Matkailualan perustutkinto

(peruskoulu, ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto)

Opiskele matkailupalveluiden tuottajaksi

Ulvila

Matkailupalvelujen tuottajat työskentelevät matkailualan yrityksissä ja organisaatioissa. He tarjoavat asiakkailleen elämyksiä ja seikkailuja.

Kulttuuri-, kaupunki-, hyvinvointi- ja maaseutumatkailu ovat keskeisiä matkailupalvelualalla. Työtä tehdään usein myös luonnossa ja eräretkillä. Alan ammattilaiset hallitsevat työskentelyn kaupungissa sekä luonnossa ja tuntevat vesistöjen, tuntureiden ja saariston tarjoamat haasteet.

Matkailualan opiskelijat oppivat tekemällä. Opetus on hyvin käytännönläheistä. Opetuksessa hyödynnetään myös sähköisiä oppimateriaaleja.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä kotimaassa ja ulkomailla. Koulutuksesta valmistuneet ovat perehtyneet kansainväliseen matkailuelinkeinoon ja sen rakenteeseen laajasti ja monipuolisesti.

Matkailualan yritykset ja työ niissä on usein kansainvälistä. Työ edellyttää alan ammattilaisilta monipuolista kielitaitoa.

Sataedun koulutus on Ulvilassa. Koulutus on tarkoitettu ylioppilaille tai ammatillisen perustutkinnon jo suorittaneille.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muilla aloittavilla opiskelijoilla saattaa olla hieman oppimateriaali- sekä korttikoulutuskustannukset
(hygieniapassi, anniskelupassi, ensiapu 1)

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 70 osp

 • Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp
 • Matkailupalvelujen toteuttaminen, 40 osa

Valinnaiset tutkinnon osat, 75 osp, esimerkiksi (valitse!)

 • Kokouspalvelut, 15 osp
 • Majoituspalvelut, 15 osp
 • Majoitusyrityksen puhtauspalvelut, 15 osp
 • Matkailualan varausjärjestelmien käyttö, 20 osp
 • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 20 osp
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 30 osp
 • Opastuspalvelut, 25 osp
 • Rakennelmien valmistus ja kunnossapito, 15 osp
 • Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp
 • Retki- ja luontoruokailupalvelut, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 5-15 osp

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulutopintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3-5op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Työssäoppimispaikkoja on lähellä ja maailmalla. Alan opiskelijat ovat olleet työssäoppimassa erilaisissa matkailupalveluja tarjoavissa yrityksissä  Suomessa ja Euroopassa. Työssäoppimismaita ovat olleet muun muassa Espanja, Unkari ja Viro.

Jatko-opinnot

Tutkinnon suorittanet ovat suorittaneet jatko-opintoina ammattikorkeakoulussa esimerkiksi Restonomin tutkinnon. Jatko-opintomahdollisuuksia on myös yliopistoissa.

Lisätietoja lehtori Marjut Kuusisto-Niemipelto, matkailuala,marjut.kuusisto-niemipelto@sataedu.fi, puh. 040 199 4277