Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

(peruskoulu, ylioppilastutkinto)

Opiskele kuva-artesaaniksi

Nakkila

Kuvallinen ilmaisu. Opiskele graafista suunnittelua.

Kuva-artesaani osaa tuottaa erilaisia printti- ja verkkototeutuksia. Koulutus antaa osaamisen konkreettisten ja sähköisten tuotteiden ulkoasusuunnitteluun ja toteutukseen.

Opiskelun aikana opitaan ja harjoitellaan käyttämään yleisempiä kuvankäsittely-, taitto- ja grafiikkaohjelmia. Koulutuksessa perehdytään printtimedian mahdollisuuksiin ja verkkomaailmaan.

Alan töissä tarvitaan luovuutta, kekseliäisyyttä, rohkeutta, kärsivällisyyttä ja oma-aloitteisuutta tehdä itsenäisiä ratkaisuja toimiessaan työntekijänä.

Opetuksen lähtökohtia ovat muun muassa monipuolinen visuaalisuus ja yrittäjyys.

Koulutus antaa monipuoliset taidot graafisen suunnitteluun ja hyvät valmiudet alan eri työtehtäviin.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Tutkinnon suorittanut opiskelija hallitsee tuotantoprosessit ja ymmärtää oman tehtävänsä siinä. Kuva-artesaani työskentelee muun muassa kustannus- ja lehtitaloissa, mainostoimistoissa ja kirjapainoissa.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun tai yliopiston visuaalisen alan, kuvallisen viestinnän tai kuvataidealan opinnot. Myös yksityiset opistot tarjoavat jatko-opintomahdollisuuksia.

Kustannukset

Opiskelukustannuksia opiskelijalle kertyy joistakin työvälineistä ja -tarvikkeista.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Ammatilliset tutkinnon osat 75 osp, esimerkiksi
  • Kuvan toteuttaminen
  • Graafisen suunnittelun työmenetelmien käyttö
  • Graafinen muotoilu ja yritysilmeen suunnittelu
  • Julkaisun suunnittelu
  • Graafisen suunnittelun ammattikäytännöt
  • Pakkauksen toteuttaminen
  • Markkinointikampanjan toteuttaminen
  • Verkkojulkaisun toteuttaminen

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia. Myös vapaasti valittavia opintoja.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Tietoa muualla verkossa