Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 31.8.2023)

Opiskele teknologia-alan ammatti

Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila

 • Asennuksen ja automaation osaamisalalta valmistuu koneautomaatioasentajia ja koneasentajia
 • Tuotantotekniikan osaamisalalta valmistuu koneistajia ja levyseppähitsaajia

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa hyvät valmiudet työskennellä teknologiateollisuuden monipuolisissa tehtävissä. Alan teollisuudella on Suomen kansantaloudessa ja ulkomaankaupassa keskeinen asema. Alan työllistävä vaikutus on suuri ja yli puolet tuotannosta menee vientiin.

Kone- ja tuotantotekniikan alan ammattilainen tuntee koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen, osaa käyttää alan työvälineitä ja työstökoneita ja hänellä on työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaito.

Alalla työskentelevältä edellytetään myös erilaisten valmistustekniikoiden osaamista, asennus-, automaatio- ja kokoonpanotöiden hallitsemista sekä koneiden käyttö- ja kunnossapitotaitoja.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa asennuksen ja automaation osaamisalan tai tuotantotekniikan osaamisalan.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Valmistumisen jälkeen alan opiskelijat ovat siirtyneet suoraan työelämään tai jatko-opintoihin. Opiskelijamme ovat työllistyneet hyvin. Valmistuneet ovat opiskelleet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi insinööriksi. 

Kustannukset

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

 • Työasu ja turvakengät maksavat yhteensä noin 90 euroa.
 • Työkalut noin 80 euroa.
 • Ensiapu 1, tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 40 euroa.
 • Myös mahdollisia lisäkustannuksia oppimateriaaleista.
 • (Nämä eivät koske oppivelvollisia.)
 • Huom! Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 35 osp

 • Valmistustyötehtävissä toimiminen
 • Asennus ja automaatiotyöt

Osaamisalat, pakolliset, 30 osp

 • Asennuksen ja automaation osaamisala, koneautomaatioasentaja
  • koneautomaatioasennus
 • Asennuksen ja automaation osaamisala, koneasentaja
  • koneasennus
 • Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja
  • koneistus
 • Tuotantotekniikan osaamisala, levyseppähitsaja
  • hitsaus- ja levytyöt

Valinnaiset tutkinnon osat, 80 osp, esimerkiksi

 • Kunnossapitotyöt
 • Robotin käyttö
 • Koneasennus
 • Hydrauliikka-asennukset
 • Pneumatiikka-asennukset
 • Teräsrakenne- ja levytyö
 • Koneistus
 • Manuaalikoneistus
 • Hitsaus
 • Hitsaus- ja levytyöt
 • CNC-hionta
 • CNC-jyrsintä
 • CNC-sorvaus

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

 

Nopsa-väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ensin hyväksytysti valintakurssi, jonka jälkeen peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-12 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Työssäoppimispaikkoja on lähellä ja maailmalla. Alan opiskelijat ovat olleet työssäoppimassa erilaisissa alan kone-, metalli- ja tuotantoalan yrityksissä Suomessa ja Euroopan erimaissa kuten Saksassa ja Belgiassa.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot.

Kone- ja tuotantotekniikasta valmistuneet ovat suorittaneet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi insinööri tutkinnon konetekniikasta. 

Lisäksi:

 • Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto ja koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto.
 • Tuotantotekniikan ammattitutkinto ja Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto
 • Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tee alan tehtäviä

Kone- ja tuotantotekniikka, fysiikka ja matematiikka

Ajankohtaista

 • Yhteistyötä sähkö- ja automaatioalan sekä talotekniikan kanssa
 • Kansainväliset työssäoppimiset
 • Paljon asiakas- ja tilaustöitä

Suosittelemme