Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 (peruskoulu) (päivitetty 31.8.2023)

Opiskele lähihoitajaksi

Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila

Somessa
 • Facebook, Instagram; Sataedu soteala 

Lähihoitajalla on perustiedot ja taidot kasvatuksesta, hoidosta ja huolenpidosta sekä kuntoutustyöstä eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.  Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaminen mahdollistaa työskentelyn sosiaali- ja terveysalan erilaisissa työtehtävissä.

Lähihoitajan työ sopii hyvin tekijöille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita ihmisistä ja tulevat heidän kanssaan hyvin toimeen. Sosiaaliset taidot ja empatiakyky ovat tärkeitä lähihoitajalle. Työ alalla on myös ajoittain fyysisesti raskasta, joten hyvä kunto on lähihoitajalle eduksi.

Koulutus sisältää useita työssä oppimisjaksoja, alan eri työpaikoilla. Työssä oppimisjakson voi suorittaa myös Ulkomailla, esimerkiksi Irlannissa, Virossa, Ruotsissa tai Espanjassa.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.  Jatko-opintomahdollisuuksia ovat muun muassa terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, kätilön, toimintaterapeutin, fysioterapeutin ja sosionomin –opinnot.

Valmistumisen jälkeen lähihoitajat työllistyneet hyvin. Monet opiskelijat tekevät alan töitä jo opiskeluaikana ja siirtyvät oppisopimusopiskelijoiksikin opintojen loppuvaiheessa.

Lähihoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi:

 • palveluasuminen ja sotekeskukset
 • päivätoiminta, dementiayksiköt tai asiakkaan koti
 • terveyskeskukset tai sairaaloiden poliklinikat ja osastot
 • lääkäri- ja työterveysasemat
 • päiväkodit ja koulut
 • vammaistyön toimintaympäristöt
 • kuntoutumisyksiköt
 • hammashoitolat.

 

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille/oppivelvollisille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannuksia opintojen aikana syntyy mm. työkenkien hankinnasta ja korttimaksuista (hygieniapassi, SosTer -turvakortti). Opetus on kaikille maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Osaamisalat, 75 osp

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Suunhoidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Sataedussa opiskelijat saavat aidosti valita oman osaamisalansa. Kun hakeudut koulutukseen, sinun ei vielä tarvitse tietää minkä osaamisalan valitset.

Yto-opinnot, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä (esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi)
 • Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä (esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja kemia) 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (esimerkiksi liikunta, terveystieto, yrittäjyys ja kestävä kehitys) laajuus on vähintään 9 osaamispistettä
 • Näiden lisäksi opiskelija valitsee yto-valinnaisia yhteensä 9 osp
 • Yhteensä yto-opintoja pitää suorittaa 35 osp

Monet valmistuneet lähihoitajat täydentävät vielä koulutustaan suorittamalla toisen osaamisalan laajentaakseen ammattitaitoaan. Näin he voivat siirtyä esimerkiksi uusiin työtehtäviin tai monipuolistaa tehtäväkuvaansa.

Osaamisalavideot

Soveltuvuuskokeet

Kaikki sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen, jos ei ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen.

Soveltuvuuskokeessa hakija tekee kirjallisia tehtäviä ja osallistuu psykologin yksilölliseen haastatteluun.

Hakija voi saada 0–10 pistettä soveltuvuuskokeesta. Tämä pistemäärä lisätään hakijan muihin hakupisteisiin. Hakija, joka saa soveltuvuuskokeesta 0 pistettä, ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Soveltuvuuskoe on maksuton ja kestää koko päivän. Soveltuvuuskokeen toteuttaa Suomen Psykologikeskus yhteistyössä Sataedun kanssa.

Soveltuvuuskokeissa arvioidaan seuraavia osa-alueita:

 • Oppimisen valmiuksia (asteikko 1–5)
 • Kouluttautumismotivaatiota ja alalle orientoitumista (asteikko 1–5)
 • Valmiuksia alalla työskentelyyn, voimavaroja ja toimintakykyä (asteikko 1–5)

Soveltuvuuskokeet järjestetään toukokuussa 2024: Kankaanpäässä ti 7.5., Kokemäellä ma 6.5. ja Ulvilassa ke 8.5.

 

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Nopsa-väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Nopsa-väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakouluopintoihin. Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ensin hyväksytysti valintakurssi, jonka jälkeen peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-12 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja 3 op.

Kansainvälisyys

Koulutus sisältää useita työssä oppimisjaksoja, alan eri työpaikoilla. Työssä oppimisjakson voi suorittaa myös ulkomailla, esimerkiksi Irlannissa, Ruotsissa tai Espanjassa 

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat muun muassa terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, suuhygienistin, kätilön, toimintaterapeutin, fysioterapeutin ja sosionomin –opinnot.

Sataedussa voi opiskella myös

 • Välinehuoltoalan perustutkinto
 • Hieronnan ammattitutkinto ja hieronnan erikoisammattitutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto  
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto ja mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Vammaisalan ammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • Sekä laaja valikoima täydennyskoulutusta

Lisäksi

 • Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

(Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa/tutkinnon osia voi aikuiset opiskella myös työvoimakoulutuksena).

Ajankohtaista

 • Yhteistyötä päiväkotien ja hoito- ja hoivalaitosten kanssa
 • Tekemällä oppimista: opitaan oikeiden asiakkaiden kanssa + harjoitellaan koululla
 • Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on mahdollista tehdä lähellä omaa kotipaikkaa
 • Hyvä työllistyminen jo opintojen aikana

Sora, opiskelijan terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (SORA) löytyvät osoitteesta http://www.sataedu.fi/sora

Huom! Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan on lisäksi hyvä huomioida, että työssäoppimisjaksojen aikana useimmat työpaikat eivät salli kynsilakan, rakenne/geelikynsiä eikä kasvojen alueen limakalvolävistyksien käyttöä. Lue lisää tästä. tartuntatautilaki (1227:2016)

Lue koko laki tästä linkistä. 

Ennen opintojen aloittamista opiskelijan pitää toimittaa lääkärinlausunto terveydentilasta. Opiskelijan terveydentila voi olla syy opiskeluoikeuden peruuttamiseen.

Lisää opiskelusta Sataedu sotealalla

Osoitteessa www.soteala.com. Opiskelijoiden tarinoita ja videoita. Käy lukemassa Marken tarina: Olen oikeassa ammatissa.

Marke
Marke opiskelee lähihoitajaksi. Marke vei kummisetänsä ulos vanhustenviikolla.

 

Lähihoitajan työ,

parasta huonoinakin päivinä

Minun työ –hoitoalalla!

Suosittelemme myös