Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

(peruskoulu)

Opiskele automaatio- ja sähköasentajaksi

Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila

Päivittäin käytämme laitteita ja järjestelmiä, jotka perustuvat joko kokonaan tai osittain sähkö- ja automaatiotekniikkaan ja sen erilaisiin sovelluksiin.

Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia.

Sähköturvallisuusmääräysten mukainen työskentely ja asiakaspalvelu ovat olennainen osa sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaa.

Sataedussa sähkö- ja automaatioalalta voi valmistua automaatioasentajaksi ja sähköasentajaksi.

Automaatioasentaja asentaa ja huoltaa teollisuuden koneita sekä kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmiä. Koulutuksen aikana automaatioasentaja oppii tuntemaan teollisuuden erilaiset säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmät ja robotiikan sekä osaa myös asentaa ja pitää kunnossa niitä.

Sähköasentaja tekee asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksia sekä niiden käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Koulutuksessa keskeisiä osa-alueita ovat sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

Aloittavalle opiskelijalle opiskelukustannuksia kertyy työasusta, työkaluista ja kirjahankinnoista.

Työasu maksaa noin 80 euroa. Työkalut opiskelija hankkii itse oppilaitoksesta saadun listan mukaan. Arvio työkalujen hinnasta on noin 250 euroa.

Sähkötyöturvallisuus, tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 40 euroa.

Jatkaville opiskelijoille voi tulla vielä lisää kirja- ja työasuhankintoja.

Opetus on maksutonta.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

 

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 105 osp

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • Sähkö- ja automaatioasennukset

Automaatioasentaja:

 • Kappaletavara-automaatio tai Prosessiautomaatio

Sähköasentaja:

 • Sähkö- ja energiatekniikka

Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp, esimerkiksi (valitse!)

 • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
 • Sähkö- ja energiatekniikan perustyöt
 • Kappaletavara-automaation perustyöt
 • Kiinteistöjen tietojärjestelmien perustyöt

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia. Myös vapaasti valittavia opintoja.

 

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulutopintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: matematiikan perustyökalut insinöörille, 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Sähkö- ja automaatioalan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. Meiltä mennään ja meille tullaan: Belgia, Saksa ja Espanja.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot.

Tee alan tehtäviä

Sähkö- ja automaatioala, tasasähkötekniikka koe 1

Sähkö- ja automaatioala, tasasähkötekniikan koe 2

Ajankohtaista

 • Osallistutaan erilaisiin alan tuotekehityskilpailuihin
 • Tutkinto, mahdollistaa uuden rakentamista, vanhan korjaamista sekä huolto- ja kunnossapitoa
 • Yhteistyö kone- ja tuotantotekniikan kanssa tiivistä
 • Kansainväliset työssäoppimiset