessa ja suorittanut perusopetuksen täällä).

Testauksessa käytetään Sataedun omia testejä. Kielitaitovaatimukset ovat kaikilla aloilla samat.

Kielitaidon testauspäivät ovat

 • Kankaanpäässä maanantai 2.5.2022
 • Kokemäellä tiistai 3.5.2022
 • Ulvilassa torstai 5.5.2022.

(Päivitetty 7.10.2021)

Soveltuvuuskokeet

Kaikki sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen, jos ei ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen.

Soveltuvuuskokeessa hakija tekee kirjallisia tehtäviä ja osallistuu ryhmäkeskustelutilanteeseen sekä psykologin yksilölliseen haastatteluun.

Hakija voi saada 0–10 pistettä soveltuvuuskokeesta. Tämä pistemäärä lisätään hakijan muihin hakupisteisiin. Hakija, joka saa soveltuvuuskokeesta 0 pistettä, ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Soveltuvuuskoe on maksuton ja kestää koko päivän. Soveltuvuuskokeen toteuttaa Suomen Psykologikeskus yhteistyössä Sataedun kanssa.

Soveltuvuuskokeissa arvioidaan seuraavia osa-alueita:

 • Oppimisen valmiuksia (asteikko 1–5)
 • Kouluttautumismotivaatiota ja alalle orientoitumista (asteikko 1–5)
 • Valmiuksia alalla työskentelyyn, voimavaroja ja toimintakykyä (asteikko 1–5)

Tulos 1 jollakin arvioitavalla osa-alueella johtaa tulokseen 0, eikä silloin voi kertyä lisäpisteitä. Lisäpisteiden saavuttamiseksi jokaisesta osa-alueesta on saatava 2–5 pistettä ja pisteiden summa muutetaan asteikolle 1–10.

Soveltuvuuskokeet järjestetään

 • Kankaanpäässä 3.5.2022, (varapäivä 4.5.2022. koronatilanteesta riippuen)
 • Kokemäellä 5.–6.5.2022.

Jos olet osallistunut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon soveltuvuuskokeeseen keväällä 2021 tai sen jälkeen ja olet saanut hyväksytyn tuloksen, voit käyttää sitä tässä valinnassa. Ilmoita asiasta opintosihteerille.

Mikäli koronatilanne jatkuu, soveltuvuuskokeet järjestetään poikkeusjärjestelyin:

 • Kokeisiin osallistuvien saapuminen porrastetaan
 • Huolehdimme kokeiden turvallisista järjestelyistä.
 • Kädet pestään ennen saapumista ja säännöllisesti myös päivän aikana.
 • Jokaisessa tilassa on käsienpesumahdollisuus. 

Jos koet vähänkään flunssan oireita tai olet muuten sairas, kokeisiin ei saa missään tapauksessa osallistua. Jos sairastut ennen koetta tai jostain muusta syystä et pääse osallistumaan kokeeseen ota yhteyttä välittömästi opintosihteeriin. 

(Päivitetty 7.10.2021)

Pääsykokeet

Hius- ja kauneudenhoitoalalla ei ole pääsykoetta vuonna 2022.

(Päivitetty 14.10.2021)

Tulokset ja valinnat

Yhteishaun tulokset julkaistaan Sataedun verkkosivuilla.

Jatkuva haku

Yhteishaussa mahdollisesti vapaiksi jääviin paikkoihin voi hakea oppilaitoksen jatkuvan haun kautta. Lisätiedot Sataedun verkkosivuilta.

Harkintaan perustuva valinta

Sataedu voi ottaa harkintaan perustuvan valinnan kautta kuhunkin perustutkintoon enintään 30 % opiskelijoista.

Kun hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksen äidinkielessä ja matematiikassa (molemmissa), hän voi yhteishaussa tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvalla valinnalla. Hän ei ole mukana pistevalinnassa. Hakija ei voi hakulomaketta täyttäessään itse valita hakevansa harkintaan perustuvalla valinnalla. Tieto tulee hakemukseen automaattisesti Koski-järjestelmästä.

