Logistiikan perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 31.8.2023)

Opiskele kuorma-autonkuljettajaksi tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi

Huittinen (Parkano seuraavan kerran yhteishaussa vuonna 2026)

Somessa
 • Facebook, Instagram, TikTok; Sataedu kuljetusala 

Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen tehokkaasti ja turvallisesti ja palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin. Ala on kansainvälinen ja edellyttää ammattilaiselta osaamista, kykyä kehittyä, erilaisten autojen, työkoneiden ja laitteiden käsittelykykyä, tietoteknisiä taitoja ja kielitaitoa.

Kuljetusalan ammattilainen osaa palvella henkilö- tai tavaraliikenteessä asiakkaita eri tilanteissa. Alan ammattilainen huomioi asiakkaiden tarpeet ja odotukset, noudattaa hyviä käytöstapoja sekä huolehtii turvallisuudesta.

Lisäksi kuljettaja osaa tehdä yleisimpiä huoltoon ja korjaukseen liittyviä tehtäviä sekä vian etsintä toimenpiteitä työkoneeseen, trukkiin tai ajoneuvoon.

Alalla työ on vaihtelevaa ja työpäivät ovat erilaisia. Työskentely on itsenäistä ja usein vuorotyötä.

Huom! Kuljetuspalvelujen osaamisalan tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ei voida mukauttaa tai poiketa niiltä osin, kun ne koskevat ajo-oikeutta ja ajokorttivaatimuksia sekä kuljetusalan perustason ammattipätevyyttä ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennusta. 

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kuljetusalalla edellytetään riittävää ja hyvää fyysistä kuntoa ja ajokorttiasetuksen edellyttämiä terveysvaatimuksia.

Opiskelija suorittaa koulutuksen aikana tarvittavat ajokortit. Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskeleva voi saada henkilöautokortin (B- tai BE-luokka) jo 17-vuotiaana. Ajo-oikeus on kuitenkin rajoitettu vain opiskeluun liittyviin ajoihin ennen 18 vuoden iän saavuttamista. Opiskelija voi aloittaa ajo-opetuksen jo 16-vuotiaana.

(Logistiikan perustutkintoa/tutkinnon osia voi aikuiset opiskella myös työvoimakoulutuksena).

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

 • Työhaalarit 50 euroa, kuljettajan työasu 250 euroa, oppikirjat noin 100 euroa.
 • Ensiapu-, tieturva-, tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 55 euroa.
 • Lisäksi ajokorttiin liittyviä viranomaismaksuja.
 • Myös mahdollisia lisäkustannuksia työasuista sekä oppimateriaaleista.
 • (Nämä eivät koske oppivelvollisia.)
 • Huom! Opetus on maksutonta.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Tutkintojen muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Kuorma-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pakolliset tutkinnon osat, 60 osp 

 • Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen
 • Kuorma-autonkuljettajana työskentely tai Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana työskentely
  • ajokorttikoulutus BC tai ajokorttikoulutus BECE
  • molemmat sisältävät vaarallisten aineiden ajolupakoulutuksen ADR-peruskurssi 
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Valinnaiset tutkinnon osat, 85 osp, esimerkiksi 

 • Kappaletavaran kuljettaminen
 • Kappaletavaran kuljettaminen yhdistelmäajoneuvolla
 • Lämpösäädeltyjen elintarvikkeiden kuljettaminen
 • Maasiirtokuljetuksen suorittaminen
 • Maatalouden tuotteiden kuljettaminen
 • Betonipumppuauton käyttäminen
 • Maatalouden tuotteiden kuljettaminen yhdistelmäajoneuvolla
 • Raaka-aineiden kuljettaminen
 • Raakapuun kuljettaminen
 • Rakennuselementtien kuljettaminen
 • Työkoneen kuljettajana työskentely
 • Työkoneen siirtokuljetuksen suorittaminen
 • Yhdyskuntajätteiden kuljettaminen
 

Linja-autonkuljettajakoulutus on 21 vuotta täyttäneille, joilla on vähintään B -luokan ajo-oikeus ja suomalainen ajokortti. Linja-autonkuljettajakoulutus on jatkuvassa haussa

Linja-autonkuljettaja, pakolliset tutkinnon osat, 60 osp

 • Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen
 • Linja-autonkuljettajana työskentely
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Valinnaiset tutkinnon osat, 85 osp, esimerkiksi 

 • Kaupunki- ja seutuliikenteen kuljettajana työskentely
 • Palveluliikenteen kuljettajana työskentely
 • Kaukoliikenteen kuljettajana työskentely
 • Tilausliikenteen kuljettajana työskentely
 • Erityisryhmien kanssa toimiminen
 • Linja-autorahtina kuljetettavan tavaran käsittely
 • Koulukuljetuksen kuljettajana työskentely

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osa

Maijun tiekartta on selkeä: Hän aloitti logistiikan opinnot Sataedussa ja  jatkaa ammattikorkeakouluun.

Klikkaa kuvaa ja lue Maijun tarina Satakunnan kansasta.

Nopsa-väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ensin hyväksytysti valintakurssi, jonka jälkeen peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-12 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista. 

Kansainvälisyys

Logistiikan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. Meiltä mennään ja meille tullaan: Belgia ja Tanskaan. 

Jatko-opinnot

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Logistiikan opiskelijat ovat hakeutuneet opiskelemaan muun muassa logistiikkaa (insinööri) tai liiketoiminnan logistiikkaa (tradenomi) ammatillisen perustutkinnon jälkeen.

 • Sataedussa voit opiskella linja-autonkuljettajaksi (kuljetusalan ammattitutkinto)
 • Lisäksi liikenneopettajan erikoisammattitutkinto ja palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto

Tee alan tehtäviä

Logistiikka, matematiikan tehtäviä

Logistiikka, tehtäviä rahdituspainot

Logistiikka, tehtävä kantavuuden laskeminen

Logistiikka, fysiikan tehtävä – tiheys tilavuus

Logistiikka, näyttö kuorma-autokuljetukset

Logistiikka, näyttö kuorma-autokuljetukset

 

Logistiikka-alalla huomioitavia säädöksiä

 • Ajokorttilaki (386/2011)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä (1181/2011)
 • Valtioneuvoston asetus ajokorteista (423/2011)
 • Katso lisätietoja www.finlex.fi

Sora, opiskelijan terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (SORA) löytyvät osoitteesta http://www.sataedu.fi/sora

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen

Lääkärinlausunto terveydentilasta

Lääkärinlausunto ajoterveydestä tarvitaan, kun aloitetaan raskaiden ajokorttiluokkien suorittaminen. Ei siis opintojen aloittamisvaiheessa, eikä hakeutuessa. Lääkärinlausunto ei saa olla yli puolta vuotta vanhempi, joten missään tapauksessa sitä ei kannata hankkia etukäteen. Jos epäilee estääkö jokin sairaus tai vamma kuorma-autokortin saamisen, niin sitten kannattaa asia selvittää lääkärin kanssa, ennen opintojen aloittamista. Opiskelijan terveydentila voi olla syy opiskeluoikeuden peruuttamiseen.

Ajankohtaista

 • Opiskelijoiden käytössä on uusi ajosimulaattori
 • Tilausajoa ympäri Suomen
 • Raskaankaluston huoltoa ja kunnossapitoa
 • BECE-ajokortit, meillä 500 € (oppilaitoksen ulkopuolella 15 000 €). Ei koske oppivelvollisia.
 • Työssäoppimista paljon 2. vuodesta alkaen
 • Yksilöllinen oppiminen, rinnalla kulkeminen