Liiketoiminnan perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 31.8.2023)

Opiskele merkonomiksi

Kankaanpää

Somessa
 • Instagram; Sataedu Liiketoiminta

Merkonomi on asiakaspalvelun ja myynnin tai toimisto- ja talouspalveluiden ammattilainen. Merkonomit voivat työskennellä esimerkiksi erilaisissa kaupoissa, tilitoimistoissa, pankeissa, vakuutusyhtiöissä tai minkä tahansa yrityksen tai organisaation asiakaspalvelu-, myynti- tai toimistotehtävissä. Opintoja voi suunnata oman kiinnostuksen mukaan.

Työssä tarvitaan huolellisuutta, luotettavuutta ja yrittäjämäistä otetta.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp

 • Asiakaspalvelu
 • Tuloksellinen toiminta
 • Työyhteisössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp, esimerkiksi

 • Asiakkuuksien hoitaminen
 • Henkilöstön tukipalvelut
 • Kirjanpito
 • Laskutus ja reskontra
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • Myynti
 • Palkanlaskenta
 • Palvelumuotoilu
 • Projektissa toimiminen
 • Tapahtumatuotanto
 • Tilinpäätöskirjaukset
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yrityksessä toimiminen

  Yto-opinnot, 35 osp

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
  • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
  • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
  • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

  Sanni valmistui liiketoiminnan perustutkinnosta merkonomiksi.

  Nopsa-väyläopinnot

  Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ensin hyväksytysti valintakurssi, jonka jälkeen peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-12 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3 op.

  Yhdistelmäopinnot

  Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

  Kansainvälisyys

  Liiketaloutta opiskelevat ovat olleet kv-jaksolla mm. Saksassa.

  Jatko-opinnot

  Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun tradenomi-koulutus ja yliopiston liiketalouden ja kauppatieteiden koulutukset. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

  • Lisäksi liiketoiminnan ammattitutkinto, lähiesimiestyön ammattitutkinto, yrittäjyyden ammattitutkinto.
  • Sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, liiketoiminnan erikoisammattitutkinto. 

  Tee alan tehtäviä

  Katetuottolaskenta