Muut hakijat (joilla ei ole yksilöllistetty matematiikka ja äidinkieli) voivat halutessaan hakea harkintaan perustuvalla valinnalla perusteena oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistuksen puuttuminen, todistuksen vaikea vertailtavuus tai hakijan riittämätön kielitaito. Näillä syillä hakevat (lukuun ottamatta ulkomaisella todistuksella hakevia) ovat harkintaan perustuvan valinnan lisäksi mukana pistevalinnassa. Ulkomaisella todistuksella hakevat voivat tulla valituksi vain harkintaan perustuvalla valinnalla.

Edellä mainittuja sosiaalisia syitä voivat olla esimerkiksi oppilaaseen ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen, oppilaan oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy.

Koulutukset paikkakunnittain

(koulutusten tiedot katso ylävalikko)

Kaikilla paikkakunnilla on mahdollisuus suorittaa yhteistelmäopinnot, SAMKin väyläopinnot, osallistua Sports Academyn (SSA) ja kilpailutoimintaan sekä lähteä kansainväliseen vaihtoon. 

Huittinen

Opiskelupäivät klo 8.30–14.30

 • Logistiikan perustutkinto, kuorma-autonakuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Kankaanpää

Opiskelupäivät klo 8–14 (hius- ja kauneudenhoitoala ja liiketoiminta klo 9-15)

 • Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto,
  kampaaja, parturi, kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
  koneasentaja, koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja
 • Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari
 • Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija, kokki
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja
 • TUVA = tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Kokemäki

Opiskelupäivät klo 8–14

 • Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto,
  kampaaja, parturi, kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
  koneasentaja, koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja
 • Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija, kokki
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja
 • Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani
 • TUVA = tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Nakkila

Opiskelupäivät klo 8.15-14 ja 8.15-15

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja

 • Elokuva- ja tv-alan painotus
 • Animaatio- ja pelialan painotus

Kuvallisen ilmaisun osaamisala, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

 • Graafisen suunnittelun painotus

Ulvila

Opiskelupäivät klo 8-14

 • Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
  koneasentaja, koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja
 • Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija, kokki
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, tietoverkkoasentaja, IT-tukihenkilö
 • TUVA = tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

TUVA

Kevään 2022 yhteishaussa vapaaksi jääneet paikat ovat jatkuvassa haussa 17.6.2022 alkaen. Koulutuspaikkoina Kankaanpää, Kokemäki ja Ulvila.

Testaa: Tunnistatko?

Eri alojen työvälineitä. Testaa taitosi Opojen kuvakilpailussa. Tästä linkistä.

Kilpailu, tunnista työkalu 1

Kilpailu, tunnista työkalu 2

9-päivät

Tervetuloa tutustumaan Sataeduun. Järjestämme erilaisia tapahtumia pitkin lukukautta ryhmille, luokille ja yksittäisille vierailijoille toimipaikoissamme.

Ota yhteyttä toimipaikan opinto-ohjaajaan ja sovi vierailusta! Katso yhteystiedot kohdasta ”Toimipaikat”.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Testaa: Tunnistatko?

Eri alojen työvälineitä. Testaa taitosi Opojen kuvakilpailussa. Tästä linkistä.

Kilpailu, tunnista työkalu 1

Kilpailu, tunnista työkalu 2

Huittinen 9-PÄIVÄT

9-päivä on koronatilanteesta johtuen peruttu. Pahoittelemme.

Peruttu! Maanantai 31.1.2022

 • Otetaan yhteensä 10 oppilasta/9-päivä (5 aamupäivään ja 5 iltapäivään)
 • Harjoittelet tavarankäsittelyä mm. trukilla, käytät pumppukärryjä ja osallistut ajo-opetukseen sekä tavaran kuljetuksiin
 • Yhteishaussa alalle valitaan 18 uutta opiskelijaa

Lisätietoja: jukka.vierimaa@sataedu.fi

Palautelomake Huittinen

Osallistuitko 9-päivään Huittisista. Täytä palautelomake! Tässä linkki. Kiitos jo etukäteen.

