Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

(peruskoulu, ylioppilastutkinto)

Opiskele mediapalvelujen toteuttajaksi

Nakkila

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Animaatio- ja pelialan painotus

Animaatio- ja pelialan assistentti osaa suunnitella, käsikirjoittaa ja konseptoida. Koulutus sisältää myös sisällöntuottamista ja integraatiota.

Opintojen aikana opitaan ja harjoitellaan 

 • peli- ja animaatiotuotantojen projektinhallintaa,
 • suunnittelua: käsikirjoitus, kenttäsuunnittelu ja konseptointi,
 • sisällöntuotantoa (3D-mallintaminen ja -animaatio) ja
 • integraatiota (koodaaminen ja kehitysympäristöt).

Tämän lisäksi koulutus kehittää opiskelijan medianlukutaitoa ja seuraa tiiviisti alan kehitystä.

Ammattiopinnoissa alalla tarvittavia taitoja kehitetään harjoituksia ja käytännön projektitöitä tekemällä.

Peli- ja animaatioteollisuuden työssä tarvitaan ryhmätyöosaamista, tiimityöskentelyä ja hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Myös nämä asiat korostuvat koulutuksessa.

Alan työpaikat löytyvät usein pelialan yrityksissä ja uusmedian osalta muun muassa ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa sekä elokuva-, animaatio-, radio- ja tv-alan yrityksissä.

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat muun muassa ammattikorkeakoulun medianomi- tai yliopiston kulttuurialan opinnot.

Kustannukset

Opiskelukustannuksia opiskelijalle kertyy joistakin työvälineistä ja –tarvikkeista.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat 45 osp:

 • Media-alalla toimiminen 15 osp
 • Audiovisuaalinen työskentely 15 osp
 • Mediamateriaalien tekeminen 15 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60 -100 osp, esimerkiksi
 • Animaatio- ja tehostetuotannossa työskentely
 • Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen
 • Pelituotannossa työskentely
 • Yrityksessä toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat 2, 0–40 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5–15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 os

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, Projektissa työskentely 10 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Suosittelemme

Katso videoita, joita opiskelijamme ovat tehneet.