Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

 (ammatillinen perustutkinto, yo)

Opiskele Suutariksi

Kankaanpää

Opiskelija oppii tekemään jalkineita ja korjaamaan niitä. Opiskelija oppii tuntemaan nahka- ja jalkinealan materiaalit, kenkärakenteet ja saa perustiedot yrittäjyydestä. Taitojen karttuessa hän oppii suunnittelemaan jalkineita ja muita nahkatuotteita. Koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin jalkinealan yrityksiin ja alan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Opiskelijat suuntautuvat joko jalkineiden valmistukseen tai jalkineiden korjaukseen valintansa mukaan.

Jalkinealan koulutus antaa hyvän ja monipuolisen perusosaamisen jalkinealalla työskentelyyn ja työllistymiseen.

Suutarin työ sopii hyvin tekijöille, joilla on alalla tarvittavaa kädentaitoa ja luovuutta. Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet asiakaspalvelusta ja yrittäjyydestä.

Koulutus sisältää työssäoppimisjakso alan työpaikoilla. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös Ulkomailla.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Suutarin työpaikkoja ovat esimerkiksi

 • suutarinliikkeet
 • kenkäkaupat
 • tukkuliikkeet

Kustannukset

Kustannuksia opintojen aikana syntyy mahdollisista omista lisätöistä.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 40 osp

 • Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen, 30 osp, P
 • Osaamisesta ja tuotteista viestiminen, 10 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat, esimerkiksi (valitse!)

Suoritetaan pääsääntöisesti pakollisten tutkinnon osien jälkeen

Valinnaiset tutkinnon osat 1/ 45-90 osp

 • Jalkineiden valmistaminen, 45 osp
 • Sarjatuotannossa toimiminen, 45 osp
 • Muodin alalla toimiminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2/ 0-60 osp

 • Jalkineiden korjaaminen, 15 osp
 • Kaavoittaminen, 15 osp
 • Nahkatuotteiden valmistaminen, 15 osp
 • Tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen, 15 osp
 • Stailaaminen, 15 osp
 • Erikoismateriaalien ja -tekniikoiden käyttäminen, 15 osp
 • Erikoistuotteiden valmistaminen, 15 osp
 • Erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa, 15 osp
 • Viimeistys ja värjäys, 15 osp