Taideteollisuusalan perustutkinto

(peruskoulu)

Opiskele artesaaniksi

Kokemäki

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana erilaisiin projekteihin ja toteuttavat monipuolisia asiakastöitä. Projektityöt tukevat opintojen jälkeen työllistymistä ja mahdollista yrittäjyyttä.

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun tai yliopiston visuaalisen alan, kuvallisen viestinnän tai kuvataidealan opinnot. Myös yksityiset opistot tarjoavat jatko-opintomahdollisuuksia.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille opiskelukustannuksia kertyy lähinnä muutamista työvälineistä ja –tarvikkeista, joiden hinta-arvio on enintään 100 €.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat

Taideteollisuusalan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa tuotteen valmistuksen osaamisalan, jossa on kaksi pakollista tutkinnon osaa:

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla, 10 osp
 • Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

 • Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen, 15 osp
 • Tilan stailaaminen, 15 osp
 • Käsityötaidon ohjaaminen, 45 osp
 • Sisustusprojektin toteuttaminen, 45 osp
 • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen, 15 osp
 • Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen, 15 osp
 • Visuaalinen myyntityö, 15 osp
 • Malliston suunnittelu ja toteuttaminen, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1-25 osp

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Ajankohtaista

 • Uudet ja viihtyisät opiskelutilat
 • Erilaiset oppilaitoksen ulkopuolella toteutettavat projekti ja tilaustyöt
 • Yhdysluokka, jossa kokeneemmat opiskelijat uusien tukena ja inspiroijina

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulu opintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: yrittäjyyden perusteet, 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Sataedun taideteollisuusalan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. Meiltä mennään ja meille tullaan: Irlanti, Espanja ja Saksa.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun tai yliopiston visuaalisen alan, kuvallisen viestinnän tai kuvataidealan opinnot. Myös yksityiset opistot tarjoavat jatko-opintomahdollisuuksia.

Juhlatilojen somistaminen. Tammikuussa 2018 toteutettu projekti. Katso myös video.