Kankaanpää 9-PÄIVÄT 

Tutustu ammatilliseen koulutukseen. Tule opintoalalle päiväksi .

Päivän aikana pääset tekemään alaan liittyviä harjoituksia ja samalla voit haastatella opiskelijoita ja opettajaa alan opinnoista.

Lisätietoja:

petri.tyrkko@sataedu.fi

anne.puutio@sataedu.fi

Nakkila 9-PÄIVÄ

Tutustu ammatilliseen koulutukseen. Tule opintoalalle päiväksi.

Päivän aikana pääset tekemään alaan liittyviä harjoituksia ja samalla voit haastatella opiskelijoita ja opettajaa alan opinnoista.

Lisätietoja: heini.levan@sataedu.fi

Kokemäki 9-PÄIVÄT

9-päivä on koronatilanteesta johtuen peruttu. Pahoittelemme.

PERUTTU! Tiistai 8.2.2022 / Sataedu Kokemäki

ILMOITTAUDU tästä linkistä

Palautelomake Kokemäki

Osallistuitko 9-päivään Kokemäellä. Täytä palautelomake! Tässä linkki. Kiitos jo etukäteen.

9-päivän aikana pääsee tutustumaan seuraaviin aloihin: autoalan perustutkinto, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, logistiikan perustutkinto, puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinto, rakennusalan perustutkinto, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sähkö- ja automaatioalan perustutkinto ja taideteollisuusalan perustutkinto.

9-päivän aikana tehdään alaan liittyviä työtehtäviä.

Lisätietoja: johanna.rantalainen@sataedu.fi

Autoalan 9-päivä

 • Otetaan yhteensä 10 oppilasta/9-päivä
 • Teet auton huoltotöitä mm. öljyn- ja renkaiden vaihtoa
 • Yhteishaussa alalle valitaan 16 uutta opiskelijaa

Hius- ja kauneudenhoitoalan 9-päivä

 • Otetaan 6 oppilasta
 • Mitä sinä teet: tutustut hiustenhoitoon, kauneudenhoitoon, harjoittelet asiakaspalvelua ja tiimityöskentelyä
 • Yhteishaussa otetaan alalle 8 uutta opiskelijaa

Kone- ja tuotantotekniikan 9-päivä

 • Otetaan yhteensä 10 oppilasta/9-päivä
 • Teet ohutlevytyön ja harjoittelet manuaalisorvilla sorvaamista
 • Yhteishaussa alalle valitaan 16 uutta opiskelijaa

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 9-päivä

 • Otetaan yhteensä 6 oppilasta/9-päivä
 • Teet sisä- ja ulkotilojen huolto- ja korjaustöitä
 • Yhteishaussa alalle valitaan 5 uutta opiskelijaa

Rakennusalan 9-päivä

 • Harjoittelet erilaisten mittavälineiden käyttöä ja osallistut raksan töihin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa.
 • Yhteishaussa rakennusalalle valitaan 14 uutta opiskelijaa

Ravintola- ja catering-alan 9-päivä

 • Otetaan 10 oppilasta/9-päivä
 • Tutustut kokin ja tarjoilijan työhön ja opiskeluun. Käytännön työharjoituksia.
 • Yhteishaussa valitaan alalle 12 uutta opiskelijaa.

Sosiaali- ja terveysalan 9-päivä

 • Otetaan yhteensä 15 oppilasta/9-päivä
 • Tutustut teemapajoissa lähihoitajan työhön, teet erilaisia hoitotyöhän liittyviä harjoituksia ja kuulet soveltuvuuskokeesta
 • Yhteishaussa alalle valitaan 14 uutta opiskelijaa

Sähkö- ja automaatioalan 9-päivä

 • Teet jokamiehen sähkötöitä ja tutustut robotiikkaan sekä ohjelmointiin
 • Yhteishaussa alalle valitaan 18 uutta opiskelijaa

Taideteollisuusalan 9-päivä

 • Otetaan yhteensä 10 oppilasta/9-päivä
 • Tutustut alan työvälineisiin ja opiskeluun. Valmistat pienen tuotteen.
 • Yhteishaussa alalle valitaan 6 uutta opiskelijaa

Ulvila 9-PÄIVÄT

Voit tulla tutustumaan opintoalalle aamupäiväksi klo 8-11.  

