Taideteollisuusalan perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 31.8.2023)

Opiskele artesaaniksi

Kokemäki

Somessa
 • Facebook; Sataedu Taideteollisuusala
 • Instagram; Sataedu Artesaanit

Taideteollisuusalan perustutkinnon, tuotteen valmistuksen osaamisalan suorittanut artesaani voi toimia monipuolisesti eri taideteollisuusalan työtehtävissä ja ammattialoilla, perinteisissä tai aivan uudenlaisissa tehtävissä, kuten esimerkiksi visualistina, 3D tulostajana tai messurakentajana.

Tämän osaamisalan suorittanut artesaani voi toimia yrittäjänä tai työntekijänä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Artesaani hallitsee useita kädentaitoja, tekniikoita, työvälineitä ja materiaaleja. Hän tuntee alan käytännöt, säädökset ja osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä asiakaslähtöisesti.

Koulutukseen sisältyvät työelämäjaksot mahdollistavat tutustumisen alan yrityksiin ja alan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Opiskelu on joustavaa. Jokaiselle laaditaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana erilaisiin projekteihin ja toteuttavat monipuolisia asiakastöitä. Projektityöt tukevat opintojen jälkeen työllistymistä ja mahdollista yrittäjyyttä.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta (lukuun ottamatta itselle valmistettavien tuotteiden materiaalikustannuksia).

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

 • Opiskelukustannuksia kertyy lähinnä muutamista työvälineistä ja –tarvikkeista. Kustannukset riippuu itselle valmistettavien tuotteiden materiaalikustannuksista.
 • (Nämä eivät koske oppivelvollisia.)
 • Huom! Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat

Taideteollisuusalan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa tuotteen valmistuksen osaamisalan, jossa on yksi pakollinen tutkinnon osaa:

Pakollinen tutkinnon osa, 10 osp

 • Tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen 

Valinnaiset tutkinnon osat, 135 osp, esimerkiksi 

 • Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen, 45 osp
 • Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen
 • Tilan stailaaminen
 • Myyntitapahtuman toteuttaminen
 • Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön
 • Korjaaminen taideteollisuusalalla
 • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen
 • Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen
 • Visuaalinen myyntityö
 • Malliston suunnittelu ja toteuttaminen
 • Erikoistuminen taideteollisuusalalla
 • Kansainvälisessä työympäristössä toiminen

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

Ajankohtaista

 • Tilavat ja viihtyisät opiskelutilat Kokemäellä
 • Erilaiset projekti- ja tilaustyöt, myös oppilaitoksen ulkopuolella 
 • Yhdysluokka, jossa kokeneemmat opiskelijat uusien tukena ja inspiroijina

Nopsa-väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ensin hyväksytysti valintakurssi, jonka jälkeen peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-12 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Sataedun taideteollisuusalan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. Meiltä mennään ja meille tullaan esimerkiksi Viro, Irlanti, Espanja ja Saksa.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun tai yliopiston visuaalisen alan, kuvallisen viestinnän tai kuvataidealan opinnot.

Sataedussa voi opiskella myös

 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (suutari), tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto, tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto
 • Yrittäjyyden ammattitutkinto, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Lisäksi muissa oppilaitoksissa

 • Taideteollisuusalan ammattitutkinto sekä taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto
 • Myös yksityiset opistot tarjoavat jatko-opintomahdollisuuksia.

Juhlatilojen somistaminen. Tammikuussa 2018 toteutettu projekti. Katso myös video.