Pintakäsittelyalan perustutkinto

(peruskoulu)

Opiskele maalariksi

Kankaanpää

Koulutuksesta valmistuu maalareita, jotka osaavat korjaus- ja uudisrakennusmaalausta, tapetointia, laatoitusta, lattiapäällysteiden asentamista sekä tasoitetöiden että ruiskumaalauksen perusteita.

Rakennusmaalauksen osaamisalan suorittanut maalari osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä.

Maalari voi olla erikoistua julkisivujen pintakäsittelyyn tai pientalokokonaisuuksien maalaustöihin.

Maalari hallitsee myös rakennusosien ja kalusteiden maalaukset.

Koulutuksessa oppii tapetoinnin, tasoitetöiden ja ruiskumaalauksen perusteet. Ammattitaitoinen maalari osaa valita oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat työkohteen mukaan. Koulutuksessa opitaan työturvallisuudesta, taloudellisuudesta, yrittäjyydestä ja asiakaspalvelun merkityksestä maalarin työssä.

Maalarin työpaikka voi olla uudis- tai korjausrakennustyömaalla, teollisuudessa, rakennusalan myyntitehtävissä. Maalari voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Työtä tehdään usein vaihtelevissa olosuhteissa ja työhön kuuluu yhteistyö rakennustyömaan eri ammattilaisten kanssa. Työ on asiakaspalvelua.

Maalarin työssä tarvitaan huolellisuutta, oma-aloitteellisuutta täsmällisyyttä ja hyvää fyysistä kuntoa. Työskentely on vastuullista ja usein myös itsenäistä.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston rakennusalan opinnot.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannuksia muodostuu työvaatteista, suojavarusteista sekä tulityö- ja työturvallisuuskorteista.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Rakennusmaalauksen osaamisala.

Pakolliset tutkinnon osat 85 osp:

  • Rakennusten korjausmaalaus 50 osp
  • Uudisrakennusmaalaus 35 osp

Valinnaiset osat 60 osp, esimerkiksi:

  • Pientalojen ulkomaalaus 15 osp
  • Tapetointi 15 osp
  • Lattiapäällysteiden uusiminen 15 osp
  • Parkettityöt 35 osp
  • Lattioiden laatoitustyöt 35 osp
  • Vedeneristyksen perustyöt 15 osp
  • Laatoitus 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Korttikoulutukset

Koulutuksen aikana suoritetaan työturvallisuus-, tulityö- ja henkilönostin korttikoulutukset ja hätäensiapukoulutus.

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulutopintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: matematiikan perustyökalut insinöörille, 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Pintäkäsittelyalan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla.

Jatko-opinnot

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.