Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 31.8.2023)

Opiskele Kuvallisen ilmaisun toteuttajaksi

Nakkila

Mediapalvelujen toteuttaja osaa tuottaa erilaisia printti- ja verkkototeutuksia. Koulutus antaa osaamisen konkreettisten ja sähköisten tuotteiden ulkoasusuunnitteluun ja toteutukseen.

Opiskelun aikana opitaan ja harjoitellaan käyttämään yleisempiä kuvankäsittely-, taitto- ja grafiikkaohjelmia. Koulutuksessa perehdytään printtimedian mahdollisuuksiin ja verkkomaailmaan.

Alan töissä tarvitaan luovuutta, kekseliäisyyttä, rohkeutta, kärsivällisyyttä ja oma-aloitteisuutta tehdä itsenäisiä ratkaisuja toimiessaan työntekijänä.

Opetuksen lähtökohtia ovat muun muassa monipuolinen visuaalisuus ja yrittäjyys.

Koulutus antaa monipuoliset taidot graafisen suunnitteluun ja hyvät valmiudet alan eri työtehtäviin.

Tutkinnon suorittanut opiskelija hallitsee tuotantoprosessit ja ymmärtää oman tehtävänsä siinä. Kuva-artesaani työskentelee muun muassa kustannus- ja lehtitaloissa, mainostoimistoissa ja kirjapainoissa.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille opiskelukustannuksia kertyy joistakin työvälineistä ja -tarvikkeista.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakollinen tutkinnon osa, 25 osp:

 • Media-alalla toimiminen

Osaamisalan valinnainen tutkinnon osa, 30 osp:

 • Graafisen suunnittelun toteuttaminen

Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 100 osaamispisteen laajuisesti (valinnaiset tutkinnon osat 1 ja 2).

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp, esimerkiksi:

 • Graafisen muotoilun tuotesuunnittelu
 • Graafisen muotoilun tuotteistaminen
 • Graafisen suunnittelun toteuttaminen
 • Markkinointikampanjan visuaalinen suunnittelu ja toteuttaminen
 • Media-alalla työskelntely
 • Mainos- ja ajoneuvoteippauksen toteuttaminen

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

 

Nopsa-väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ensin hyväksytysti valintakurssi, jonka jälkeen peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-12 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Media-alan opiskelijat voivat suorittaa työssä oppimista myös ulkomailla. 

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun tai yliopiston visuaalisen alan, kuvallisen viestinnän tai kuvataidealan opinnot

Esimerkiksi

 • Ammattikorkeakoulussa muotoilijan, journalismin, tuotannon ja projektihallinnan, kulttuurituottajan sekä mainonnan suunnittelu (tradenomi)
 • Kuvataitelija (AMK)
 • Peliteknologian- ja peliohjelmoinnin insinöörin opinnot

Myös yksityiset opistot tarjoavat jatko-opintomahdollisuuksia.

Lisäksi:

 • Media-alan ammattitutkinto ja media-alan erikoisammattitutkinto
 • Liiketoiminnan ammattitutkinto ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
 • Yrittäjyyden ammattitutkinto