Tutustumisia järjestetään pääsääntöisesti marras-joulukuussa. Aamupäivän aikana pääset tekemään alaan liittyviä harjoituksia ja samalla voit haastatella opiskelijoita ja opettajaa alan opinnoista. Ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi, joka sopii tutustumisajankohtasi Sataedun opojen kanssa.

Lisätietoja:

suvi.hyyrykoski@sataedu.fi

minna.takkunen@sataedu.fi

 

Perustutkinnon rakenne

Ammatillinen perustutkinto, 180 osp. Tutkintorakenne.

 

Ammatilliset tutkinnon osat, 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat

 • Pakolliset tutkinnon osat kuuluvat kaikille tutkinnon suorittajille
 • Osaamisaloittain eriytyvät tutkinnon osat mahdollistavat erikoistumisen valitsemallasi alueella

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Valinnaiset tutkinnon osat laajentavat ammatillista osaamista sekä tukevat työelämään sijoittumista ja jatko-opintoihin hakeutumista
 • Tutkinnon perusteissa määriteltyjen tutkinnon osien lisäksi kaikissa perustutkinnoissa on valittavissa:
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
  • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
  • Korkeakouluopinnot
  • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

Yhteiset tutkinnon osat, yhteensä 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

 • Äidinkieli, 4 osp + 3 osp
 • Ruotsi, 1 osp + 3 osp
 • Englanti tai muu vieras kieli, 3 osp + 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp + 3 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp + 3 osp

 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp + 3 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp + 3 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp + 3 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp + 3 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp + 3 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp + 3 osp

 

Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla:

 • Tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita.
 • Opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.

Yhdistelmäopinnot

Sataedussa voi laajentaa osaamista yhdistelmäopinnoilla. 

Yhdistelmäopinnot ovat opiskelijoille, jotka tähtäävät jatko-opintoihin tai muuten haluavat lisähaastetta opintoihinsa.

Yhdistelmäopintoja voi suorittaa kaikissa perustutkinnoissa. Valittavana on erilaisia vaihtoehtoja yhdistelmäopintojen suorittamiseen:

Luet yhden tai useamman aineen kursseja lukiosta. Esimerkiksi lukion englannin kurssit voivat tukea työllistymistäsi tai matematiikan ja fysiikan opinnot voivat helpottaa ammattikorkeakouluun pääsyäsi.

Suoritat ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon tai kolme tutkintoa: ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion koko oppimäärä. Mikäli haluat suorittaa ylioppilastutkinnon, pitää sinun suorittaa hyväksytysti viisi ainetta. Ylioppilastutkinto laajentaa mahdollisuuksiasi hakeutua korkeakouluopintoihin.

Yhdistelmäopinnoissa menestymistä tukee

 • selkeä tavoite opinnoille
 • kohtuulliset lähtötiedot ja -taidot (keskiarvo suurempi kuin 7)
 • säännöllinen opiskelu
 • aktiivinen ja vastuuntuntoinen ote opintoihin

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Haku

 1. Hae yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon.
 2. Rastita hakulomakkeesta kohta, että haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella lukio-opintoja/ylioppilastutkinnon.

Yhdistelmäopinnot toteutetaan yhteistyössä opiskelupaikkakunnan lukion kanssa. Yhdistelmäopintojen toteutustapa vaihtelee Sataedun eri toimipaikkojen välillä. Kysy lisätietoa opinto-ohjaajilta.

Väyläopinnot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJA OSAKSI TUTKINTOA

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Avoimessa AMKssa Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK). Valita voi kurkistuskursseja tai väyläopintoja.

