Liiketoiminnan perustutkinto

(peruskoulu, ylioppilastutkinto)

Opiskele merkonomiksi

Kankaanpää

Merkonomi on asiakaspalvelun ja myynnin tai toimisto- ja talouspalveluiden ammattilainen. He voivat työskennellä esim. erilaisissa kaupoissa, tilitoimistoissa, pankeissa, vakuutusyhtiöissä tai minkä tahansa yrityksen tai organisaation asiakaspalvelu-, myynti- tai toimistotehtävissä. Opintoja voi suunnata oman kiinnostuksen mukaan.

Työssä tarvitaan huolellisuutta, luotettavuutta ja yrittäjämäistä otetta.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Kustannuksia kertyy lähinnä oppikirjoista ja korttimaksuista.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat

 • Asiakaspalvelu
 • Tuloksellinen toiminta
 • Työyhteisössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Asiakkuuksien hoitaminen
 • Henkilöstön tukipalvelut
 • Kirjanpito
 • Laskutus ja reskontra
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • Myynti
 • Palkanlaskenta
 • Palvelumuotoilu
 • Projektissa toimiminen
 • Tapahtumatuotanto
 • Tilinpäätöskirjaukset
 • Yrityksessä toimiminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Tee alan tehtäviä

Katetuottolaskenta

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.