Ajoneuvoalan perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 31.8.2023)

Opiskele automekaanikoksi

Kokemäki, Ulvila (Kankaanpäässä ei ole ajoneuvoalan aloitusta 2024)

Somessa
 • Facebook, Sataedu Korjaamo 

Automekaanikko osaa huoltaa, vianmäärittää ja korjata asiakkaan ajoneuvon. Koulutus tarjoaa monipuolisen osaamisen ja asiakaspalvelutaidot ajoneuvoalalle aikovalle.

Huom! Ajoneuvoalalla voi opiskella tai suuntautua myös muihin ajoneuvotekniikan osaamisaloihin koulutus- tai oppisopimuksella: katso sivun lopusta kohta ”Muut osaamisalat”

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Automekaanikko osaa toimia ajoneuvojen huolto, vianhaku ja korjaustehtävissä. Automekaanikko toimii työssään huolellisesti ottaen huomioon työturvallisuuden, ympäristömääräykset, lait- ja asetukset, ohjeistukset sekä työympäristön vaatimukset. 

Automekaanikko hallitsee autojen huollot, vianhaun ja mekaaniset korjaukset.

Automekaanikon tutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä korjaus- ja huoltotehtävissä. 

Ajoneuvoalalla työskentelevän on tärkeää osata asiakaskeskeinen, työturvallinen, yrittäjämainen sekä ympäristövastuullinen työskentelytapa. Koulutuksessa opitaan tekemään työtä erilaisissa oppimisympäristöissä ja muuttuvissa oloissa.

Ajoneuvoalan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa ajoneuvotekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat (85 osp). Opiskelijalla on pakolliset tutkinnon osat suoritettuaan mahdollisuus erikoistua ajoneuvotekniikan eri osaamisalaan koulutus- tai oppisopimuksen kautta. Ajoneuvotekniikan osaamisalan opinnot ja muut valinnaiset opinnot antavat hyvä valmiudet työelämään ja tarvittavan ammattitaidon alalle.

Automekaanikko hallitsee autojen mekaaniset korjaukset.

Opiskelijat syventävät osaamistaan asiakaspalvelussa ja yrittäjyydessä. Jokaisella Sataedun toimipaikalla toimii Sataedu Korjaamo, jossa tehdään aitoja asiakastöitä harjoitustöiden ja tehtävien rinnalla.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

 • Työasut 85 euroa.
 • Oppimateriaalimaksut 100 euroa/vuosi
 • Pakolliset pätevyyskortit koko tutkinnon suorittaneelle: tulityö-, työturvallisuuskortit, Hätäensiapukurssi, SFS6002- kurssi (sähkö- ja hybridiajoneuvon turvallisuuskurssi) ja ajoneuvojen ilmastointi-koulutus sekä pätevyyskoe.
 • Myös mahdollisia lisäkustannuksia työasuista sekä oppimateriaaleista.
 • (Nämä eivät koske oppivelvollisia.)
 • Huom! Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen, automekaanikko

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Automekaanikoksi opiskellaan oppilaitoksessa sekä osin työelämässä

Pakolliset tutkinnon osat, 85 osp

 • Ajoneuvon huoltotyöt
 • Ajoneuvon määräaikaishuolto
 • Alustan korjaustyöt
 • Jarrujen korjaus
 • Sähköjärjestelmän kunnon määrittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp, esimerkiksi 

Valinnaiset tutkinnon osat suoritetaan pääsääntöisesti pakollisten tutkinnon osien jälkeen työelämäjaksolla koulutus- tai oppisopimuksella.

 • Rengastyöt
 • Hyötyajoneuvojen korjaus
 • Sähköjärjestelmien mittaaminen
 • Ajoneuvon lisävarustetyöt
 • Moottoripyörien huolto
 • Voimansiirron korjaus

Kaikki ammatilliset tutkinnon osat arvioidaan ja näytetään työelämäjaksoilla. Arvioijina toimii työelämäedustajat sekä opettajat.

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

Muut osaamisalat

Nämä osaamisalat opiskellaan koulutus- tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen sisältyy myös opintoja oppilaitoksessa. Opiskelija hankkii itse koulutus- ja/tai oppisopimuspaikan.

 • ajoneuvotekniikan osaamisala (diagnoosimekaanikko, hyötyajoneuvomekaanikko, pienkonemekaanikko)
 • myynnin osaamisala (ajoneuvomyyjä, huoltomyyjä, varaosamyyjä)
 • vauriokorjauksen osaamisala (autokorimekaanikko, automaalari).

Lue koulutus- ja oppisopimuskoulutuksesta kohdasta Hakijalle.

Nopsa-väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ensin hyväksytysti valintakurssi, jonka jälkeen peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-12 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Videolla toisen vuoden opiskelija Jerry kertoo miten opiskelu on tiimitoimintamallissa sujunut ja mitkä ovat opiskelun tavoitteet.

Jatko-opinnot

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Ajoneuvoalalta valmistuneet ovat suorittaneet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi insinööri tutkinnon ajoneuvotekniikasta sekä konetekniikasta. 

 • Lisäksi ajoneuvoalan ammattitutkinto ja ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto.

Kansainvälisyys

Autoalan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. Meiltä mennään ja meille tullaan: Irlanti, Ranska, Unkari.

Ajankohtaista

 • Sataedu Korjaamo toiminta jatkaa aktiivisena toimintaansa
 • Sataedu Korjaamoilla huolletaan ja korjataan noin 400 autoa vuodessa
 • Opiskelija opiskelee omaan tahtiinsa ja omaa polkuaan,osaamisen kehittymisen mukaan
 • Ajoneuvojen sähkötekniikka kehittyy ja lisääntyy koko ajan, joka myös näkyy opetuksessa lisääntyneenä diagnoositestauslaitteiden käyttönä (tietokoneet) Alan opinnoissa on sähkötekniikka lisääntynyt
 • Kansainvälinen opiskelijavaihto mahdollisuus hyvien yhteistyökoulujen kanssa
 • Mahdollisuus erikoistua muihin ajoneuvotekniikan osaamisaloihin koulutus- ja oppisopimuksena
 • Ei oppikirjoja
 • Vuosi työssäoppimalla
 • Hyvä työllistyminen

Suosittelemme

Katso videoita autoalalta. Soittolista YouTube.