Ammatti Teknologia-alalta

Teknologia-alan ammattilaisia rekrytoidaan suoraan koulutuksesta töihin. Alalla tarvitaan monipuolisia ja erilaisia osaajia.

Sataedu tarjoaa monipuolisen ja käytännönläheisen koulutuksen alalle. Ala tarjoaa rajattomat mahdollisuudet kehittyä ja mielenkiintoisia työtehtäviä niin Suomessa kuin myös ulkomailla.

Alalla on monia työuramahdollisuuksia. Kouluttautuminen antaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua alaan, parantaa omaa osaamistaan ja tutustua alan työpaikkoihin että yrityksiin.

Kone- ja tuotantotekniikan ammattilaiset työskentelevät teknologiateollisuuden eri tehtävissä. Alan teollisuudella on Suomessa ja ulkomaankaupassa keskeinen asema. Alalla löytyy hyvin töitä. Yli puolet alan tuotannosta menee tällä hetkellä vientiin.

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Alan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja. Sähköasentajat työskentelevät sähköalan yrityksissä, teollisuudessa tai sähkölaitoksissa.

Automaatioasentajien työ on useimmiten teollisuudessa. Työtä tehdään säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien sekä robotiikan kanssa.  Työ on asennus ja kunnossapitotyötä.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan alan töissä tarvitaan alan tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävien osaamista. Alan työt ovat usein asuntojen ja liikekiinteistöjen tietoliikenne- ja tietokonelaitteiden asennuksia.

Työssäoppimispaikkoja on lähellä ja maailmalla. Alojen opiskelijat ovat olleet työelämäjaksolla erilaisissa sähkö- ja IT-alan yrityksissä Suomessa ja Euroopan erimaissa kuten  Unkarissa, Espanjassa, Belgiassa ja Saksassa.

Valmistumisen jälkeen alan opiskelijat ovat siirtyneet suoraan työelämään tai jatko-opintoihin. Opiskelijamme ovat työllistyneet hyvin. Valmistuneet ovat suorittaneet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi insinööri tutkinnon.

Somessa
  • Facebook; Sataedu Teknologia