Hakijalle

Yhteishaku 2024

Päivitetty 18.9.2023

Ammatilliseen koulutukseen ja lukioon.

 • Hakuaika 20.2.–19.3.2024
 • Hakijalla on mahdollisuus hakea seitsemään eri hakukohteeseen
 • Hakuaika päättyy 19.3.2024 kello 15.00.
 • Tiedot tuloksista aikaisintaan 13.6.2024 . Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakemuksella, saat tulokset sähköpostiisi. Sataedu.fi ja Sataedun Facebookissa julkaistaan julkaisuluvan antaneiden nimet.
 • Ota vastaan opiskelupaikkasi viimeistään 27.6.2024
 • Varasijat ovat voimassa 16.8.2024

Yhteishaku opintopolku.fi-palvelussa

 • Yhteishaussa voi hakea peruskoulun päättävät sekä sellaiset hakijat, joilla ei ole aikaisempaa ammatillista perustutkintoa. Lukion oppimäärän suorittaneet eivät voi enää hakea yhteishaussa.

Avoimet ovet

 • Sataedu Harjavalta tiistai 26.9.2023 klo 13-18
 • Sataedu Huittinen perjantai 1.9.2023 klo 10-14
 • Sataedu Kankaanpää torstai 15.2.2024 klo 10-18
 • Sataedu Kokemäki keskiviikko 22.11.2023 klo 17-19
 • Sataedu Ulvila keskiviikko 15.11.2023 klo 16-18

Opinnot maksuttomia peruskoulun päättäville

Nuoret, jotka keväällä 2021 tai sen jälkeen ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 ja sitä myöhemmin syntyneet), ovat oppivelvollisia ja velvollisia hakeutumaan jatko-opintoihin toiselle asteelle perusopetuksen jälkeen.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Oppivelvollisille opiskelijoille maksuttomia ovat:

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja –aineet
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat korvaa Kelan koulumatkatuki

Opetus ja päivittäinen ruokailu ovat maksuttomia myös muille kuin oppivelvollisille opiskelijoille.

Kieli- ja soveltuvuuskokeet

Kielitaitotesti

Harkintaan perustuvalla valinnalla hakeutuvat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielitaitotestaukseen. Ulkomaisella todistuksella hakeva ohjautuu Opintopolussa automaattisesti harkintaan perustuvan valinnan hakijaksi. Testauksen tarkoituksena on selvittää etukäteen hakijoiden kielitaitotaso, jotta S2-opetuksen tarjonnan suunnittelu ja soveltuviin palveluihin ohjaaminen onnistuu paremmin.

Hakijan kielitaitotestiin osallistumisen tarve voidaan arvioida uudelleen hakijan pyynnöstä (esim. hakija on asunut jo vuosia Suomessa ja suorittanut perusopetuksen täällä).

Testauksessa käytetään Sataedun omia testejä. Kielitaitovaatimukset ovat kaikilla aloilla samat.

Kielitaidon testauspäivät toukokuussa 2024 ovat

 • 6.5.2024 Ulvila
 • 8.5.2024 Kankaanpää
 • 7.5.2024 Kokemäki

Soveltuvuuskokeet

Kaikki sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen, jos ei ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen.

Soveltuvuuskokeessa hakija tekee kirjallisia tehtäviä ja osallistuu ryhmäkeskustelutilanteeseen sekä psykologin yksilölliseen haastatteluun.

Hakija voi saada 0–10 pistettä soveltuvuuskokeesta. Tämä pistemäärä lisätään hakijan muihin hakupisteisiin. Hakija, joka saa soveltuvuuskokeesta 0 pistettä, ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Soveltuvuuskoe on maksuton ja kestää koko päivän. Soveltuvuuskokeen toteuttaa Suomen Psykologikeskus yhteistyössä Sataedun kanssa.

Soveltuvuuskokeissa arvioidaan seuraavia osa-alueita:

 • Oppimisen valmiuksia (asteikko 1–5)
 • Kouluttautumismotivaatiota ja alalle orientoitumista (asteikko 1–5)
 • Valmiuksia alalla työskentelyyn, voimavaroja ja toimintakykyä (asteikko 1–5)

Tulos 1 jollakin arvioitavalla osa-alueella johtaa tulokseen 0, eikä silloin voi kertyä lisäpisteitä. Lisäpisteiden saavuttamiseksi jokaisesta osa-alueesta on saatava 2–5 pistettä ja pisteiden summa muutetaan asteikolle 1–10.

Soveltuvuuskokeet järjestetään toukokuussa 2024

 • 7.5.2024 Kankaanpää
 • 6.5.2024 Kokemäki
 • 8.5.2024 Ulvila

Jos olet osallistunut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon soveltuvuuskokeeseen keväällä 2023 tai sen jälkeen ja olet saanut hyväksytyn tuloksen, voit käyttää sitä tässä valinnassa. Ilmoita asiasta opintosihteerille.