Kurkistuskurssit antavat mahdollisuuden kokeilla ammattikorkeakouluopintoja ja auttavat kiinnostavan alan löytämisessä. Teknologia-, sosiaali- ja terveys- ja matkailualan kurkistuskurssit ovat 2–4 opintopisteen laajuisia.

Suorittamalla väyläopinnot hyväksytysti saa opiskelupaikan suoraan ilman valintakokeita SAMKista sopimuksen mukaiselta alalta. Pääsylippu on voimassa sen vuoden opiskelijavalinnassa, kun opiskelija valmistuu ammatillisesta tutkinnosta.

Väyläopinnoissa suoritetaan 14–19 opintopistettä:

Peruspaketti kaikille, 11–14 op (matematiikka, ruotsia, englantia, viestintää), alakohtaiset opinnot, 3–5 op

Toteutus: lähiopetuksena ja verkko-opetuksena, kesto 1,5 vuotta

Väyläopinnot alkavat tammikuussa. Hakuaika päättyy edeltävässä lokakuussa.

Lisätietoja Sataedun opinto-ohjaajilta.

Sports Academy (SSA)

Kilpaurheilijalle

SSA

Satakunta Sports Academyn (SSA) järjestää lajikohtaista valmennustoimintaa. SSA on tarkoitettu kansallisesti lahjakkaille, menestykseen tähtääville urheilijoille. Se auttaa urheilijoita yhdistämään urheilun ja opiskelun toimivaksi kokonaisuudeksi.

Sataedussa on kilpaurheiluun valmentavaa toimintaa ja Sataedun opiskelijat voivat hakea SSA-opiskelijoiksi.

Lisätietoja: Opinto-ohjaaja Jukka Vierimaa, puh. 040 199 4492

Kankaanpään urheiluvalmennus

Sataedu Kankaanpäässä on tarjolla urheiluvalmennusta, joka jakaantuu yleisvalmennukseen sekä lajivalmennukseen. Urheiluvalmennus järjestetään yhteistyössä Kankaanpään yhteislyseon ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. Lajivalmennusta on tarjolla jääkiekkoilijoille, pesäpalloilijoille, yleisurheilijoille sekä jalkapalloilijoille. Ryhmä on tarkoitettu kansal­lisen tason kilpaurheilijoille.

Lisätietoja: opo Kaisa Kallio, puh. 040 199 4204, lehtori Teemu Manner, puh. 040 199 4212

SAKU-kilpailut

Aktiivisena urheilijana sinulla on mahdollisuus myös osallistua SAKU ry:n järjestämiin urheilukilpailuihin. SAKU ry on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto.

Sataedun SSA-opiskelijoita

Lähihoitajaopiskelija, alppihiihtäjä Matleena Rinne.

Matleena Rinne opiskelee ensimmäistä vuotta sosiaali- ja terveysalalla. Matleena kertoo:
 • ”Kilpaurheilulajini on alppihiihto.”
 • ”Olen harrastanut lajia yli 10-vuotta.”
 • ”Edustan Porin Slalomseuraa.”
 • ”Kilpailen ensimmäistä vuotta aikuisten sarjassa.”
 • ”Talvisin on lumileirejä ja kilpailuja. Muina vuodenaikoina treenaan fysiikkaa.”
Matleenalle tulee lukuvuoden aikana poissaoloja kilpailu- ja harjoitteluleiripäivistä. Poissaoloja kuluvalla kaudella ollut yhteensä noin 80 koulupäivää yhteensä. ”Koulussa on poissaoloihin suhtauduttu hyvin ja joustavasti”, toteaa Matleena.
Olen saanut hyvää palautetta koululta opintojeni hoitamisesta.
Reissussa Matleena opiskelee, jotta etenee lähihoitajaopinnoissaan samassa tahdissa kuin muu ryhmä. Treenien välissä hän ehtii tekemään myös koulutehtäviä.
Opettajat ovat mahdollistaneet opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittamista.
Matleena kertoo, että yksi suurimmista haasteista oli se, että työssäoppimisjakso sijoittui juuri keskelle kisakautta. Onneksi työpaikalla oltiin hyvin hengessä mukana ja jakso saatiin mukavasti hoidettua loppuun.
Matleena suosittellee Sataedua ja SSA-opiskelua kilpaurheilijoille.
Tarvittaessa koulu joustaa ja tukee, kun olet itse valmis hoitamaan opiskelusi hyvin!
Opiskelun päämääränä on kuitenkin ammattiin valmistuminen.

