Työllistymisen tukeminen

Sataedussa kiinnitämme erityistä huomioita valmistuvien opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen.

Koulutuksen aikana valmennamme opiskelijoita työnhakuun ja tulevaa työelämää varten. Sataedulla on laaja ja monipuolinen työssäoppimisverkosto, joka tukee opiskelijoiden työllistymistä.

Jatko-opintoihin tutustutaan jo opiskeluaikana. Teemme vierailuja muun muassa eri ammattikorkeakouluihin.

Jo valmistuneet ja opintoja korkeakoulussa jatkaneet opiskelijamme pitävät jatko-opintoinfoja nykyisille opiskelijoillemme.

Tutustuminen työelämään
  • Työelämäjaksot
  • Yritysvierailut
  • Valmistuneiden opiskelijoiden vierailut
  • Vuokratyötoiminta
Tutustuminen jatko-opintoihin
  • Oppilaitosvierailut omalla koululla
  • Open-SAMK
  • Infotunti jatko-opintohauista
  • Opon ohjaus jatko-opintomahdollisuuksista ja hakemisesta jatkokoulutukseen