Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

(peruskoulu)

Opiskele Kuvallisen ilmaisun toteuttajaksi

Nakkila

Mediapalvelujen toteuttaja osaa tuottaa erilaisia printti- ja verkkototeutuksia. Koulutus antaa osaamisen konkreettisten ja sähköisten tuotteiden ulkoasusuunnitteluun ja toteutukseen.

Opiskelun aikana opitaan ja harjoitellaan käyttämään yleisempiä kuvankäsittely-, taitto- ja grafiikkaohjelmia. Koulutuksessa perehdytään printtimedian mahdollisuuksiin ja verkkomaailmaan.

Alan töissä tarvitaan luovuutta, kekseliäisyyttä, rohkeutta, kärsivällisyyttä ja oma-aloitteisuutta tehdä itsenäisiä ratkaisuja toimiessaan työntekijänä.

Opetuksen lähtökohtia ovat muun muassa monipuolinen visuaalisuus ja yrittäjyys.

Koulutus antaa monipuoliset taidot graafisen suunnitteluun ja hyvät valmiudet alan eri työtehtäviin.

Tutkinnon suorittanut opiskelija hallitsee tuotantoprosessit ja ymmärtää oman tehtävänsä siinä. Kuva-artesaani työskentelee muun muassa kustannus- ja lehtitaloissa, mainostoimistoissa ja kirjapainoissa.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille opiskelukustannuksia kertyy joistakin työvälineistä ja -tarvikkeista.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Media-alalla toimiminen, 15 osp

Osaamisalan valinnainen tutkinnon osa:

 • Graafisen suunnittelun toteuttaminen, 30 osp

Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 100 osaamispisteen laajuisesti (valinnaiset tutkinnon osat 1 ja 2).

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60–100 osp, esimerkiksi:

 • Graafisen muotoilun tuotesuunnittelu, 15 osp
 • Graafisen suunnittelun asiakaslähtöinen tuotteistaminen, 15 osp
 • Graafisen suunnittelun toteuttaminen, 30 osp

Valinnainen tutkinnon osa tutkinnon osaamisalojen pakollisista tai valinnaisista tutkinnon osista, 15-45 osp:

Media-alalla työskentely, 30 osp

Verkkosivuston tekeminen, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 0–40 osp

 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5–15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 osp

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita, kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

 

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulutopintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: yrittäjyyden perusteet, 3 op

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Media-alan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. 

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun tai yliopiston visuaalisen alan, kuvallisen viestinnän tai kuvataidealan opinnot. Myös yksityiset opistot tarjoavat jatko-opintomahdollisuuksia.