Autoala, uimari Teemu Ihanamäki

IMG-20180206-WA0000

Teemu Ihanamäki on autoalan ensimmäisen vuoden opiskelija. Lajeina hänellä on sekä uinti että jääkiekko. Teemu kuuluu urheiluvalmennusryhmään eli harjoitukset ovat joka aamu. SSA-opiskelijana Teemu pystyy yhdistämään urheilun ja koulun joustavasti.

Lähihoitajaopiskelija, painonnostaja Anette Maria Kirkanen

Anette Maria Kirkanen opiskelee toista vuotta sosiaali- ja terveysalalla. Anette on painonnostaja ja edustaa Rovaniemen Reipasta. Päivät hän  viettää koulussa lähihoitajaopintojen parissa ja illat kuluu harjoittellessa. Lukujärjestyksen etäpäivinä Anette harjoittelee jo päiväaikaan.

Opettajat ovat olleet joustavia. Leirit ja kilpailut on sovitettu opiskeluarkeen ja Anette on voinut käydä säännöllisesti Rovaniemellä. Tietysti sillä edellytyksellä, että poissaolon aikana opetetut asiat hän on opiskellut itsenäisesti.

Opinnot ovat antaneet Anettelle myös paljon hyödyllistä tietoa urheilijan arkeen.

Kansainvälisyys

Huom! Koronatilanteesta johtuen emme ole lähettäneet opiskelijoita kansainväliseen työssä oppimiseen lukuvuonna 2020-2021. Lukuvuonna 2021-2022 pyrimme koronatilanne huomioon ottaen jatkamaan opiskelijavaihtoa. 

Sataedulaiset ovat valloittaneet työssäoppien jo ainakin Viron, Tanskan, Saksan, Ranskan, Kyproksen, Irlannin, Unkarin, Espanjan, Portugalin ja Englannin. Uusia kohteita ovat Japani ja Kanada.

Opiskelu ja työssäoppiminen ulkomailla kehittävät kielitaitoa sekä vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemusta. Samalla voi myös rikastuttaa omaa elämää uusilla kokemuksilla, mielenkiintoisilla kohtaamisilla ja uusilla ystävillä.

Valmiuksia ulkomailla toteutettavaan työssäoppimiseen saa valitsemalla opintopolkuunsa kieli- ja kulttuuriopintoja sekä toimimalla kv-tutorina omassa oppilaitoksessa. Kaikki kv-vaihtoon hakeneet kutsutaan myös Sataedun järjestämälle KV-valmennukselle.

Sataedulaisten kokemuksia kansainvälisestä vaihdosta ja työssäoppimisesta ulkomailla voi katsella ja lukea täältä:

SataMove, tarinat vaihdosta

Sataedu SATAMOVE

Sataedu Mobilities and Partnership, @vaihtoon

Sataedun kansainvälisyys kustannetaan Eurooppaan Erasmus + – hankkeiden kautta. Hankerahoitus mahdollistaa opiskelijoiden matkat, vakuutukset ja asumiskustannukset. Vuosittain noin 90 Sataedun opiskelijaa lähtee kv-vaihtoon.

Lisätietoa kansainvälisen vaihdon mahdollisuuksista saa heti opintojen alettua toimipaikan kv-yhdyshenkilöltä. Voit myös tutustua Opiskelijan oppaan kansainvälisyys osioon. Katso tästä.

Uusi kohde: Kanada, Gatineau.

Uusia elämyksiä. Hienoja makuja. Sataedun ensimmäiset opiskelijat Kanadassa.

