Väyläopinnot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJA OSAKSI TUTKINTOA

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Avoimessa AMKssa Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK). Valita voi kurkistuskursseja tai väyläopintoja.

Kurkistuskurssit antavat mahdollisuuden kokeilla ammattikorkeakouluopintoja ja auttavat kiinnostavan alan löytämisessä. Teknologia-, sosiaali- ja terveys- ja matkailualan kurkistuskurssit ovat 2–4 opintopisteen laajuisia.

Suorittamalla väyläopinnot hyväksytysti saa opiskelupaikan suoraan ilman valintakokeita SAMKista sopimuksen mukaiselta alalta. Pääsylippu on voimassa sen vuoden opiskelijavalinnassa, kun opiskelija valmistuu ammatillisesta tutkinnosta.

Väyläopinnoissa suoritetaan 14–19 opintopistettä:

Peruspaketti kaikille, 11–14 op (matematiikka, ruotsia, englantia, viestintää), alakohtaiset opinnot, 3–5 op

Toteutus: lähiopetuksena ja verkko-opetuksena, kesto 1,5 vuotta

Väyläopinnot alkavat tammikuussa. Hakuaika päättyy edeltävässä lokakuussa.

Lisätietoja Sataedun opinto-ohjaajilta.