Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

(peruskoulu, ylioppilastutkinto)

Opiskele automaatio- ja sähköasentajaksi

Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila

Päivittäin käytämme laitteita ja järjestelmiä, jotka perustuvat joko kokonaan tai osittain sähkö- ja automaatiotekniikkaan ja sen erilaisiin sovelluksiin.

Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia.

Sähköturvallisuusmääräysten mukainen työskentely ja asiakaspalvelu ovat olennainen osa sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaa.

Sataedussa sähkö- ja automaatioalalta voi valmistua automaatioasentajaksi ja sähköasentajaksi.

Automaatioasentaja asentaa ja huoltaa teollisuuden koneita sekä kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmiä. Koulutuksen aikana automaatioasentaja oppii tuntemaan teollisuuden erilaiset säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmät ja robotiikan sekä osaa myös asentaa ja pitää kunnossa niitä.

Sähköasentaja tekee asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksia sekä niiden käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Koulutuksessa keskeisiä osa-alueita ovat sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

Aloittavalle opiskelijalle opiskelukustannuksia kertyy työasusta, työkaluista ja kirjahankinnoista.

Työasu maksaa noin 80 euroa. Työkalut opiskelija hankkii itse oppilaitoksesta saadun listan mukaan. Arvio työkalujen hinnasta on noin 250 euroa.

Sähkötyöturvallisuus, tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 40 euroa.

Jatkaville opiskelijoille voi tulla vielä lisää kirja- ja työasuhankintoja.

Opetus on maksutonta.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

 

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 105 osp

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • Sähkö- ja automaatioasennukset

Automaatioasentaja:

 • Kappaletavara-automaatio tai Prosessiautomaatio

Sähköasentaja:

 • Sähkö- ja energiatekniikka

Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp, esimerkiksi (valitse!)

 • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
 • Sähkö- ja energiatekniikan perustyöt
 • Kappaletavara-automaation perustyöt
 • Kiinteistöjen tietojärjestelmien perustyöt

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia. Myös vapaasti valittavia opintoja.

Nopsa-opinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-opinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulutopintoihin. Nopsa-opinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3-5op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Sähkö- ja automaatioalan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. Meiltä mennään ja meille tullaan: Belgia, Saksa ja Espanja.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot.

Tee alan tehtäviä

Sähkö- ja automaatioala, tasasähkötekniikka koe 1

Sähkö- ja automaatioala, tasasähkötekniikan koe 2

Ajankohtaista

 • Uudistetut opiskelutilat
 • Osallistutaan erilaisiin alan tuotekehityskilpailuihin
 • Tutkinto, mahdollistaa uuden rakentamista, vanhan korjaamista sekä huolto- ja kunnossapitoa
 • Yhteistyö kone- ja tuotantotekniikan kanssa tiivistä
 • Kansainväliset työssäoppimiset