Rakennusalan ammattilaiset muovaavat ja rakentavat jokapäiväistä ympäristöämme: asuin-, liike-, teollisuus- ja hallintorakennuksia, voimalaitoksia, satamia, siltoja ja teitä.

Nykypäivän rakentamisessa korostuu ympäristötietoisuus, elinkaariajattelu ja vastuu rakennetusta ympäristöstä.

Työ on myös yhä useammin korjausrakentamista ja rakennusten ylläpitoa.