Media-alan ja kuvallisen ilmaisun  perustutkinto

(peruskoulu, ylioppilastutkinto)

Opiskele mediapalvelujen toteuttajaksi

Nakkila

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Elokuva- ja TV-alan  painotus

Elokuva- ja TV-alan asissistentti osaa toimia elokuva-ja TV-alan erilaisissa assistenttitehtävissä (tuotanto-, kamera-, valo-, ääni- tai leikkausassistentti). Ammattialan opinnoissa näitä taitoja kehitetään sekä harjoitusten että käytännön projektitöiden kautta.

Opintojen aikana opitaan produktion eri osa-alueet ja kehitetään alalla tarvittavia taitoja tekemällä harjoituksia ja käytännön projektitöissä. Koulutuksessa perehdytään tekniseen osaamiseen, sisällöntuotantoon ja itse produktiotyöhön.

Työ elokuva-ja TV-alalla vaatii ryhmätyöosaamista, tiimityöskentelyä ja hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Alan töissä tarvitaan myös hyvää stressinsietokykyä ja sopeutumista jatkuvasti muuttuvaan alaan.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Koulutuksessa perehdytään kaikkiin audiovisuaalisen tuotannon vaiheisiin käsikirjoittamisesta kuvaukseen ja valaisusta leikkaukseen.

Alan työpaikat voivat olla elokuva-, animaatio-, radio- ja tv-alan yrityksissä. Uusmediassa työpaikat löytyvät usein muun muassa ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloista tai mainos- ja viestintätoimistoista sekä verkkomediaprojekteissa.

Useat alan ammattilaiset työskentelevät myös freelancereina. Alalla tarvitaan työkentän moniosaajia ja tiettyyn tekniikkaan tai taitoon erikoistuneita erityisosaajia.

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat muun muassa ammattikorkeakoulun medianomi- tai yliopiston kulttuurialan opinnot.

Kustannukset

Opiskelukustannuksia opiskelijalle kertyy joistakin työvälineistä ja –tarvikkeista.

Opetus on maksutonta.

Valinnainen tutkinnon osa, esimerkiksi
 •  Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen
 • Televisiotuotannon toteuttaminen
 • Äänituotannon toteuttaminen
 • Valaisutuotannon toteuttaminen

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat 45 osp:

          Media-alalla toimiminen 15 osp
          Audiovisuaalinen työskentely 15 osp
          Mediamateriaalien tekeminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60 -100 osp, esimerkiksi
 • Dokumentaarinen tuotanto, 15 osp
 • Media-alan äänityössä toimiminen, 15 osp
 • Monikameratuotannossa työskentely, 15 osp
 • Studiotyöskentely ja valaisu, 15 osp
 • Tapahtumatuotannossa työskentely, 15 osp
 • Valaisutuotannossa työskentely, 15 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 2, 0–40 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5–15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 os

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, Projektissa työskentely 10 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.