Jos sairastut ennen koetta tai jostain muusta syystä et pääse osallistumaan kokeeseen ota yhteyttä välittömästi opintosihteeriin. 

Pääsykokeet

Hius- ja kauneudenhoitoalalla ei ole pääsykoetta vuonna 2024.

Tulokset ja valinnat

Yhteishaun tulokset julkaistaan Sataedun verkkosivuilla.

Jatkuva haku

Yhteishaussa mahdollisesti vapaiksi jääviin paikkoihin voi hakea oppilaitoksen jatkuvan haun kautta. Lisätiedot Sataedun verkkosivuilta.

Harkintaan perustuva valinta

Sataedu voi ottaa harkintaan perustuvan valinnan kautta kuhunkin perustutkintoon enintään 30 % opiskelijoista.

Kun hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksen äidinkielessä ja matematiikassa (molemmissa), hän voi yhteishaussa tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvalla valinnalla. Hän ei ole mukana pistevalinnassa. Hakija ei voi hakulomaketta täyttäessään itse valita hakevansa harkintaan perustuvalla valinnalla. Tieto tulee hakemukseen automaattisesti Koski-järjestelmästä.

Muut hakijat (joilla ei ole yksilöllistetty matematiikka ja äidinkieli) voivat halutessaan hakea harkintaan perustuvalla valinnalla perusteena oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistuksen puuttuminen, todistuksen vaikea vertailtavuus tai hakijan riittämätön kielitaito. Näillä syillä hakevat (lukuun ottamatta ulkomaisella todistuksella hakevia) ovat harkintaan perustuvan valinnan lisäksi mukana pistevalinnassa. Ulkomaisella todistuksella hakevat voivat tulla valituksi vain harkintaan perustuvalla valinnalla.

Edellä mainittuja sosiaalisia syitä voivat olla esimerkiksi oppilaaseen ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen, oppilaan oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy.

Koulutukset paikkakunnittain

(koulutusten tiedot katso ylävalikko)

Kaikilla paikkakunnilla on mahdollisuus suorittaa yhdistelmäopinnot, SAMKin väyläopinnot, osallistua Sports Academyn (SSA) ja kilpailutoimintaan sekä lähteä kansainväliseen vaihtoon. 

Huittinen

Opiskelupäivät klo 8.30–14.30

 • Logistiikan perustutkinto, kuorma-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Kankaanpää

Opiskelupäivät klo 8–14 (hius- ja kauneudenhoitoala ja liiketoiminta klo 9-15)

 • Ajoneuvoalan perustutkinto, automekaanikko (EI KEVÄÄN 2024 YHTEISHAUSSA)
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto,
  kampaaja, parturi, kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
  koneasentaja, koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja
 • Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
 • Logistiikan perustutkinto, kuorma-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, Parkano (YHTEISHAUSSA KEVÄÄLLÄ 2026)
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari
 • Puuteollisuusalan perustutkinto, teollisuuspuurakentaja (ei yhteishaussa)
 • Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija, kokki
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja
 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, suutari (ei yhteishaussa)
 • TUVA = tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Kokemäki

Opiskelupäivät klo 8–14

 • Ajoneuvoalan perustutkinto, automekaanikko
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto,
  kampaaja, parturi, kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
  koneasentaja, koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari (ei yhteishaussa)
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja
 • Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija, kokki
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja
 • Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani
 • TUVA = tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Nakkila

Opiskelupäivät klo 8.15-14 ja 8.15-15

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja

 • Elokuva- ja tv-alan painotus
 • Animaatio- ja pelialan painotus

Kuvallisen ilmaisun osaamisala, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

 • Graafisen suunnittelun painotus
 • Valokuvauksen painotus (ei yhteishaussa)

Ulvila

Opiskelupäivät klo 8-14

 • Ajoneuvoalan perustutkinto, automekaanikko
 • Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja (ei yhteishaussa)
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
  koneasentaja, koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja
 • Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija, kokki
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, tietoverkkoasentaja, IT-tukihenkilö
 • Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja (ei yhteishaussa)
 • TUVA = tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

TUVA

Kevään 2024 yhteishaussa vapaaksi jääneet paikat ovat jatkuvassa haussa 13.6.2024 alkaen. Koulutuspaikkoina Kankaanpää, Kokemäki ja Ulvila.

Testaa: Tunnistatko?

Eri alojen työvälineitä. Testaa taitosi Opojen kuvakilpailussa. Tästä linkistä.

Kilpailu, tunnista työkalu 1

Kilpailu, tunnista työkalu 2