Sataedu Harjavalta on lämminhenkinen oppilaitos, jossa opiskelee noin 250 sotealan opiskelijaa.

Harjavallassa voi opiskella sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja lukuisia sosiaali, terveys ja kasvatusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Peruskoulun päättävä nuori, joka aloittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto opinnot Kokemäellä tai Kankaanpäässä voi siirtyä Harjavaltaan opiskelijaksi opintojen aikana.

Lukion suorittaneet hakeutuvat Sataedu Harjavaltaan suorahaun kautta.

Ammatti Sataedusta!

Sataedu Harjavalta, koulutukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja

 • Oppilaitokseen (Harjavaltaan) hakevat suoraan ylioppilaat/lukion suorittaneet ja aikuisopiskelijat

Osaamisalat, joihin voi hakeutua sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittamisen aikana myös Kokemäellä ja Kankaanpäässä opiskelevat:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Jalkojenhoidon osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Suunhoidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Miten haetaan?

 • Suorahaku, haku suoraan oppilaitokseen, osoitteessa http://www.sataedu.fi
 • Yhteishaussa haetaan Kokemäelle tai Kankaanpäähän
 • Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä myös opinto-ohjaajalta lukuvuoden aikana

Osoite

Myllykatu 10, 29200 Harjavalta

Yhteyshenkilö

Piia Lahti
Piia Lahti, Harjavallan ja aikuisille suunnatun koulutuksen opinto-ohjaus, puh. 040 199 4154

Piia Lahti, opinto-ohjaaja
puh. 040 199 4154
piia.lahti(at)sataedu.fi

Sataedun sotealan tarinoita  www.soteala.com

Facebook: facebook.com/soteala
Instagram: @soteala
Twitter: @sataedu
Youtube: Sataedu