Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

(peruskoulu, ylioppilastutkinto)

Opiskele ICT-asentajaksi

Ulvila

ICT on lyhenne sanoista Information and Communication Technology.

ICT-asentaja rakentaa ja huoltaa tietoverkkoja ja tietojärjestelmiä. Hän myös asentaa, ylläpitää ja huoltaa tietokoneita ja oheislaitteita.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

ICT-asentajan koulutuksessa opiskellaan nykyaikaisia tietoverkkoja langattomuudesta valokuituratkaisuihin. Uudet tekniikat, muun muassa virtualisointi ja pilvipalveluiden käyttö tulevat myös tutuiksi.

Työskentely kehittyvän tietotekniikan, tietoliikenteen ja langattoman viestinnän kanssa vaatii ICT-asentajalta loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. ICT-asentaja on myös asiakaspalvelija, joten hyvät yhteistyötaidot ja kielitaito ovat eduksi työssä.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston teknisen alan opinnot.

Kustannukset

Aloittavalle opiskelijalle opiskelukustannuksia kertyy työkaluista ja muutamasta kirjahankinnasta. Työvälineiden hinta-arvio on noin 150 €.

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp + 30 osp

 • Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät
 • Tietokone- ja tietoliikenneasennukset
 • Palvelinjärjestelmät ja projektityöt
 • Tietoliikenneasennukset ja kaapelointi

Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp, esimerkiksi (valitse!)

 • Sulautetut sovellukset ja projektityöt
 • Elektroniikkatuotanto
 • Palvelinjärjestelmät ja projektityöt
 • Tietoliikenneasennukset ja kaapelointi
 • Huoltopalvelut
 • Valvonta- ja ilmoitusjärjestelmäasennukset
 • Kodin elektroniikka ja asennukset
 • RF-työt
 • Sähköasennukset

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia. Myös vapaasti valittavia opintoja.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.