Sataedu Harjavalta on lämminhenkinen oppilaitos, jossa opiskelee noin 250 sotealan opiskelijaa.

Harjavallassa voi opiskella sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja lukuisia sosiaali, terveys ja kasvatusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Peruskoulun päättävä nuori, joka aloittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto opinnot Kokemäellä tai Kankaanpäässä voi siirtyä Harjavaltaan opiskelijaksi opintojen aikana.

Lukion suorittaneet hakeutuvat Sataedu Harjavaltaan suorahaun kautta.

Ammatti Sataedusta!

Sataedu Harjavalta, koulutukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja

  • Oppilaitokseen (Harjavaltaan) hakevat suoraan ylioppilaat/lukion suorittaneet ja aikuisopiskelijat

Osaamisalat, joihin voi hakeutua sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittamisen aikana myös Kokemäellä ja Kankaanpäässä opiskelevat:

  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Suunhoidon osaamisala
  • Vammaistyön osaamisala

Miten haetaan?

  • Suorahaku, haku suoraan oppilaitokseen, osoitteessa http://www.sataedu.fi
  • Yhteishaussa haetaan Kokemäelle tai Kankaanpäähän
  • Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä myös opinto-ohjaajalta lukuvuoden aikana

Osoite

Myllykatu 10, 29200 Harjavalta

Yhteyshenkilö

Piia Lahti. Sataedun opo. Kuva: Tomi Glad
Piia Lahti, puh. 040 199 4154. Harjavallan ja sotealan aikuisille suunnatun koulutuksen opinto-ohjaus.

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
040 199 4154
piia.lahti(at)sataedu.fi

Sataedun sotealan sähköinen esite www.soteala.com

Facebook: facebook.com/soteala
Instagram: @soteala
Twitter: @sataedu
Youtube: Sataedu