Ammatillisen koulutuksen yhteiset aineet sekä esimerkkitehtäviä että -kokeita eri aloilta. Tutustu!

Ammatillisessa koulutuksessa opiskellaan seuraavia perusopetuksestakin tuttuja aineita. Yhteisistä tutkinnon osista käytämme nimitystä YTO-aineet. YTO-aineita opiskelevat kaikki ammatillista perustutkintoa suorittavat.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

 • Äidinkieli, 4 osp
 • Ruotsi, 1 osp
 • Englanti tai muu vieras kieli, 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla

 • tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita.
 • aiemmin hankkimaasi osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.

 

Kokeita ja tehtäviä aineittain

 

Fysiikka

Autoala, FYSIIKKA_oppimateriaali_ja_tehtävät

Autoala, Fysiikka koe osa 1

Autoala, Fysiikka koe osa 2
Sähkö- ja automaatioala, tasasähkötekniikka koe 1
Sähkö- ja automaatioala, tasasähkötekniikan koe 2
Logistiikka, fysiikan tehtävä – tiheys tilavuus

 

Englanti

Autola, englanninkielen oppimistehtävä

 

Matematiikka

Autoala, HUOLTOMATEMATIIKKA 1, tehtävät

Autoala, HUOLTOMATEMATIIKKA 1, materiaali

Huoltomatikka_1_harjoituskoe

Autoala, HUOLTOMATEMATIIKKA 2, tehtävät

Autoala, HUOLTOMATEMATIIKKA 2, materiaalit

Huoltomatikka 2_harjoituskoe

Autoala, KORJAUSMATEMATIIKKA, 3 tehtävät

Autoala, KORJAUSMATEMATIIKKA, 3 materiaalit

Korjausmatikka_3_harjoituskoe
Logistiikka, matematiikan tehtäviä

Logistiikka, tehtäviä rahdituspainot

Logistiikka, tehtävä kantavuuden laskeminen
Lähihoitajan lääkelaskukoe
Puhtaus- ja kiinteisöpalveluala, matematiikka
Rakennusala matematiikka, koe