Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kotityöpalvelujen osaamisala

(peruskoulu)

Opiskele kodinhuoltajaksi

Kokemäki

Kodinhuoltaja työskentelee asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla. Työ on asiakaspalvelua.

Opiskelu on työpainotteista, ja taidot karttuvat oppilaitoksen tilojen hoito- ja huoltotöissä sekä työelämäjaksoilla.

Kodinhuoltajaopiskelija voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan esimerkiksi kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen ja LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon.

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita kiinteistöhoitoalan käytännön tehtäviin niin, että he voisivat työskennellä itsenäisesti tai ohjattuina alan työtehtävissä esimerkiksi kiinteistönhoitoyrityksen palveluksessa tai kiinteistönhoitajan työparina.

Kiinteistönhoitajan ammatissa työtehtävät ovat vaihtelevia ja edellytyksenä työskentelylle on esteetön liikkuminen sisällä ja ulkona. Kiinteistönhoitaja on myös asiakaspalvelija.

Kustannukset

 • Työvaatteet ja tarvittavat suojavarusteet kustantaa oppilaitos.
 • Tieturva-, tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 40 euroa.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa kotityöpalvelujen osaamisalan. Tutkinnossa on kolme pakollista tutkinnon osaa ja valinnaisia tutkinnon osia. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp

 • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 osp
 • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen, 30 osp

Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa myös valinnaisia tutkinnon osia.

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp

 • Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen, 20 osp
 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 20 osp
 • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut, 20 osp
 • Kodin ruokapalvelujen tuottaminen, 20 osp
 • Kodin siivous erityistilanteissa, 20 osp
 • Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla, 20 osp
 • Liikennevälineiden puhtauspalvelut, 20 osp
 • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 20 osp
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen, 20 osp
 • Rakennusaikaiset siivouspalvelut, 20 osp
 • Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut, 40 osp
 • Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut, 20 osp
 • Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut, 40 osp
 • Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut, 20 osp
 • Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen, 20 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Tee alan tehtäviä

Puhtaus- ja kiinteisöpalveluala, matematiikka