Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

(peruskoulu)

Opiskele tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiseksi 

Ulvila

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilainen osaa toimia hyvällä palveluasenteella eri tyyppisissä tieto– ja viestintäteknistä osaamista vaativissa asiakaspalvelutehtävissä. Työssään hän palvelee sekä työpaikan sisäisiä että ulkoisia asiakkaita heidän tarpeidensa mukaisesti. 

Osaamisessa korostuvat tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot. Hyvä kielitaito on myös eduksi työssä. 

Tieto- ja viestintätekniikan ala kehittyy ja muuttuu nopeasti. Alalla työskentelevän onkin jatkuvasti seurattava alan kehitys ja uudistettava osaamistaan sen mukaisesti.  

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta voi valmistua useilla eri tutkintonimikkeillä. Koulutukseen kuuluvan työpaikalla järjestettävän koulutuksen (työssäoppimisen) paikan valinnalla voit vaikuttaa suuntautumiseesi. Sataedussa voi valmistua seuraavilla tutkintonimikkeillä: 

 • Tietoverkkoasentaja
 • IT-tukihenkilö 

Muut osaamisalat

Nämä osaamisalat opiskellaan koulutus- tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen sisälty myös opintoja oppilaitoksessa. Opiskelija hankkii itse koulutus- ja/tai oppisopimuspaikan.

 • Elektroniikka-asentaja 
 • Hyvinvointiteknologia-asentaja 

Lue koulutus- ja oppisopimuskoulutuksesta kohdasta Hakijalle.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannukset ovat:

Opiskelijan aloituspaketti sisältää työliivin, turvajalkineet ja alalla tarvittavat kortit. Aloituspaketin hinta on turvajalkineilla 120 euroa ja ilman turvajalkineita 100 euroa. 

Lisäksi opiskelija hankkii tarvittavat kirjat sekä työkalut. Työkalusarjan laajuudesta riippuen sen hinta on 50100 euroa. 

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 70115 osp 

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp 

Elektroniikka-asentaja:

 • Elektroniikka-asennukset, 45 osp 

Hyvinvointiteknologia-asentaja:

 • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena, 15 osp 
 • Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus, 45 osp 

Tietoliikenneasentaja:

 • Tietoliikennekaapelointi, 45 osp 

It-tukihenkilö:

 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat, 30–75 osp, esimerkiksi (valitse!)

 • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena, 15 osp 
 • Tietoliikennekaapelointi, 45 osp 
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp 
 • Koti- ja palvelujärjestelmien asennukset, 15 osp 
 • Tietoliikennelaitteiden asennus, 45 osp 
 • Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp 
 • IT- tai elektroniikkalaitteiden asennus- ja huoltotyöt, 30 osp 
 • Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus, 30 osp 
 • Viihde-elektroniikan tai AV-tekniikan asennus, 15 osp 
 • Verkkopalvelun toteuttaminen, 15 osp 
 • Yrityksen tietoliikennelaitteiden konfigurointi, 15 osp 
 • 3D-julkaisun tai -tulosteen toteuttaminen, 15 osp 
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp 
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp 
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp 

Lisäksi tutkintoon sisältyy peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia. Myös vapaasti valittavia opintoja.

 

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulutopintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: matematiikan perustyökalut insinöörille 3 op.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kansainvälisyys

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista myös ulkomailla. Meiltä mennään ja meille tullaan: Belgia, Saksa. 

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston tieto- ja viestintätekniikan sekä teknisen alan opinnot.