Liiketoiminnan perustutkinto

(peruskoulu)

Opiskele merkonomiksi

Kankaanpää

Merkonomi on asiakaspalvelun ja myynnin tai toimisto- ja talouspalveluiden ammattilainen. He voivat työskennellä esim. erilaisissa kaupoissa, tilitoimistoissa, pankeissa, vakuutusyhtiöissä tai minkä tahansa yrityksen tai organisaation asiakaspalvelu-, myynti- tai toimistotehtävissä. Opintoja voi suunnata oman kiinnostuksen mukaan.

Työssä tarvitaan huolellisuutta, luotettavuutta ja yrittäjämäistä otetta.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannuksia kertyy lähinnä oppikirjoista ja korttimaksuista.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat

 • Asiakaspalvelu 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta 20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Asiakkuuksien hoitaminen, 30 osp
 • Henkilöstön tukipalvelut, 15 osp
 • Kirjanpito, 30 osp
 • Laskutus ja reskontra, 15 osa
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto, 30 osp
 • Myynti, 30 osp
 • Palkanlaskenta, 30 osp
 • Palvelumuotoilu, 15 osp
 • Projektissa toimiminen, 15 osp
 • Tapahtumatuotanto, 15 osp
 • Tilinpäätöskirjaukset, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp

  Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

  Sanni valmistui liiketoiminnan perustutkinnosta merkonomiksi.

  Väyläopinnot

  Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulu opintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: yrittäjyyden perusteet, 3 op.

  Yhdistelmäopinnot

  Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

  Kansainvälisyys

  Liiketaloutta opiskelevat ovat olleet kv-jaksolla mm. Saksassa.

  Jatko-opinnot

  Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston liiketalouden ja kauppatieteiden koulutukset. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

  Tee alan tehtäviä

  Katetuottolaskenta