Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 (peruskoulu)

Opiskele lähihoitajaksi

Kankaanpää, Kokemäki

Lähihoitajalla on perustiedot ja taidot kasvatuksesta, hoidosta ja huolenpidosta sekä kuntoutustyöstä eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.  Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaminen mahdollistaa työskentelyn sosiaali- ja terveysalan erilaisissa työtehtävissä.

Lähihoitajan työ sopii hyvin tekijöille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita ihmisistä ja tulevat heidän kanssaan hyvin toimeen. Sosiaaliset taidot ja empatiakyky ovat tärkeitä lähihoitajalle. Työ alalla on myös ajoittain fyysisesti raskasta, joten hyvä kunto on lähihoitajalle eduksi.

Koulutus sisältää useita työssäoppimisjaksoja, alan eri työpaikoilla. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös Ulkomailla, esimerkiksi Irlannissa, Virossa, Ruotsissa tai Espanjassa.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.  Jatko-opintomahdollisuuksia ovat muun muassa terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, kätilön, toimintaterapeutin, fysioterapeutin ja sosionomin –opinnot.

Valmistumisen jälkeen lähihoitajat ovat työllistyneet hyvin. Monet opiskelijamme tekevät alan töitä jo opiskeluaikanaan.

Lähihoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi:

 • vanhainkodit tai palvelutalot
 • päivätoiminta, dementiayksiköt tai asiakkaan koti
 • terveyskeskukset tai sairaaloiden poliklinikat ja osastot
 • lääkäri- ja työterveysasemat
 • toiminta- ja työkeskukset tai työpajat
 • päiväkodit ja koulut
 • lastensuojelun yksiköt tai perhetyö
 • vammaistyön toimintaympäristöt
 • mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt
 • kuntoutumisyksiköt.

 

Kustannukset

Peruskoulun päättäville nuorille opiskelu on kokonaisuudessaan maksutonta. 

Muille opiskelijoille kustannuksia opintojen aikana syntyy mm. työkenkien hankinnasta ja korttimaksuista (ensiapukortti, hygieniapassi, sotenturvakortti).

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Osaamisalat

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Suunhoidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala
 • Jalkojenhoidon osaamisala

Sataedussa opiskelijat saavat aidosti valita oman osaamisalansa. Kun hakeudut koulutukseen, sinun ei vielä tarvitse tietää minkä osaamisalan valitset.

Lisäksi tutkintoon sisältyy myös 15 osaamispisteen laajuinen valinnainen tutkinnon osa ja peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Monet valmistuneet lähihoitajat täydentävät vielä koulutustaan suorittamalla toisen osaamisalan laajentaakseen ammattitaitoaan. Näin he voivat siirtyä esimerkiksi uusiin työtehtäviin tai monipuolistaa tehtäväkuvaansa.

Soveltuvuuskokeet

Kaikki sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen, jos ei ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen.

Soveltuvuuskokeessa hakija tekee kirjallisia tehtäviä ja osallistuu ryhmäkeskustelutilanteeseen sekä psykologin yksilölliseen haastatteluun.

Hakija voi saada 0–10 pistettä soveltuvuuskokeesta. Tämä pistemäärä lisätään hakijan muihin hakupisteisiin. Hakija, joka saa soveltuvuuskokeesta 0 pistettä, ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Soveltuvuuskoe on maksuton ja kestää koko päivän. Soveltuvuuskokeen toteuttaa Suomen Psykologikeskus yhteistyössä Sataedun kanssa.

Soveltuvuuskokeissa arvioidaan seuraavia osa-alueita:

 • Oppimisen valmiuksia (asteikko 1–5)
 • Kouluttautumismotivaatiota ja alalle orientoitumista (asteikko 1–5)
 • Valmiuksia alalla työskentelyyn, voimavaroja ja toimintakykyä (asteikko 1–5)

Tulos 1 jollakin arvioitavalla osa-alueella johtaa tulokseen 0, eikä silloin voi kertyä lisäpisteitä. Lisäpisteiden saavuttamiseksi jokaisesta osa-alueesta on saatava 2–5 pistettä ja pisteiden summa muutetaan asteikolle 1–10.

Soveltuvuuskokeet järjestetään Kankaanpäässä ja Kokemäellä toukokuussa 2022.

(Päivitetty 6.10.2021)

 

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

img-20171230-wa0007-e1516954368452

Lue Monican ja Sonjan opiskelusta. Kuinka amis ja lukio-opinnot voi yhdistää lähihoitajaopinnoissa. Tästä Linkistä soteala.com

 

Väyläopinnot

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) avoimessa AMK:ssa. Väyläopinnot ovat suora reitti ammattikorkeakoulu opintoihin. Väyläopinnoissa suoritetaan peruspaketti kaikille yhteisiä aineita 11-14 op (matematiikkaa, ruotsia, englantia ja viestintää) sekä alakohtaisia opintoja: yrittäjyyden perusteet, 3 op.

Kansainvälisyys

Koulutus sisältää useita työssäoppimisjaksoja, alan eri työpaikoilla. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös ulkomailla, esimerkiksi Irlannissa, Virossa, Ruotsissa tai Espanjassa 

Jatko-opinnot

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat esimerkiksi sairaanhoitajan, fysioterapeutin tai sosionomin opinnot ammattikorkeakoulussa. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Alan tehtäviä

Lääkelaskukoe

Ajankohtaista

 • Yhteistyötä päiväkotien ja hoito ja hoivalaitosten kanssa
 • Tekemällä oppimista: opitaan oikeiden asiakkaiden kanssa + harjoitellaan koululla
 • Työssäoppiminen on mahdollista tehdä lähellä omaa kotipaikkaa
 • Hyvä työllistyminen jo opintojen aikana

Sora, opiskelijan terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (SORA) löytyvät osoitteesta http://www.sataedu.fi/sora

Huom! Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan on lisäksi hyvä huomioida, että työssäoppimisjaksojen aikana useimmat työpaikat eivät salli kynsilakan, rakenne/geelikynsiä eikä kasvojen alueen limakalvolävistyksien käyttöä. Lue lisää tästä. tartuntatautilaki (1227:2016)

Lue koko laki tästä linkistä. 

Ennen opintojen aloittamista opiskelijan pitää toimittaa lääkärinlausunto terveydentilasta. Opiskelijan terveydentila voi olla syy opiskeluoikeuden peruuttamiseen. (Päivitetty 20.2.2018)

Lisää opiskelusta Sataedu sotealalla

Osoitteessa www.soteala.com. Opiskelijoiden tarinoita ja videoita. Käy lukemassa Marken tarina: Olen oikeassa ammatissa.

Marke
Marke opiskelee lähihoitajaksi. Marke vei kummisetänsä ulos vanhustenviikolla.

Sataedun soteala somessa

http://www.facebook.com/soteala. Liity ja tykkää!

Instagram @sataedusoteala. Seuraa!

Lähihoitajan työ,

parasta huonoinakin päivinä

Minun työ –hoitoalalla!

Suosittelemme myös