Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

(peruskoulu)

Opiskele mediapalvelujen toteuttajaksi

Nakkila

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Animaatio- ja pelialan painotus

Animaatio- ja pelialan assistentti osaa suunnitella, käsikirjoittaa ja konseptoida. Koulutus sisältää myös sisällöntuottamista ja integraatiota.

Opintojen aikana opitaan ja harjoitellaan 

 • peli- ja animaatiotuotantojen projektinhallintaa,
 • suunnittelua: käsikirjoitus, kenttäsuunnittelu ja konseptointi,
 • sisällöntuotantoa (3D-mallintaminen ja -animaatio) ja
 • integraatiota (koodaaminen ja kehitysympäristöt).

Tämän lisäksi koulutus kehittää opiskelijan medianlukutaitoa ja seuraa tiiviisti alan kehitystä.

Ammattiopinnoissa alalla tarvittavia taitoja kehitetään harjoituksia ja käytännön projektitöitä tekemällä.

Peli- ja animaatioteollisuuden työssä tarvitaan ryhmätyöosaamista, tiimityöskentelyä ja hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Myös nämä asiat korostuvat koulutuksessa.

Alan työpaikat löytyvät usein pelialan yrityksissä ja uusmedian osalta muun muassa ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa sekä elokuva-, animaatio-, radio- ja tv-alan yrityksissä.

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat muun muassa ammattikorkeakoulun medianomi- tai yliopiston kulttuurialan opinnot.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille opiskelukustannuksia kertyy joistakin työvälineistä ja –tarvikkeista.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat 45 osp:

 • Media-alalla toimiminen 15 osp
 • Audiovisuaalinen työskentely 15 osp
 • Mediamateriaalien tekeminen 15 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60 -100 osp, esimerkiksi
 • Animaatio- ja tehostetuotannossa työskentely
 • Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen
 • Pelituotannossa työskentely
 • Yrityksessä toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat 2, 0–40 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5–15 osp (esim. projektissa työskentely 10 osp)
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 os

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulutopintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: yrittäjyyden perusteet, 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Media-alan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. 

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun tai yliopiston visuaalisen alan, kuvallisen viestinnän tai kuvataidealan opinnot. Myös yksityiset opistot tarjoavat jatko-opintomahdollisuuksia. Sataedun koulutustarjonnassa on myös alan ammattitutkintoon valmistava koulutus. Koulutus on toistaiseksi Suomen ainoa alan ammattutkintokoulutus, jossa oli ensimmäinen sisäänotto elokuussa 2021.