Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

(peruskoulu, ylioppilastutkinto)

Opiskele mediapalvelujen toteuttajaksi

Koulutus on animaatio- ja peliala painotteista.

Nakkila

Animaatio- ja pelialan assistentti osaa suunnitella, käsikirjoittaa ja konseptoida. Koulutus sisältää myös sisällöntuottamista ja integraatiota.

Opintojen aikana opitaan ja harjoitellaan 

  • peli- ja animaatiotuotantojen projektinhallintaa,
  • suunnittelua: käsikirjoitus, kenttäsuunnittelu ja konseptointi,
  • sisällöntuotantoa (3D-mallintaminen ja -animaatio) ja
  • integraatiota (koodaaminen ja kehitysympäristöt).

Tämän lisäksi koulutus kehittää opiskelijan medianlukutaitoa ja seuraa tiiviisti alan kehitystä.

Ammattiopinnoissa alalla tarvittavia taitoja kehitetään harjoituksia ja käytännön projektitöitä tekemällä.

Peli- ja animaatioteollisuuden työssä tarvitaan ryhmätyöosaamista, tiimityöskentelyä ja hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Myös nämä asiat korostuvat koulutuksessa.

Alan työpaikat löytyvät usein pelialan yrityksissä ja uusmedian osalta muun muassa ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa sekä elokuva-, animaatio-, radio- ja tv-alan yrityksissä.

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat muun muassa ammattikorkeakoulun medianomi- tai yliopiston kulttuurialan opinnot.

Kustannukset

Opiskelukustannuksia opiskelijalle kertyy joistakin työvälineistä ja –tarvikkeista.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakollinen tutkinnon osa
  • Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen
Valinnainen tutkinnon osa, esimerkiksi
  • Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen,
  • Pelituotannon toteuttaminen
  • Yrityksessä toimiminen
  • Huippuosaajana toimiminen

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia. Myös vapaasti valittavia opintoja.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Suosittelemme

Katso videoita, joita opiskelijamme ovat tehneet.