Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

(peruskoulupohja, ylioppilastutkinto)

Opiskele koneasentajaksi

Kankaanpää, Kokemäki tai Ulvila

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa hyvät valmiudet työskennellä teknologiateollisuuden monipuolisissa tehtävissä. Alan teollisuudella on Suomen kansantaloudessa ja ulkomaankaupassa keskeinen asema. Alan työllistävä vaikutus on suuri ja yli puolet tuotannosta menee vientiin.

Kone- ja tuotantotekniikan alan ammattilainen tuntee koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen, osaa käyttää alan työvälineitä ja työstökoneita ja hänellä on työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaito.

Alalla työskentelevältä edellytetään myös erilaisten valmistustekniikoiden osaamista, asennus-, automaatio- ja kokoonpanotöiden hallitsemista sekä koneiden käyttö- ja kunnossapitotaitoja.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa asennuksen ja automaation osaamisalan.

Asennuksen ja automaation osaamisalalta valmistutaan asentajaksi. Opiskelija suuntautuu opinnoissaan koneasennukseen.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Työssäoppimispaikkoja on lähellä ja maailmalla. Alan opiskelijat ovat olleet työssäoppimassa erilaisissa alan kone-, metalli ja tuotantoalan yrityksissä Suomessa ja Euroopan erimaissa kuten Saksassa ja Belgiassa.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot.

Valmistumisen jälkeen alan opiskelijat ovat siirtyneet suoraan työelämään tai jatko-opintoihin. Opiskelijamme ovat työllistyneet hyvin. Valmistuneet ovat suorittaneet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi insinööri tutkinnon konetekniikasta.

Koulutus paikkakunnittain

Sataedu järjestää kone- ja tuotantotekniikan koulutusta Kankaanpäässä, Kokemäellä ja Ulvilassa.

Kustannukset

Aloittavalle opiskelijalle opiskelukustannuksia kertyy työasuista, turvakengistä, työkaluista, korttimaksuista ja muutamasta kirjahankinnasta. Työasu ja turvakengät maksavat yhteensä noin 90 euroa ja työkalut noin 80 euroa. Ensiapu 1, tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 40 euroa.

Jatkavilla opiskelijoilla voi tulla työasukustannusten lisäksi vielä muutamia kirjahankintoja.

Opetus on maksutonta.

 

 

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat

 • Asennuksen ja automaation perustyöt
 • Valmistustyöt

Osaamisalaa

 • Asennuksen ja automaation osaamisala, koneasentaja

Valinnaiset tutkinnon osat, esimerkiksi (valitse!)

 • Kunnossapitotyöt
 • Robotin käyttö
 • Koneasennus
 • Hydrauliikka-asennukset
 • Pneumatiikka-asennukset
 • Teräsrakenne- ja levytyö
 • Koneistus
 • Manuaalikoneistus
 • Hitsaus
 • Hitsaus- ja levytyöt

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia. Myös vapaasti valittavia opintoja.

Tee alan tehtäviä

Kone- ja tuotantotekniikka, fysiikka ja matematiikka

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa  työelämässä tarvittavaa osaamista.

Ajankohtaista

 • Uudistetut opiskelutilat
 • Yhteistyö sähkö- ja automaatioalan kanssa tiivistä
 • Kansainväliset työssäoppimiset

 

Suosittelemme