Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

(peruskoulu) (päivitetty 26.9.2022)

Opiskele tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiseksi 

Ulvila

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilainen osaa toimia hyvällä palveluasenteella eri tyyppisissä tieto– ja viestintäteknistä osaamista vaativissa asiakaspalvelutehtävissä. Työssään hän palvelee sekä työpaikan sisäisiä että ulkoisia asiakkaita heidän tarpeidensa mukaisesti. 

Osaamisessa korostuvat tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot. Hyvä kielitaito on myös eduksi työssä. 

Tieto- ja viestintätekniikan ala kehittyy ja muuttuu nopeasti. Alalla työskentelevän onkin jatkuvasti seurattava alan kehitys ja uudistettava osaamistaan sen mukaisesti.  

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta voi valmistua useilla eri tutkintonimikkeillä. Koulutukseen kuuluvan työpaikalla järjestettävän koulutuksen (työssä oppimisen) paikan valinnalla voit vaikuttaa suuntautumiseesi. Sataedussa voi valmistua seuraavilla tutkintonimikkeillä: 

 • Tietoverkkoasentaja
 • IT-tukihenkilö 

Muut osaamisalat

Nämä osaamisalat opiskellaan koulutus- tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen sisälty myös opintoja oppilaitoksessa. Opiskelija hankkii itse koulutus- ja/tai oppisopimuspaikan.

 • Elektroniikka-asentaja 
 • Hyvinvointiteknologia-asentaja 

Lue koulutus- ja oppisopimuskoulutuksesta kohdasta Hakijalle.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

 • Työliivi, turvajalkineet ja alalla tarvittavat kortit. Hinta on turvajalkineilla 120 euroa ja ilman turvajalkineita 100 euroa. 
 • Työkalusarjan laajuudesta riippuen sen hinta on 50100 euroa. 
 • Myös mahdollisia lisäkustannuksia oppimateriaaleista.
 • (Nämä eivät koske oppivelvollisia.)
 • Huom! Opetus on maksutonta.

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 70–85 osp 

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 

Elektroniikka-asentaja, pakolliset tutkinnon osat, 45 osp

 • Elektroniikka-asennukset

Hyvinvointiteknologia-asentaja, pakolliset tutkinnon osat, 60 osp

 • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena
 • Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus

Tietoverkkoasentaja, pakolliset tutkinnon osat, 45 osp

 • Tietoliikennekaapeloinnit

It-tukihenkilö, pakolliset tutkinnon osat, 45 osp

 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, 30–75 osp, esimerkiksi

 • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena
 • Tietoverkkokaapelointi
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen
 • Koti- ja palvelujärjestelmien asennukset
 • Tietoverkkolaitteiden asennus
 • Järjestelmätuessa toimiminen 
 • Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt
 • Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus
 • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

 

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: matematiikan perustyökalut insinöörille 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. Meiltä mennään ja meille tullaan: Belgia, Saksa. 

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston tieto- ja viestintätekniikan sekä teknisen alan opinnot. 

Tieto- ja viestintätekniikan alalta valmistuneet ovat suorittaneet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnot. 

 • Lisäksi tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto ja tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto.