Sataedu Nakkila toimii Villilän kartanon alueella ajanmukaisissa tiloissa ja tarjoaa toimivan oppimisympäristön noin 120 media-alan ja kuvallisen ilmaisun opiskelijalle.

Opiskeluun kuuluu monipuolisesti alojen asiakas- ja tilaustöitä: kuvauksia, pelien tekoa, sähköisiä ja paperisia julkaisuja.

Opiskelijoiden hyvinvointia – terveyttä, turvallisuutta ja viihtymistä – edistetään yhteisten tapahtumien, pajojen ja hyvinvointiviikon avulla sekä kiinnittämällä huomiota elämänhallintaan, joka koostuu terveellisestä ruokailusta, liikunnasta ja riittävästä levosta.

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen työssäoppiminen oman alansa yrityksissä ja koulutuksessa Euroopan eri maissa kuten Espanjassa, Ranskassa, Saksassa, Belgiassa, Unkarissa, Virossa tai Irlannissa.

Nakkilassa vierailee säännöllisesti myös alan opiskelijoita muista maista. Sataedun kansainvälisyysviikko järjestetään Nakkilassa vuosittain.

Ammatillisen tutkinnon lisäksi on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto yhteistyössä Ulvilan lukion kanssa.

Sataedu Nakkila koulutukset

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

  • Elokuva- ja tv-alan painotus
  • Animaatio- ja pelialan painotus

Kuvallisen ilmaisun osaamisala

  • Graafisen suunnittelun painotus
  • Valokuvauksen painotus (ei yhteishaussa)
Heini Leván, opinto-ohjaaja.
Heini Leván, puh. 040 199 4549, Nakkila, opinto-ohjaus.

Heini Leván , opinto-ohjaaja
040 199 4549
heini.levan(at)sataedu.fi

Facebook: facebook.com/sataedu
Instagram: @sataedulainen
Twitter: @sataedu
Youtube: Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä