Rakennusalan perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 31.8.2023)

Opiskele talonrakentajaksi

Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila

Rakennusalalta valmistuu monitaitoisia ammattilaisia, jotka ovat mukana rakennustyön kaikissa vaiheissa. Koulutuksessa saa perusvalmiudet kirves-, muuraus-, laatoitus-, betoni- ja raudoitustöihin.

Talonrakentaja osaa myös tehdä perustus- ja maanrakennustöitä sekä kiinteistöjen kunnossapito- ja korjaustehtäviä.

Talonrakentajan työ on vastuullista ja työssä tarvitaan huolellisuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa. Työtä tehdään vaihtelevissa olosuhteissa. Työskentely on myös usein itsenäistä.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Talonrakentajat työllistyvät monenlaisiin rakennusalan tehtäviin. Työpaikka voi olla muun muassa omakoti-, rivi- ja kerrostalotyömaalla, rakennusteollisuudessa, elementti- ja rakennusaineteollisuudessa, kiinteistöjen peruskorjauksissa, rakennusliikkeessä tai rautakaupassa.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston rakennusalan opinnot.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

 • Tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä noin 30 euroa.
 • Myös mahdollisia lisäkustannuksia työvaate ja suojavarusteista sekä oppimateriaaleista.
 • (Nämä eivät koske oppivelvollisia.)
 • Huom! Opetus on maksutonta.

Sataedusta valmistunut Joona Mannonen toimii rakennusalan yrittäjänä. 

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 70 osp

 • Rakennustyömaalla toimiminen
 • Perustusvaiheen työt
 • Runkovaiheen työt

Valinnaiset tutkinnon osat, 75-90 osp, esimerkiksi

 • Sisävalmistusvaiheen työt
 • Ulkoverhoustyöt
 • Muuraus
 • Laatoitus
 • Raudoitus ja betonointi
 • Kattotyöt
 • Purkutyöt
 • Ovi- ja ikkunatyöt

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp
 

Rakennusalan ammattilaiset muovaavat ja rakentavat jokapäiväistä ympäristöämme: asuin-, liike-, teollisuus- ja hallintorakennuksia, voimalaitoksia, satamia, siltoja ja teitä.

Nykypäivän rakentamisessa korostuu ympäristötietoisuus, elinkaariajattelu ja vastuu rakennetusta ympäristöstä.

Työ on myös yhä useammin korjausrakentamista ja rakennusten ylläpitoa.

Emilian, Joonaksen, Valtterin ja muiden talonrakentajien kädenjälki näkyy joka puolella rakennetussa ympäristössämme. Työtilanne on hyvä, ja valittavana on monenlaisia työpaikkoja Satakunnassa ja maan eri puolilla. KUVA: VESA SAIVO

Lue Emilian, Joonaksen ja Valtterin tarina Satakunnan Kansasta, tästä linkistä: Ole hyvä!

Nopsa-väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ensin hyväksytysti valintakurssi, jonka jälkeen peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-12 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Rakennusalan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. Meiltä mennään ja meille tullaan: Latvia, Liettua, Saksa ja Unkari. 

Jatko-opinnot

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Rakennusalalta valmistuneet ovat suorittaneet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi rakennusinsinöörin, rakennusmestarin ja rakennusarkkitehdin tutkinnon.

Sataedussa voi opiskella myös

 • Talonrakennusalan ammattitutkinto ja Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
 • Yrittäjyyden ammattitutkinto
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tee rakennusalan matikankoe

Rakennusala matematiikka, koe

Ajankohtaista

 • Rakennusalan opiskelijat rakentavat omakotitalot Harjavaltaan, Kankaanpäähän ja rivitalon Ulvilaan.
 • Alalla tehdään tiimityötä ja kansainvälistä opiskeluvaihtoa.
 • Tilaustöitä meillä ja ulkopuolella.