Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

(peruskoulu, ylioppilastutkinto)

Opiskele automaatio- tai sähköasentajaksi

Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila

Päivittäin käytämme laitteita ja järjestelmiä, jotka perustuvat joko kokonaan tai osittain sähkö- ja automaatiotekniikkaan ja sen erilaisiin sovelluksiin.

Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia.

Sähköturvallisuusmääräysten mukainen työskentely ja asiakaspalvelu ovat olennainen osa sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaa.

Sataedussa sähkö- ja automaatioalalta voi valmistua joko automaatioasentajaksi tai sähköasentajaksi.

Automaatioasentaja asentaa ja huoltaa teollisuuden koneita sekä kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmiä. Koulutuksen aikana automaatioasentaja oppii tuntemaan teollisuuden erilaiset säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmät ja robotiikan sekä osaa myös asentaa ja pitää kunnossa niitä.

Sähköasentaja tekee asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksia sekä niiden käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Koulutuksessa keskeisiä osa-alueita ovat sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot.

Koulutus paikkakunnittain

Kankaanpäässä ja Kokemäellä opiskellaan sähköasentajaksi. Sähköasentajien vahvaa osaamista tarvitaan sähköalan asennusyritysten lisäksi myös teollisuudessa ja sähkölaitoksissa.

Ulvilassa opiskellaan automaatioasentajaksi. Automaatioala on nopeasti kehittyvä ala ja uusia työpaikkoja syntyy koko ajan. Automaatioasentaja voi päästä työssään tekemisiin myös huipputeknologian, muun muassa robotisaation ja konenäön kanssa.

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään toimipaikoissa jatkokoulutuksia sähköasentajasta automaatioasentajaksi tai automaatioasentajasta sähköasentajaksi. Jatkokoulutusmahdollisuuksista tiedotetaan opintojen aikana.

Kustannukset

Aloittavalle opiskelijalle opiskelukustannuksia kertyy työasusta, työkaluista ja kirjahankinnoista.

Työasu maksaa noin 80 euroa. Työkalut opiskelija hankkii itse oppilaitoksesta saadun listan mukaan. Arvio työkalujen hinnasta on noin 250 euroa.

Sähkötyöturvallisuus, tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 40 euroa.

Jatkaville opiskelijoille voi tulla vielä lisää kirja- ja työasuhankintoja.

Opetus on maksutonta.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 105 osp

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • Sähkö- ja automaatioasennukset

Automaatioasentaja:

 • Kappaletavara-automaatio tai Prosessiautomaatio

Sähköasentaja:

 • Sähkö- ja energiatekniikka

Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp, esimerkiksi (valitse!)

 • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
 • Sähkö- ja energiatekniikan perustyöt
 • Kappaletavara-automaation perustyöt
 • Kiinteistöjen tietojärjestelmien perustyöt

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia. Myös vapaasti valittavia opintoja.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Tee alan tehtäviä

Sähkö- ja automaatioala, tasasähkötekniikka koe 1

Sähkö- ja automaatioala, tasasähkötekniikan koe 2

Ajankohtaista

 • Uudistetut opiskelutilat
 • Osallistutaan erilaisiin alan tuotekehityskilpailuihin
 • Tutkinto, mahdollistaa uuden rakentamista, vanhan korjaamista sekä huolto- ja kunnossapitoa
 • Yhteistyö kone- ja tuotantotekniikan kanssa tiivistä
 • Kansainväliset työssäoppimiset