Vieraita Sataedussa, kotikansainvälisyys

Ystävänpäivä illallisen valmistaminen yhdessä ranskalaisten, irlantilaisten ja virolaisten vaihto-opiskelijoiden ja opettajien kanssa Kokemäellä. 

Kilpailutoiminta

Taitajat

Taitaja-kisat antavat mahdollisuuden syventää ja parantaa opintojen aikana hankittua ammattitaitoa. Jokaisella on mahdollisuus osallistua oman alan ammattitaitokilpailuun ja testata omaa tietämystään.

Parhaat lähtevät Taitajiin edustamaan Sataedua ja kisaamaan Suomen mestaruudesta.

Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma. Siellä noin 40 eri alalta opiskelijoita kilpailee oman lajinsa Suomen mestaruudesta.

Valtakunnalliset kisat järjestetään vuosittain eri kaupungeissa ympäri Suomen. Taitaja2022 järjestetään 16.-19.5.2022 Porissa.

Tutustu kisasivustoon http://www.taitaja2022.fi

WorldSkills 2017 ja EuroSkills 2018

Taitaja kohti maailmanmestaruutta. Samu Lahti edusti Sataedu ja Suomea maailmanmestaruuskisoissa Abu Dhabissa vuonna 2017 ja tuli sijalle kymmenen.

EuroSkills 2018 Budapest toi Samulle ja Sataedulle pronssia. Lue koko juttu tästä linkistä. 

Samu ja 2.
Samu Lahti, Budapest 2018. Kuva: WorldSkills Europe

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

SakuStars

Tanssia, räppiä, digikuvataidetta, bändejä, yksinlaulua, akustisia soittimia, karaokea, shakkia, näytelmiä, lausuntaa…

SAKUstars-tapahtumassa on mukana kaikki, mikä kulttuuriin kuuluu!

SAKUstars on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Kisoissa voi esiintyä, testata taitoja, seurata muiden esityksiä ja saada palautetta tuomareilta. Heittäytyä koko yhdessäolon ja -tekemisen tunnelmaan.

Vuosittaisissa kolmipäiväisissä SAKUstars-kilpailuissa on sarjoja sekä ennakkoon lähetettäville että paikanpäällä tehtäville töille/suorituksille. Osallistujat voivat olla aloittelijoita, harrastajia tai taiteen alan opiskelijoita. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen löytyvät SAKUstars-kulttuurikilpailujen kisasivuilta.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Tervetuloa mukaan!

Lisää Saku ry toiminnasta ja SakuStars-kilpailusta osoitteessa http://www.sakury.net

SakuStars Facebook, tykkää!

https://www.facebook.com/SAKUstars-168228016524761/

Lisätiedot Sataedun SakuStars-toiminnasta:

Kaisa Kallio, puh. 040 199 4204. kaisa.kallio@sataedu.fi

Turnaukset ja kilpailut, vuosikelloa

Saku ry. Sataedun yhteiset turnaukset. #amiskuntoon
 • Salibandyn harrastesarjan ensimmäinen karsintaturnaus, joulukuu.
 • Luokkasähly, tammikuu
 • Erityisopiskelijoiden Salibandyn SM-turnaus, Tampere, huhtikuu
Kankaanpää
 • Sählyturnaus maaliskuussa
 • Kuplafutis syyskuussa
 • 100toistoa-kisa lokakuussa
Kokemäki
 • Sählyturnaus lokakuussa
 • Lentopalloturnaus joulukuussa
 • Salibandy-kisat helmikuussa
 • Kuplafutis-kisat huhtikuussa
 • Pesäpalloturnaus toukokuussa
Nakkila
 • Amiskuntoon kampanja, marraskuu
 • Pesäpallo-ottelu opettajat vs opiskelijat, huhtikuu
 • Kaupunkisota. toukokuu
Ulvila
 • Sählykisat keväällä

Taitaja2022 Pori

Taitaja2022-tapahtuma järjestetään Porissa 16.-19.5.2022. 

Tapahtumapaikkana toimii Porin urheilukeskus, Isomäki ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue. 

