Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 26.9.2022)

Opiskele mediapalvelujen toteuttajaksi

Nakkila

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Animaatio- ja pelialan painotus

Somessa
 • Facebook; Sataedu Animaatiot ja Pelit
 • Instagram; Animaatiot ja Pelit Sataedu Villilä

Animaatio- ja pelialan assistentti osaa suunnitella, käsikirjoittaa ja konseptoida. Koulutus sisältää myös sisällöntuottamista ja integraatiota.

Opintojen aikana opitaan ja harjoitellaan 

 • peli- ja animaatiotuotantojen projektinhallintaa,
 • suunnittelua: käsikirjoitus, kenttäsuunnittelu ja konseptointi,
 • sisällöntuotantoa (3D-mallintaminen ja -animaatio) ja
 • integraatiota (koodaaminen ja kehitysympäristöt).

Tämän lisäksi koulutus kehittää opiskelijan medianlukutaitoa ja seuraa tiiviisti alan kehitystä.

Ammattiopinnoissa alalla tarvittavia taitoja kehitetään harjoituksia ja käytännön projektitöitä tekemällä.

Peli- ja animaatioteollisuuden työssä tarvitaan ryhmätyöosaamista, tiimityöskentelyä ja hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Myös nämä asiat korostuvat koulutuksessa.

Alan työpaikat löytyvät usein pelialan yrityksissä ja uusmedian osalta muun muassa ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa sekä elokuva-, animaatio-, radio- ja tv-alan yrityksissä.

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat muun muassa ammattikorkeakoulun medianomi- tai yliopiston kulttuurialan opinnot.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille opiskelukustannuksia kertyy joistakin työvälineistä ja -tarvikkeista.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat 45 osp:

 • Media-alalla toimiminen
 • Audiovisuaalinen tuotanto
 • Mediamateriaalien tekeminen

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 -100 osp, esimerkiksi

 • Animaatio- ja tehostetuotannossa työskentely
 • Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen
 • Pelituotannossa työskentely
 • Pelituotteen tekeminen
 • Media-alan 3D-mallintaminen

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulutopintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: yrittäjyyden perusteet, 3 op.

 

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Media-alan opiskelijat voivat suorittaa työssä oppimista myös ulkomailla. 

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun tai yliopiston visuaalisen alan, kuvallisen viestinnän tai kuvataidealan opinnot

Esimerkiksi

 • Ammattikorkeakoulussa muotoilijan, journalismin, tuotannon ja projektihallinnan, kulttuurituottajan sekä mainonnan suunnittelu (tradenomi)
 • Kuvataitelija (AMK)
 • Peliteknologian- ja peliohjelmoinnin insinöörin opinnot

Myös yksityiset opistot tarjoavat jatko-opintomahdollisuuksia.

Lisäksi:

 • Media-alan ammattitutkinto ja media-alan erikoisammattitutkinto
 • Liiketoiminnan ammattitutkinto ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
 • Yrittäjyyden ammattitutkinto

Sataedun koulutustarjonnassa on myös alan ammattitutkintoon valmistava koulutus. Koulutus on toistaiseksi Suomen ainoa alan ammattitutkintokoulutus, jossa oli ensimmäinen sisäänotto elokuussa 2021 ja seuraava haku joulukuussa 2022.