Media-alan ja kuvallisen ilmaisun  perustutkinto

(peruskoulu, ylioppilastutkinto)

Opiskele mediapalvelujen toteuttajaksi

Koulutus on elokuva- ja TV-ala painotteista.

Nakkila

Elokuva- ja TV-alan asissistentti osaa toimia elokuva-ja TV-alan erilaisissa assistenttitehtävissä.  (Tuotanto-, kamera-, valo-, ääni- tai leikkausassistentti.) Ammattialan opinnoissa näitä taitoja kehitetään sekä harjoitusten että käytännön projektitöiden kautta.

Opintojen aikana opitaan produktion eri osa-alueet ja kehitetään alalla tarvittavia taitoja tekemällä harjoituksia ja käytännön projektitöissä. Koulutuksessa perehdytään tekniseen osaamiseen, sisällöntuotantoon ja itse produktiotyöhön.

Työ elokuva-ja TV-alalla vaatii ryhmätyöosaamista, tiimityöskentelyä ja hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Alan töissä tarvitaan myös hyvää stressinsietokykyä ja sopeutumista jatkuvasti muuttuvaan alaan.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Koulutuksessa perehdytään kaikkiin audiovisuaalisen tuotannon vaiheisiin käsikirjoittamisesta kuvaukseen ja valaisusta leikkaukseen.

Alan työpaikat voivat olla elokuva-, animaatio-, radio- ja tv-alan yrityksissä. Uusmediassa työpaikat löytyvät usein muun muassa ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloista tai mainos- ja viestintätoimistoista sekä verkkomediaprojekteissa.

Useat alan ammattilaiset työskentelevät myös freelancereina. Alalla tarvitaan työkentän moniosaajia ja tiettyyn tekniikkaan tai taitoon erikoistuneita erityisosaajia.

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat muun muassa ammattikorkeakoulun medianomi- tai yliopiston kulttuurialan opinnot.

Kustannukset

Opiskelukustannuksia opiskelijalle kertyy joistakin työvälineistä ja –tarvikkeista.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakollinen tutkinnon osa

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen

Valinnainen tutkinnon osa, esimerkiksi
  •  Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen
  • Televisiotuotannon toteuttaminen
  • Äänituotannon toteuttaminen
  • Valaisutuotannon toteuttaminen

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia. Myös vapaasti valittavia opintoja.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.