Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

 (ammatillinen perustutkinto, yo)

Opiskele Suutariksi

Kankaanpää

Opiskelija oppii tekemään jalkineita ja korjaamaan niitä. Opiskelija oppii tuntemaan nahka- ja jalkinealan materiaalit, kenkärakenteet ja saa perustiedot yrittäjyydestä. Taitojen karttuessa hän oppii suunnittelemaan jalkineita ja muita nahkatuotteita. Koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin jalkinealan yrityksiin ja alan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Opiskelijat suuntautuvat joko jalkineiden valmistukseen tai jalkineiden korjaukseen valintansa mukaan.

Jalkinealan koulutus antaa hyvän ja monipuolisen perusosaamisen jalkinealalla työskentelyyn ja työllistymiseen.

Suutarin työ sopii hyvin tekijöille, joilla on alalla tarvittavaa kädentaitoa ja luovuutta. Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet asiakaspalvelusta ja yrittäjyydestä.

Suutarin työpaikkoja ovat esimerkiksi

 • suutarinliikkeet
 • kenkäkaupat
 • tukkuliikkeet

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannuksia opintojen aikana syntyy mahdollisista omista lisätöistä.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 40 osp

 • Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen, 30 osp
 • Osaamisesta ja tuotteista viestiminen, 10 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, esimerkiksi (valitse!)

Suoritetaan pääsääntöisesti pakollisten tutkinnon osien jälkeen

Valinnaiset tutkinnon osat 1/ 45-90 osp

 • Jalkineiden valmistaminen, 45 osp
 • Sarjatuotannossa toimiminen, 45 osp
 • Muodin alalla toimiminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2/ 0-60 osp

 • Jalkineiden korjaaminen, 15 osp
 • Kaavoittaminen, 15 osp
 • Nahkatuotteiden valmistaminen, 15 osp
 • Tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen, 15 osp
 • Stailaaminen, 15 osp
 • Erikoismateriaalien ja -tekniikoiden käyttäminen, 15 osp
 • Erikoistuotteiden valmistaminen, 15 osp
 • Erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa, 15 osp
 • Viimeistys ja värjäys, 15 osp

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulutopintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3-5op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Jalkinealan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. 

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.