Pintakäsittelyalan perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 31.8.2023)

Opiskele maalariksi

Kankaanpää

Koulutuksesta valmistuu maalareita, jotka osaavat korjaus- ja uudisrakennusmaalausta, tapetointia, laatoitusta, lattiapäällysteiden asentamista sekä tasoitetöiden että ruiskumaalauksen perusteita.

Rakennusmaalauksen osaamisalan suorittanut maalari osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä.

Maalari voi olla erikoistua julkisivujen pintakäsittelyyn tai pientalokokonaisuuksien maalaustöihin.

Maalari hallitsee myös rakennusosien ja kalusteiden maalaukset.

Koulutuksessa oppii tapetoinnin, tasoitetöiden ja ruiskumaalauksen perusteet. Ammattitaitoinen maalari osaa valita oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat työkohteen mukaan. Koulutuksessa opitaan työturvallisuudesta, taloudellisuudesta, yrittäjyydestä ja asiakaspalvelun merkityksestä maalarin työssä.

Maalarin työpaikka voi olla uudis- tai korjausrakennustyömaalla, teollisuudessa, rakennusalan myyntitehtävissä. Maalari voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Työtä tehdään usein vaihtelevissa olosuhteissa ja työhön kuuluu yhteistyö rakennustyömaan eri ammattilaisten kanssa. Työ on asiakaspalvelua.

Maalarin työssä tarvitaan huolellisuutta, oma-aloitteellisuutta täsmällisyyttä ja hyvää fyysistä kuntoa. Työskentely on vastuullista ja usein myös itsenäistä.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston rakennusalan opinnot.

(Pintakäsittelyalan perustutkintoa/tutkinnon osia voi aikuiset opiskella työvoimakoulutuksena myös Kokemäellä ja Ulvilassa)

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Rakennusmaalauksen osaamisala.

Pakolliset tutkinnon osat 85 osp:

 • Rakennusten korjausmaalaus
 • Uudisrakennusmaalaus

Valinnaiset osat 60 osp, esimerkiksi:

 • Pientalojen ulkomaalaus
 • Tapetointi
 • Lattiapäällysteiden uusiminen
 • Lattioiden laatoitustyöt
 • Vedeneristyksen perustyöt
 • Laatoitus

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

Korttikoulutukset

Koulutuksen aikana suoritetaan työturvallisuus-, tulityö- ja henkilönostin korttikoulutukset ja hätäensiapukoulutus.

Nopsa-väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ensin hyväksytysti valintakurssi, jonka jälkeen peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-12 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Pintäkäsittelyalan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla.

Jatko-opinnot

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Rakennusalalta valmistuneet ovat suorittaneet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi rakennusinsinöörin, rakennusmestarin ja rakennusarkkitehdin tutkinnon.

 • Lisäksi pintakäsittelyalan ammattitutkinto (rakennusmaalari), yrittäjyyden ammattitutkinto.
 • Sekä pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto (maalarimestari), johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.