Taideteollisuusalan perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 26.9.2022)

Opiskele artesaaniksi

Kokemäki

Somessa
 • Facebook; Sataedu Taideteollisuusala
 • Instagram; Sataedu Artesaanit

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut artesaani osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. 

Hän hallitsee useita kädentaitoja, tekniikoita, työvälineitä ja materiaaleja. Hän tuntee alan käytännöt, säädökset ja osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä asiakaslähtöisesti.

Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja hankkimaan monipuolisesti tietoa omalta alalta. Opintojen aikana osallistutaan erilaisiin projekteihin ja toteutetaan monipuolisia asiakastöitä.

Koulutukseen sisältyvät työssäoppimisjaksot mahdollistavat tutustumisen alan yrityksiin ja alan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Opiskelu on joustavaa. Jokaiselle laaditaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneen artesaanin tyypillisiä työtehtäviä ovat valmistuksen ja korjaamisen lisäksi ohjaus, neuvonta ja erikoistuneet myyntitehtävät itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. 

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys.

Opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana erilaisiin projekteihin ja toteuttavat monipuolisia asiakastöitä. Projektityöt tukevat opintojen jälkeen työllistymistä ja mahdollista yrittäjyyttä.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta (lukuun ottamatta itselle valmistettavien tuotteiden materiaalikustannuksia).

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

 • Opiskelukustannuksia kertyy lähinnä muutamista työvälineistä ja –tarvikkeista. Kustannukset riippuu itselle valmistettavien tuotteiden materiaalikustannuksista.
 • (Nämä eivät koske oppivelvollisia.)
 • Huom! Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat

Taideteollisuusalan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa tuotteen valmistuksen osaamisalan, jossa on kaksi pakollista tutkinnon osaa:

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla
 • Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp, esimerkiksi 

 • Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen
 • Tilan stailaaminen
 • Käsityötaidon ohjaaminen
 • Sisustusprojektin toteuttaminen
 • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen
 • Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen
 • Visuaalinen myyntityö
 • Malliston suunnittelu ja toteuttaminen
 • Erikoistuminen taideteollisuusalalla
 • Kansainvälisessä työympäristössä toiminen

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

Ajankohtaista

 • Tilavat ja viihtyisät opiskelutilat Kokemäellä
 • Erilaiset projekti- ja tilaustyöt, myös oppilaitoksen ulkopuolella 
 • Yhdysluokka, jossa kokeneemmat opiskelijat uusien tukena ja inspiroijina

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: yrittäjyyden perusteet, 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Sataedun taideteollisuusalan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. Meiltä mennään ja meille tullaan esimerkiksi Viro, Irlanti, Espanja ja Saksa.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun tai yliopiston visuaalisen alan, kuvallisen viestinnän tai kuvataidealan opinnot.

Sataedussa voi opiskella myös

 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (suutari), tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto, tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto
 • Yrittäjyyden ammattitutkinto, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Lisäksi muissa oppilaitoksissa

 • Taideteollisuusalan ammattitutkinto Sekä taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto
 • Myös yksityiset opistot tarjoavat jatko-opintomahdollisuuksia.

Juhlatilojen somistaminen. Tammikuussa 2018 toteutettu projekti. Katso myös video.