Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 31.8.2023)

Opiskele kiinteistönhoitajaksi

Kokemäki, Ulvila

Kiinteistönhoitaja työskentelee asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla. Työ on asiakaspalvelua.

Opiskelu on työpainotteista, ja taidot karttuvat oppilaitoksen sisä- ja ulkotilojen hoito- ja huoltotöissä sekä työelämäjaksoilla alan työpaikoilla.

Kiinteistönhoitajaopiskelija voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan esimerkiksi kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen ja LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita kiinteistöhoitoalan käytännön tehtäviin niin, että he voivat työskennellä itsenäisesti tai ohjattuna alan työtehtävissä esimerkiksi kiinteistönpalvelualan yrityksen palveluksessa. 

Kiinteistönhoitajan ammatissa työtehtävät ovat vaihtelevia ja edellytyksenä työskentelylle on esteetön liikkuminen sisä- ja ulkotiloissa. Kiinteistönhoitaja työskentelee asiakaskohteissa erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, joten asiakaspalvelutaitojakin työtehtävissä vaaditaan.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

 • Tieturva-, tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 40 euroa.
 • Myös mahdollisia lisäkustannuksia työvaate ja suojavarusteista sekä oppimateriaaleista.
 • (Nämä eivät koske oppivelvollisia.)
 • Huom! Opetus on maksutonta.

Sataedu alumni. Eetu valmistui kiinteistönhoitajaksi ja toimii nyt alan yrittäjänä.

Tutkinnon muodostuminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa kiinteistönhoidon osaamisalan. Tutkinnossa on kolme pakollista tutkinnon osaa ja valinnaisia tutkinnon osia. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp

• Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen
• Kiinteistön yleishoito ja valvonta
• Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp, esimerkiksi 

 • Kiinteistöautomaation käyttäminen
 • Kiinteistön toimintakunnon arviointi
 • Rakennustekniset korjaustyöt
 • Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla
 • LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito
 • Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
 • Kiinteistön toimintakunnon arviointi
 • Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

Nopsa-väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ensin hyväksytysti valintakurssi, jonka jälkeen peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-12 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Kiinteistönhoitoalan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla.

Jatko-opinnot

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Rakennusalalta valmistuneet ovat suorittaneet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinnon.

 • Lisäksi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, isännöinnin ammattitutkinto, yrittäjyyden ammattitutkinto. 
 • Sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto, isännöinnin erikoisammattitutkinto, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Tee alan tehtäviä

Puhtaus- ja kiinteisöpalveluala, matematiikka