Tapahtuma kokoaa yhteen maan ammattitaitajat kisaamaan Suomen mestaruuksista Porissa. 

Täysin uudenlainen tilanne maailmalla tuo mukanaan myös mahdollisuuksia. Tule mukaan seuraamaan kilpailuja ja oheistapahtumia! 

Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jossa kilpaillaan ammattitaidon Suomen mestaruuksista. Taitajaan voivat osallistua kilpailuvuonna 21 vuotta täyttävät tai sitä nuoremmat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. 

Suurtapahtumassa nähdään myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden TaitajaPLUS-lajeja sekä mittelöidään yläkoululaisten teknisiä- sekä kädentaitoja testaava Taitaja9-kilpailu. Mukana on myös ikärajattomia lajeja (CAD-suunnittelu, floristiikka, puhdistuspalvelu, hyvinvointiteknologia ja viherrakentaminen). 

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton!

Taitaja2022 Pori -tapahtuman kokoaviksi teemoiksi on valittu automaatio ja robotiikka sekä #työniloa. 

Kävijätavoite 40 000 – olethan yksi heistä!

Taitaja2022 Pori -tapahtuman päävastuullinen toimija on Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Yhteistyökumppanina toimii Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä, unohtamatta lukuisia muita kumppaneita. Suomessa ammattitaitokilpailutoimintaa koordinoi Skills Finland ry.

Taitaja9

Taitaja9-kilpailut 2022

Taitaja9-kilpailu on hyväntuulinen ja reipas tapahtuma, joka tempaa mukaansa niin 7.–9.-luokkalaiset kilpailijat kuin kannustusjoukotkin. Kilpailu on koko yläkoulun tapahtuma, jossa kilpaillaan kolmen hengen joukkuein.

 • Paikalliskilpailut järjestetään virtuaalisella pakohuonepelillä 15.11.–22.12.2021. 
 • Aluekilpailut ovat 20.1.2022 klo 9.30 alkaen Winnovan Rauman toimipisteessä
 • Loppukilpailu järjestetään Taitaja2022 Pori-tapahtuman yhteydessä 17.–18.5.2022.

Lähetämme kilpailukutsun ja ilmoittautumislinkin peruskoulujen yhteyshenkilöille.  

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

 

Taitaja9-paikalliskilpailuun voivat osallistua kaikki yläkoulun oppilaat 7- ja 9-luokilta. Kilpailussa nostetaan esille hauskasti ja kätevästi ammatillisen koulutuksen eri alojen tuntemusta. Kilpailutehtäviä on eri opintoaloilta. Oppilailla on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja koulutuksiin.

Yläkoululaiset muodostavat kolmen hengen joukkueet. Joukkueen jäsenet voivat olla eri luokilta, mutta heidän tulee olla saman koulun oppilaita. Neljä parasta joukkuetta palkitaan. Kaksi parasta joukkuetta jatkaa aluekilpailuun.

 

Työllistymisen tukeminen

Sataedussa kiinnitämme erityistä huomioita valmistuvien opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen.

Koulutuksen aikana valmennamme opiskelijoita työnhakuun ja tulevaa työelämää varten. Sataedulla on laaja ja monipuolinen työssäoppimisverkosto, joka tukee opiskelijoiden työllistymistä.

Jatko-opintoihin tutustutaan jo opiskeluaikana. Teemme vierailuja muun muassa eri ammattikorkeakouluihin.

Jo valmistuneet ja opintoja korkeakoulussa jatkaneet opiskelijamme pitävät jatko-opintoinfoja nykyisille opiskelijoillemme.

Tutustuminen työelämään
 • Työelämäjaksot
 • Yritysvierailut
 • Valmistuneiden opiskelijoiden vierailut
 • Vuokratyötoiminta
Tutustuminen jatko-opintoihin
 • Oppilaitosvierailut omalla koululla
 • Open-SAMK
 • Infotunti jatko-opintohauista
 • Opon ohjaus jatko-opintomahdollisuuksista ja hakemisesta jatkokoulutukseen