Media-alan ja kuvallisen ilmaisun  perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 31.8.2023)

Opiskele mediapalvelujen toteuttajaksi

Nakkila

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Elokuva- ja TV-alan  painotus

Somessa
 • Facebook, Instagram; Sataedu Elokuva ja televisio 
 • YouTube; Elokuva ja Tv Linja

Elokuva- ja TV-alan assistentti osaa toimia elokuva-ja TV-alan erilaisissa assistenttitehtävissä (tuotanto-, kamera-, valo-, ääni- tai leikkausassistentti). Ammattialan opinnoissa näitä taitoja kehitetään sekä harjoitusten että käytännön projektitöiden kautta.

Opintojen aikana opitaan produktion eri osa-alueet ja kehitetään alalla tarvittavia taitoja tekemällä harjoituksia ja käytännön projektitöissä. Koulutuksessa perehdytään tekniseen osaamiseen, sisällöntuotantoon ja itse produktiotyöhön.

Työ elokuva-ja TV-alalla vaatii ryhmätyöosaamista, tiimityöskentelyä ja hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Alan töissä tarvitaan myös hyvää stressinsietokykyä ja sopeutumista jatkuvasti muuttuvaan alaan.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Koulutuksessa perehdytään kaikkiin audiovisuaalisen tuotannon vaiheisiin käsikirjoittamisesta kuvaukseen ja valaisusta leikkaukseen.

Alan työpaikat voivat olla elokuva-, animaatio-, radio- ja tv-alan yrityksissä. Uusmediassa työpaikat löytyvät usein muun muassa ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloista tai mainos- ja viestintätoimistoista sekä verkkomediaprojekteissa.

Useat alan ammattilaiset työskentelevät myös freelancereina. Alalla tarvitaan työkentän moniosaajia ja tiettyyn tekniikkaan tai taitoon erikoistuneita erityisosaajia.

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat muun muassa ammattikorkeakoulun medianomi- tai yliopiston kulttuurialan opinnot.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille opiskelukustannuksia kertyy joistakin työvälineistä ja –tarvikkeista.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille opiskelukustannuksia kertyy joistakin työvälineistä ja -tarvikkeista.

 

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat 40 osp:

 • Media-alalla toimiminen, 25 osp
 • Mediamateriaalien tekeminen,15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp, esimerkiksi

 • Media-alan äänituotannossa toimiminen
 • Media-alan äänityössä toimiminen
 • Monikameratuotannossa toimiminen
 • Tapahtuma- ja saliäänen tuottaminen
 • Tapahtumatuotannossa toimiminen
 • Tehostetuotannossa työskentely
 • Valaisutuotannossa tomiminen

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

 

Nopsa-väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ensin hyväksytysti valintakurssi, jonka jälkeen peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-12 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Media-alan opiskelijat voivat suorittaa työssä oppimista myös ulkomailla.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun tai yliopiston visuaalisen alan, kuvallisen viestinnän tai kuvataidealan opinnot

Esimerkiksi

 • Ammattikorkeakoulussa muotoilijan, journalismin, tuotannon ja projektihallinnan, kulttuurituottajan sekä mainonnan suunnittelu (tradenomi)
 • Kuvataitelija tai medianomi

Myös yksityiset opistot tarjoavat jatko-opintomahdollisuuksia.

Lisäksi:

 • Media-alan ammattitutkinto ja media-alan erikoisammattitutkinto
 • Liiketoiminnan ammattitutkinto ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
 • Yrittäjyyden ammattitutkinto