Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 25.9.2023)

Opiskele automaatio- ja sähköasentajaksi

Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila

Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön jakelun, sähköasennusten, sekä automaation ja kunnossapidon ammattilaisia.

Sähköturvallisuusmääräysten mukainen työskentely ja asiakaspalvelu ovat olennainen osa sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaa.

Sataedussa sähkö- ja automaatioalalta voi valmistua automaatioasentajaksi ja sähköasentajaksi.

Automaatioasentaja asentaa ja huoltaa teollisuuden ja kiinteistöjen automaatiojärjestelmiä. Koulutuksen aikana automaatioasentaja oppii tuntemaan teollisuuden erilaiset mittaus-, ohjaus- ja säätömenetelmät. Koulutus sisältää mm. kappaleiden automaatista käsittelyä ohjelmoitavilla logiikoilla ja valvomojärjestelmillä, sekä muunlaisten automaattisten järjestelmien asennusta ja kunnossapitoa.

Sähköasentaja tekee kiinteistöjen sähköasennuksia sekä niiden käyttö-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä. Koulutus sisältää mm. kiinteistöjen ja teollisuuden sähköasennuksia ja kunnossapitoa.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

 • Työasut 80 euroa.
 • Työkalut noin 250 euroa.
 • Oppimateriaalimaksut 100 euroa.
 • Sähkötyöturvallisuus, tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 40 euroa.
 • Myös mahdollisia lisäkustannuksia oppimateriaaleista.
 • (Nämä eivät koske oppivelvollisia.)
 • Huom! Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 30 osp

 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen

Automaatioasentaja, valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp:

 • Kappaletavara-automaatioasennukset tai
 • Prosessiautomaatioasennukset

Sähköasentaja, pakolliset tutkinnon osat, 45 osp:

 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp, esimerkiksi (valitse!)

 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset (tähän annamme lähiopetusta)
 • Kappaletavara-automaatioasennukset (tähän annamme lähiopetusta)
 • Sähkökäyttöjen asennukset (tähän annamme lähiopetusta)
 • Sähköverkkoasennukset 
 • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
 • Sähkö- ja energiatekniikan perustyöt
 • Rakennusautomaatioasennukset
 • Prosessiautomaatioasennukset

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

Sähkölinjoilla turvavälineet, kuten maadoituslaitteet, ovat kaiken tekemisen selkäranka. Max Karilaisen kokemuksen mukaan telaketjumönkijä on verraton ajopeli polveilevassa maastossa. KUVA: VESA SAIVO

Lue Maxin opiskelusta sähkö- ja automaatioasentajaksi tästä linkistä. Ole hyvä!

Nopsa-väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ensin hyväksytysti valintakurssi, jonka jälkeen peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-12 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Sähkö- ja automaatioalan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. Meiltä mennään ja meille tullaan: Belgia, Saksa ja Espanja.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot. Sähköautomaatioalalta valmistuneet ovat suorittaneet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi sähköinsinööri tutkinnon, automaatioinsinööri tutkinnon tai konetekniikan insinööri.

 • Lisäksi sähkö-ja automaatioalan ammattitutkinto ja sähkö-ja automaatioalan erikoisammattitutkinto.

Tee alan tehtäviä

Sähkö- ja automaatioala, tasasähkötekniikka koe 1

Sähkö- ja automaatioala, tasasähkötekniikan koe 2

Ajankohtaista

 • Osallistutaan erilaisiin alan tuotekehityskilpailuihin
 • Tutkinto, mahdollistaa uuden rakentamista, vanhan korjaamista sekä huolto- ja kunnossapitoa
 • Yhteistyötä kone- ja tuotantotekniikan sekä ajoneuvotekniikan kanssa
 • Kansainväliset työssäoppimiset