Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

(peruskoulu)

Opiskele kiinteistönhoitajaksi

Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila

Kiinteistönhoitaja työskentelee asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla. Työ on asiakaspalvelua.

Opiskelu on työpainotteista, ja taidot karttuvat oppilaitoksen tilojen hoito- ja huoltotöissä sekä työelämäjaksoilla.

Kiinteistönhoitajaopiskelija voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan esimerkiksi kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen ja LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita kiinteistöhoitoalan käytännön tehtäviin niin, että he voisivat työskennellä itsenäisesti tai ohjattuina alan työtehtävissä esimerkiksi kiinteistönhoitoyrityksen palveluksessa tai kiinteistönhoitajan työparina.

Kiinteistönhoitajan ammatissa työtehtävät ovat vaihtelevia ja edellytyksenä työskentelylle on esteetön liikkuminen sisällä ja ulkona. Kiinteistönhoitaja on myös asiakaspalvelija.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

  • Työvaatteet ja tarvittavat suojavarusteet kustantaa oppilaitos.
  • Tieturva-, tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 40 euroa.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa kiinteistönhoidon osaamisalan. Tutkinnossa on kolme pakollista tutkinnon osaa ja valinnaisia tutkinnon osia. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp

• Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
• Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp
• Kiinteistöjärjestelmien hoitaminen, 30 osp

Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa myös valinnaisia tutkinnon osia.

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp

• Kiinteistöautomaation käyttäminen, 20 osp
• Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla, 20 osp
• LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito, 20 osp
• Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito, 20 ops
• Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen, 20 osp
• Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5-15 osp
• Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5-15 osp
• Korkeakouluopinnot 5-15 osp
• Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1-25 osp

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Tee alan tehtäviä

Puhtaus- ja kiinteisöpalveluala, matematiikka